UPMBiopolttoaineet
Artikkeli | 05/12/2021 10:46:58 | 3 min Lukuaika

Ilmastonmuutoksen torjuntaa eri tasoilla

UPM Communication Papers edistää merkittävästi UPM:n pitkän aikavälin tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Keskitymme vähentämään päästöjämme koko arvoketjussa.

Tuotantoon liittyvät CO2-päästöt ovat avain kokonaishiilijalanjälkemme pienentämiseen. Selkeä vähennyssuunnitelmamme perustuu nykyaikaiseen sähköntuotantoon, ympäristöä vähemmän kuormittavaan energianhankintaan ja innovatiivisiin energiaratkaisuihin.

Pyrimme myös jatkuvasti pienentämään tuotteidemme ja toimitusketjumme hiilijalanjälkeä, jotta voimme tukea asiakkaitamme heidän omissa vähennystavoitteissaan. Jotta voimme päästä lähemmäs hiilioptimoitua tuotevalikoimaa, olemme luoneet Gold Standard -sertifioidun hiilikompensaatiopalvelun. Sillä voidaan kompensoida paperituotteiden jäljelle jäävää hiilijalanjälkeä.

Selkeät tavoitteet, kohdennetut investoinnit ja mitattavissa olevat vähennykset 

UPM on sitoutunut vähentämään CO2-päästöjä 65 % vuoteen 2030 mennessä. UPM Communication Papers investoi kestävän kehityksen mukaisiin energian ja lämmön tuotantohankkeisiin sekä strategisiin kumppanuuksiin, joiden ansiosta päästöt vähenevät yhteensä 600 000 tonnilla. Tämä vastaa 11 % UPM:n kokonaispäästöistä (2020).

  • Pitkäaikainen tuulivoiman ostosopimus. Suomeen asennettavien tuulivoimaloiden on määrä toimia 25–30 vuoden ajan tuottaen sopimusaikana yhteensä noin 4 TWh sähköä. Harkitsemme myös muita ympäristön kannalta kestäviä energianostosopimuksia Euroopassa.
  • Tehokkaat energiantuotantoratkaisut paperitehtailla. Esimerkiksi Nordlandin tehtaalle rakennettava maakaasukäyttöinen lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos sekä uusi biomassaa käyttävä laitos, joka tuottaa höyryä Hürthin paperitehtaalle. Molemmat laitokset on tarkoitus kytkeä sähköverkkoon vuonna 2022.
  • Uusiutuvan energiantuotannon käynnistäminen ja integrointi järjestelmään Saksassa. Saksassa on tällä hetkellä verrattain hiilidioksidi-intensiivinen energiavalikoima. Päästöjen vähentämiseksi UPM kehittää tehtaillaan innovatiivisia energianhallintaratkaisuja yhdessä sähköverkko-operaattorien ja sähkölaitosten kanssa, mikä edistää hiilidioksidipäästöjen optimointia Saksan sähköjärjestelmässä.

Hiilineutraalia paperia ja tukea perheille

Myös asiakkaamme etsivät jäsenneltyjä keinoja hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Siksi pyrimme minimoimaan tuotteidemme hiiliprofiilit. Olemme lisänneet valikoimaamme hiilineutraalia paperia, joka tukee asiakkaidemme välittömiä pyrkimyksiä vähentää hiilipäästöjä toimitusketjuissaan.

Hiilikompensaatio ei kuitenkaan yksin riitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Se on tehokkainta, kun sitä käytetään muiden toimien rinnalla hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Hiilikompensaatiomenetelmien tehokkuus vaihtelee, joten jokaisen päästöjen vähennyshankkeen on läpäistävä tarkka seula.

Olemme valinneet Aasiasta ja Afrikasta hankkeita, joissa tuetaan paikallisia perheitä korvaamaan perinteiset puuhellat vähäpäästöisillä liesillä. Ne kuluttavat vähemmän polttoainetta tai toimivat biokaasulla. Lisäksi perheille on tarjottu keraamisia suodattimia, joilla he voivat puhdistaa juomavetensä keittämisen sijaan. Hankkeet vähentävät hiilidioksidipäästöjä, täyttävät tiukimmatkin sertifiointivaatimukset ja parantavat mukana olevien perheiden ja yhteisöjen elämää.

Kaikilla hankkeillamme on hiilikompensaatioprojekteille myönnettävä Gold Standard for the Global Goals -sertifikaatti. Se takaa korkealaatuiset päästöhyvitykset ja varmennetut, mitattavissa olevat ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset. Säännöllinen seuranta, kolmansien osapuolten varmennus ja mahdollisimman suuri läpinäkyvyys lisäävät hankkeiden luotettavuutta. Nämä ilmastonsuojeluhankkeet ovat saatavilla UPM CO2ACT -tavaramerkin alla kaikkiin paperituotteisiimme, ja ne ovat osa New Future Multi Neutral -toimistopapereitamme.

Lue lisää:

UPM Communication Papers Carbon footprint factsheet

Vastuullinen paperituotanto (en)

 

Teksti: Timo Nykänen