Biopolttoaineet
  • Kumppanuudet

Kumppanuudet takaavat kestävän menestyksen

Yhdessä olemme edelläkävijöitä.

 

Liikenteen biopolttoaineet ovat uusi, nopeasti kasvava ja kehittyvä ala, johon kohdistuu runsaasti odotuksia mutta myös haasteita. Haluamme olla kehittyneissä biopolttoaineissa edelläkävijöitä. Tähän päästään ainoastaan laajamittaisella yhteistyöllä, joka kattaa kuluttajien, yhteiskunnan ja teollisuuden tarpeet sekä vastaa ympäristöllisiin ja lainsäädännöllisiin vaatimuksiin.

 

BioSata-hanke tähtää hiilettömään kaupunkiliikenteeseen

BioSata on Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran biopolttoainehanke, jonka tarkoituksena on siirtää pääkaupunkiseudun bussiliikenne ja Staran auto- ja työkonekalusto asteittain biopolttoaineiden käyttöön.

Korkealaatuiset biopolttoaineet ovat kustannustehokas vaihtoehto liikenteen päästöjen vähentämiseksi – niiden käyttöönotto ei edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria. UPM Biopolttoaineet on mukana VTT:n koordinoimassa, kolmivuotisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on nostaa biopolttoaineiden osuus polttomoottoreissa vähintään 50 prosenttiin vuonna 2017 ja 70–90 prosenttiin vuonna 2019.

UPM BioVerno meriliikenteessä

UPM BioVerno -diesel on ensimmäinen puupohjainen polttoaine käytännön meriliikennetesteissä. Uusiutuvaa dieseliä testasi kansainvälinen yhteistyöryhmä, johon kuuluivat kansainvälinen ruoppausyhtiö ja merenkulun asiantuntija Boskalis, johtava merenkulun biopolttoaineiden kaupallinen toimittaja GoodFuels Marine sekä suomalainen moottori- ja voimanlähdevalmistaja Wärtsilä. Yhteistyön tavoitteena oli edistää kestävien ja taloudellisten merikäyttöön soveltuvien biopolttoaineiden käyttöä kaksivuotisen pilottihankkeen aikana.

 

Yhteistyössä sosiaalista yritysvastuuta

 

Yhteistyöllä kestäviä biopolttoaineratkaisuja

UPM on yksi Leaders of Sustainable Biofuelsin (LSB) perustajajäsenistä. Vuonna 2012 perustettu LSB tuo yhteen alansa kärkeä edustavat eurooppalaiset biopolttoaineiden tuottajat ja lentoyhtiöt. Ryhmän tavoitteena on toisen sukupolven biopolttoaineiden edistäminen Euroopassa. UPM, British Airways, Biochemtex, BTG, Chemrec, Clariant, Dong Energy, Kaidi ja St1 Biofuels Oy yhdistivät voimansa varmistaakseen markkinat kehittyneille biopolttoaineille kaikilla liikenteen osa-alueilla.

partnerships-upm-biofuels-zero.png

Ympäristöjärjestö ZEROn kanssa kohti laajempaa biotaloutta

UPM Biopolttoaineet ja ympäristöjärjestö ZERO (Zero Emission Resource Organisation) tekevät yhteistyötä edistääkseen muutosta kohti laajempaa biotaloutta – tavoitteena tuoda ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja liikenteeseen ja petrokemianteollisuuteen. Uusiutuvilla liikenteen polttoaineilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja kestävillä biotuotteilla, kuten biomuoveilla, voidaan korvata fossiilisia tuotteita.

 

Yhteistyössä kohti vähäpäästöisiä polttoaineita

Ympäristöalan kansalaisjärjestöt, asiantuntijat ja biopolttoaineteollisuus eli Biofrontiers-ryhmä on tehnyt yhteistyötä eurooppalaisen polttoainepolitiikan määrittämiseksi. Tavoitteena oli löytää rajat, joilla sekä vaalitaan kestävää kehitystä että kannustetaan investoimaan aidosti kestäviin kehittyneisiin biopolttoaineisiin.

International Council on Clean Transportation (ICCT), European Climate Foundation (ECF) sekä useat yhteistyökumppanit – UPM mukaan lukien – ovat käyneet keskusteluja biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä, linjauksista ja mahdollisuuksista. Työn tuloksena koostettu raportti osoittaa, että biopolttoaineet voivat olla houkutteleva vaihtoehto, kun halutaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä ripeästi.

Wasted-raportti: Jätepohjaisilla biopolttoaineilla voitaisiin kattaa 16 % tieliikenteen tarpeista

ICCT julkaisi vuonna 2014 "Wasted"-nimisen raportin, jossa arvioitiin jätepohjaisten kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöpotentiaalia. Yhteistyöraportin laatimisesta vastasi European Climate Foundation yhteistyössä ympäristöalan kansalaisjärjestöjen sekä kehittyneiden biopolttoaineiden parissa työskentelevien yhtiöiden, kuten UPM, kanssa. Raportissa kävi ilmi, että merkittävä osa eurooppalaisen liikenteen polttoainetarpeesta pystyttäisiin kattamaan tietyillä biomassaresursseilla, joita ei tällä hetkellä nähdä arvokkaina.

Wasted-raportin laskelmat polttoainepotentiaalista Euroopan tasolla osoittivat, että käytettävissä on kylliksi kestäviä resursseja kattamaan 10 % eurooppalaisen tieliikenteen kuluttamasta polttoaineesta vuoteen 2030 mennessä – mikäli kaikki resurssit saadaan kerättyä käyttöön.

 

Avainlippu takaa kotimaisuuden