Biopolttoaineet
  • Kestävyys

Taistelemme ilmastonmuutosta vastaan kehittyneillä biopolttoaineilla

 

Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen ehkäisyyn tarvitaan nopeita toimia ja rohkeita ratkaisuja. Onneksi näitä ratkaisuja on saatavilla jo nyt. Kehittyneet biopolttoaineet ovat vastaus liikenteen päästöjen pienentämiseen heti tästä päivästä lähtien. Lisäksi UPM BioVerno -naftalla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita yleisimpien muovien valmistuksessa.

Jätteistä ja tähteistä valmistetut kehittyneet biopolttoaineet ja maankäyttöön vaikuttamattomat raaka-aineet muodostavat perustan kestävälle polttoainetuotannolle. Näillä biopolttoaineilla on poikkeuksellisen vähän epäsuoria päästövaikutuksia, mikä vuoksi ne soveltuvat hyvin ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

 

Mikä tekee biopolttoaineistamme niin kestäviä?

Fossiilisten tuotteiden ja raaka-aineiden korvaaja

Kestävän metsänhoidon tulos

Eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa

Mahdollistavat 80 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt

Pienentävät merkittävästi pakokaasupäästöjä

Eivät aiheuta suoria tai epäsuoria muutoksia maankäyttöön

 

Biopolttoaineiden maailmanlaajuinen tarve kasvaa

 

EU on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiselle kaikilla osa-alueilla. Liikenteen osalta vaaditaan vuoteen 2030 mennessä 30 % vähennys, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan.

Maailmanlaajuisen biopolttoaineiden kysynnän ennustetaan kasvavan erityisesti raskaassa liikenteessä sekä meri- ja lentoliikenteessä. Moottoritehokkuuden lisäksi CO2-päästöjen vähentämiseen tarvitaan liikenteen sähköistämistä sekä merkittäviä määriä uusiutuvia vähäpäästöisiä polttoaineita.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen onkin ylivoimaisesti tärkein kannustin biopolttoaineiden käytölle.

Korkealuokkaisten nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, etteivät ne edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluverkostoa. Kehittyneet biopolttoaineet ovat testatusti toimiva ratkaisu ja ne voivat toimia ohituskaistana vähähiilisyyteen, sillä ne voidaan ottaa käyttöön heti ja niillä voidaan merkittävästi vähentää sekä liikenteen CO2-päästöjä että lähipäästöjä.

 

Ohituskaista vähähiiliseen liikenteeseen

Kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteisiin tarvittava fossiilisen öljyn korvaaminen EU:n liikenteessä
Kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteisiin tarvittava fossiilisen öljyn korvaaminen EU:n liikenteessä
  • Biopolttoaineet ovat tärkeä osa tieliikenteen energiavalikoimaa, jotta EU:n asettamiin kasvuhuonekaasujen päästötavoitteisiin päästään.
  • Kestävät biopolttoaineet mahdollistavat nopeat päästövähennykset, koska jakeluverkostoon tai ajoneuvoihin ei tarvitse tehdä muutoksia.
  • Lyhyellä tähtäimellä korkealaatuisilla uusiutuvilla polttoaineilla kuten UPM BioVernolla saavutetaan merkittäviä päästövähennyksiä polttomoottoreiden osalta.
  • Pitkällä tähtäimellä muilla liikenteen sektoreilla kuten lento- ja meriliikenteessä sekä raskaassa liikenteessä päästään kohti vähähiilisyyttä kehittyneiden biopolttoaineiden avulla. Nämä osa-alueet ovat myös vaikeampia sähköistää.
 

UPM BioVerno kuuluu pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli valitsi UPM BioVerno -dieselin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu vuonna 2017 ilmestyneeseen Nordic bioeconomy – 25 cases for sustainable change -luetteloon. Kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö, innovaatiot, tehokkuus ja vastuullisuus ovat UPM:n Biofore-strategian ytimessä.

 

”Pohjoismaita pidetään maailman johtavina kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistävinä bioraaka-aineiden tuottajina ja käyttäjinä.”

 

UPM:n kestävyystyö saa kansainvälistä tunnustusta

UPM:n kestävyystyö saa kansainvälistä tunnustusta

Maailman suurin yritysvastuuhanke, YK:n Global Compact -aloite, julkaisi vuonna 2015 uraauurtavat maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet. UPM Biopolttoaineet valittiin malliesimerkiksi ilmastonmuutosta käsittelevään tavoitteeseen, jolla pyritään kiireellisesti ehkäisemään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia.

Global Compact antaa yrityksille nykyaikaisen viitekehyksen, jonka avulla ne voivat ohjata strategisia tavoitteitaan ja toimintaansa yhteiskunnan hyväksi – se on siis erinomainen mahdollisuus edistää kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Yritysten, sijoittajien ja kansalaisyhteiskunnan merkitys kestävän kehityksen positiivisena voimana kasvaa jatkuvasti, ja niiden odotetaan olevan tärkeässä roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

 

Platts Global Energy Awards 2017

UPM Biopolttoaineet voitti "Bioenergy Industry Leadership" -palkinnon Plattsin vuoden 2017 kansainvälisessä energiakilpailussa. Kilpailun palkintoja luonnehditaan usein energia-alan Oscareiksi.

Dow Jones Sustainability Indices

UPM on listattu jo kuudetta kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2018-2019.

 

WBM Bio Business Award

UPM Lappeenrannan biojalostamo palkittiin vuoden kaupallisena tuotantolaitoksena World Bio Markets -tapahtuman Bio Business Award 2015 -kilpailussa.

Sustainable Energy Europe

UPM BioVerno -diesel voitti Euroopan komission myöntämän EU:n kestävän energian palkinnon 2014 (Sustainable Energy Europe 2014). Voitto tuli Matkustus-kategoriassa.

Sustainable Biofuels Awards

UPM Biopolttoaineet palkittiin vuonna 2013 uraauurtavasta ja kestävästä teknologiainnovaatiosta Sustainable Biofuels Awards -kilpailussa.