UPMBiopolttoaineet
Artikkeli | 02/05/2021 11:21:56 | 2 min Lukuaika

Maailman vahvin kuitu uusiutuvasta raaka-aineesta

UPM BioVerno -naftan käyttöä raaka-aineena pyritään laajentamaan uusiin sovelluksiin, kuten vaatteisiin ja urheiluvälineisiin. Laajaa yhteistyötä tarvitaan, kun kehitetään vaihtoehtoja fossiilitalouden ratkaisuille.

Dyneema-tuotemerkillä tunnettu maailman vahvin kuitu on valmistettu erittäin vahvasta ja kevyestä polyeteenistä (UHMWPE). Materiaalia käytetään monissa sovelluksissa, kuten urheiluvälineissä, suojavaatteissa ja offshore- tai lentorahtiverkoissa.

Royal DSM, globaali ravitsemukseen, terveyteen ja kestävän kehitykseen keskittyvä tiedepohjainen yritys on sitoutunut lisäämään biopohjaisten raaka-aineiden osuutta Dyneema-tuotteissa. Yhtiö ryhtyi yhdessä UPM Biopolttoaineiden ja maailmanlaajuisesti toimivan kemianyhtiö SABICin kanssa parantamaan materiaalien ympäristövaikutuksia.

Kunnianhimoisesti kohti fossiilitonta tulevaisuutta

SABIC jalostaa UPM BioVerno -naftan ja valmistaa siitä sertifioitua uusiutuvaa eteeniä Dyneema-tuotteisiin. Yhteistyö tukee DSM:n kunnianhimoista kestävän kehityksen tavoitetta, jonka mukaan vähintään 60% Dyneeman raaka-aineesta perustuu ​​biopohjaisiin raaka-aineisiin vuoteen 2030 mennessä.

Biopohjaisten tuotteiden suuret mahdollisuudet

UPM:n kumppanuus SABICin kanssa juontaa juurensa vuoteen 2017. Yritys oli toimialallaan ensimmäinen merkittävä kemianteollisuuden toimija, joka alkoi käyttää UPM:n uusiutuvaa, selluntuotannon tähteenä syntyvästä raakamäntyöljystä valmistettua naftaa polymeerien tuotannossa. SABICin kiertotalousjohtaja Mark Vester on tyytyväinen laajenevaan yhteistyöhön.

”Sertifioitujen uusiutuvien ratkaisujen tuottajana olemme viime aikoina nähneet kiinnostuksen kasvaneen kestävän kehityksen mukaiseen tuotevalikoimaan. Vaikka biopohjaisia polymeerejä on käytetty pääosin pakkausteollisuudessa, kiinnostus käyttää niitä kasvaa muun muassa hygieniatuotteissa, kosmetiikassa, auto- ja sähköteollisuudessa sekä muissa kestokulutushyödykkeissä.”

”Liiketoiminnallisesta näkökulmasta merkittävintä biopohjaisiin vaihtoehtoihin siirtymisessä on se, miten yritykset onnistuvat vähentämään lopputuotteidensa hiilijalanjälkeä. Kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevat raaka-aineet, kuten UPM:n uusiutuva nafta, eivät kilpaile ravintoketjun kanssa ja vähentävät riippuvuutta fossiilisista materiaaleista”, Vester toteaa.

Kaikkia ratkaisuja tarvitaan kestävään tulevaisuuteen

Kun mietitään uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden roolia tulevaisuudessa, Vester huomauttaa, että polymeerialalla ei ole vahvaa sääntelyä biopohjaisten tuotteiden suhteen, kuten esimerkiksi polttoaineteollisuudessa.

”Painopiste on muun muassa kierrätysmateriaaleihin liittyvässä sääntelyssä. Painetta syntyy myös kuluttajilta brändinomistajille. Uusiutuvien materiaalien käyttöä ovat edistäneet pääasiassa yritysten vapaaehtoiset sitoumukset. Me SABICissa näemme, että molemmat materiaalit täydentävät toisiaan ja ovat välttämättömiä hiilineutraalin kiertotalouden edistämiseksi."