UPMBiopolttoaineet
  • Sellu
  • Turvallisuus ei ole sattumaa UPM:n tehtailla
Artikkeli | 09/08/2020 18:17:28

Turvallisuus ei ole sattumaa UPM:n tehtailla

UPM:n sellutehtailla turvallisuus on erottamaton osa työkulttuuria ja -asennetta. Alan riskeistä huolimatta Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren tehtaiden turvallisuustilastot ovat vaikuttavaa luettavaa vuosi toisensa jälkeen.

Turvallisuuden takaaminen on tarkka prosessi UPM:n tehtailla. Yleisillä turvallisuussäännöillä ja -standardeilla sekä yhtiönlaajuisella turvallisuuden johtamisjärjestelmällä varmistetaan, että päivittäiset havainnot jaetaan ja tapaturmista otetaan opiksi.

UPM:n järjestelmälliset ja ennaltaehkäisevät turvallisuuslinjaukset varmistavat tehokkaan, turvallisen ja siistin työympäristön kaikille työntekijöille, urakoitsijoille ja vierailijoille. Turvallisuuden pääpainopisteenä on kaikkien onnettomuuksien vähentäminen. Tähän päästään tunnistamalla ja korjaamalla mahdolliset riskitekijät ennen kuin onnettomuuksia sattuu.

Turvallisuuspäällikkö Aki Huomo on vastuussa UPM:n Suomen sellutehtaiden turvallisuudesta ja sen kehittämisestä. Hänen velvollisuutensa ulottuvat valtavaan määrään työntekijöitä ja toimintoja.

Turvallisuus on osa työkulttuuria

Kaukaan, Kymin ja Pietarsaaren tehtailla tyypilliset onnettomuudet ovat kenties lievempiä kuin voisi kuvitella. Erityisesti liukkaina talvikuukausina yleisimpiä ovat liukastumiset ja kaatumiset, kun muutoin tilastoja hallitsevat pienet sormihaavat. Toisaalta sellutehtailla käytetään paljon kemikaaleja, mihin liittyy vakavampien onnettomuuksien riski, jos henkilökunta ei pidä tarkkaa huolta turvallisuudesta.

”Haastavinta on se, että vammoihin johtavien onnettomuuksien taustalla vaikuttavat usein ajattelutavat eikä asianmukaisten turvavälineiden puute”, Huomo kertoo.

Joskus tärkeintä on yksinkertaisesti pysähtyä ajattelemaan ennen kuin toimii, sillä ennakoiva toiminta voi estää pienetkin onnettomuudet.

”Uskomme, että kaikki onnettomuudet ovat ehkäistävissä, mutta sen eteen on vielä tehtävä töitä. Saavutuksemme turvallisuuden saralla ovat merkittäviä, mutta se ei tarkoita, ettemme voisi parantaa turvallisuutta entisestään,” Huomo sanoo.

Rima on asetettu korkealle, ja vastuu turvallisuudesta ulottuu UPM:n linjaorganisaatiota pidemmälle. Turvallisuudesta huolehtiminen on integroitu osaksi kaikkea työtä; vastuu kuuluu kaikille tehtaanjohtajista uusimpiin työntekijöihin, urakoitsijoihin ja vierailijoihin.

”Viestintä ja turvalliseen käytökseen ohjaaminen ovat oleellinen osa turvallisuuskäytäntöjä. Välitetty viesti sekä sen tyyli ja viestintätapa ovat erittäin tärkeitä.”

Esimerkiksi vanhemmille työntekijöille turvallisuusviestintä voi mennä paremmin perille paperimuodossa, kun taas nuorille saattaa digitaalinen viestintä toimia paremmin.

”Tavoitteenamme on luoda työntekijöillemme turvallinen työpaikka. Kaiken toimintamme on tuettava turvallisuuskulttuurimme kehitystä”, Huomo sanoo.

UPM Kymi Pulp Mill_Pulp Drying Machine_Pulp Slurry_small.jpg

Yhteinen vastuu turvallisuudesta

Koska UPM:n Suomen tehtailla voi olla yhteensä jopa 1 000 työntekijää sekä satoja urakoitsijoita, on helppo ymmärtää, miksi työt on tehtävä turvallisuus edellä. Itse asiassa tehtaat hyödyntävät työntekijöiden suurta määrää turvallisuuden varmistamisessa.

Kaikilla UPM:n työntekijöillä on päivittäinen vastuu ilmoittaa turvallisuushavainnoistaan. Heitä ei ainoastaan kannusteta vaan edellytetään tunnistamaan ja ilmoittamaan kaikki mahdolliset riskitekijät, jotta yhtiön linjaorganisaatio voi käsitellä ja korjata niistä jokaisen.

”Arjen pienet valinnat ovat avain parempaan turvallisuuteen,” Huomo toteaa.

Logiikka on yksinkertainen: mitä enemmän henkilökuntaa on paikalla, sitä useampi silmäpari voi tunnistaa riskitekijöitä, jolloin ne voidaan raportoida ja ehkäistä.

Kaukas_small.jpg

Turvallisuuspalkinnot kannustimina

UPM jakaa yksiköilleen vuosittain turvallisuuspalkintoja. Kukin kuudesta liiketoiminta-alueesta valitsee jonkin yksiköistään yhtiön tasoiseksi voittajaehdokkaaksi edellisen vuoden turvallisuuslukujen perusteella.

Tänä vuonna Kaukaan tehtaalle myönnettiin Parhaan kehittyjän palkinto tunnustuksena sen erinomaisesta turvallisuuskehityksestä. Viimeisen neljän vuoden aikana tehtaan tapaturmataajuus on laskenut nopeasti samalla, kun tehtaalla on ehkäisty turvallisuusriskejä tehokkaasti.

Kymin tehdas ylsi jälleen Edelläkävijä-kategoriaan, mikä osoittaa, että tehtaan työturvallisuudesta on huolehdittu järjestelmällisesti. Pietarsaaren tehdas pääsi samaan kategoriaan viime vuonna, ja sen odotetaan yltävän tähän saavutukseen uudestaan lähitulevaisuudessa.

Kun on kyse turvallisuudesta, kehitykselle on aina varaa.

”Turvallisuuden eteen on tehtävä töitä joka ikinen päivä. Väliä ei ole sillä, kuinka hyvin pärjäsimme viime vuonna tai kaksi vuotta sitten – tärkeintä on, että pidämme turvallisuudesta huolen tänään”, Huomo summaa.

 

Teksti: Saana Kallioinen