UPMBiopolttoaineet
  • Yhteiskuntasuhteet
  • UPM vaatii EU:n ilmastopaketilta vahvaa signaalia fossiilisten raaka-aineiden korvaamisesta uusiutuvilla materiaaleilla
Artikkeli | 07/01/2021 13:11:07 | 3 min Lukuaika

UPM vaatii EU:n ilmastopaketilta vahvaa signaalia fossiilisten raaka-aineiden korvaamisesta uusiutuvilla materiaaleilla

Euroopan komission odotetaan lähiaikoina ehdottavan uusia ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia, jotka lisäävät EU:n ilmastopolitiikan kunnianhimoa. Komission ehdotuksen jälkeen neuvottelut alkavat kaikkia EU-maita sitovien sääntöjen sopimiseksi.

UPM tukee EU:n tavoitetta hiilineutraaliudesta vuonna 2050 ja ymmärtää, että ilmastotavoitteita on kiristettävä jo vuodelle 2030. Lainsäädäntöuudistus luo liiketoimintamahdollisuuksia teollisuudelle usealla sektorilla.  Samaan aikaan UPM on kuitenkin huolissaan paketin aiheuttamasta lainsäädäntöön liittyvästä epävarmuudesta, joka voi kestää useita vuosia ja siten hidastaa investointeja ja vihreää siirtymää. Siksi lainsäädäntöuudistusten tulisi olla rajallisia, tarkoituksenmukaisia ja keskittyä toimiin, jotka tukevat uusien kiristyvien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi UPM korostaa, että lainsäädännön tulee tunnustaa uusiutuvien raaka-aineiden keskeinen rooli fossiilisten korvaajana.

Kestävä metsätalous mahdollistaa metsien kasvun, hillitsee ilmastonmuutosta ja turvaa biodiversiteetin

Uusiutuvuus ja kiertotalous tuotannossa ja kulutuksessa avaavat merkittäviä mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.  Kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla raaka-aineilla on ratkaiseva rooli fossiilisten raaka-aineiden korvaamisessa.

UPM on sitoutunut ilmastokestävään metsätalouteen, jossa metsien kasvua lisätään ottaen huomioon kestävän metsätalouden taloudelliset, ekologiset ja sosiaalisen vastuun näkökulmat. Metsät uudistetaan aina hakkuun jälkeen, ja siten varmistetaan uuden metsän kasvu. Kasvavat metsävarat varmistavat hiilen sidonnan metsissä, ja lisääntyvä puusto takaa mahdollisuuden korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla.

Metsissä elää tuhansia eliölajeja. Metsätaloudella ja puunhankinnalla on vaikutusta biodiversiteettiin, mutta kestävä metsätalous ja biodiversiteetin turvaaminen eivät sulje toisiaan pois. UPM:n jo yli 20 vuotta jatkunut biodiversiteettiohjelma on varmistanut metsien käytön kestävyyden sekä lajien ja elinympäristöjen ylläpitämisen talousmetsissä.

Uudet innovaatiot mahdollistavat fossiilipohjaisten tuotteiden korvaamisen

UPM on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Meillä on erinomaiset mahdollisuudet tarjota ratkaisuja kestävään metsätalouteen, päästöjen vähentämiseen ja uusien fossiilipohjaisten tuotteiden korvaamiseen innovaatioilla.

UPM on investoinut merkittävästi esimerkiksi kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja puupohjaisiin biokemikaaleihin, joilla voidaan suoraan vähentää fossiilisten raaka-aineiden kulutusta.

EU-lainsäädännön tulisi edesauttaa yhteiskunnan muutosta kohti irtautumista fossiilisista raaka-aineista, ”beyond fossils”. EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja heinäkuussa julkaistavaksi odotettavan ilmastolakipaketin tulee varmistaa kestävän metsätalouden, biotalouden ja uusien innovaatioiden rooli vahvana vihreän kasvun tukijalkana.

Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja
Artikkeli | 3 min

Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja

Lue lisää
Paljon porkkanaa, kevyesti keppiä
Artikkeli | 4 min

Paljon porkkanaa, kevyesti keppiä

Lue lisää
Uusiutuvalla vesivoimalla tehoa ja joustavuutta
Artikkeli | 3 min

Uusiutuvalla vesivoimalla tehoa ja joustavuutta

Lue lisää