Kumppanitarinat

Edistämme yhdessä yrityskumppaneiden ja julkisen puolen organisaatioiden kanssa vastuullista toimintaa ja kestävien tuotteiden käyttöönottoa.

BioSata-hanke tähtää hiilettömään kaupunkiliikenteeseen

BioSata on Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran biopolttoainehanke, jonka tarkoituksena on siirtää pääkaupunkiseudun bussiliikenne ja Staran auto- ja työkonekalusto asteittain biopolttoaineiden käyttöön.

Korkealaatuiset biopolttoaineet ovat kustannustehokas vaihtoehto liikenteen päästöjen vähentämiseksi – niiden käyttöönotto ei edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria. UPM Biopolttoaineet on mukana VTT:n koordinoimassa, kolmivuotisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on nostaa biopolttoaineiden osuus polttomoottoreissa vähintään 50 prosenttiin vuonna 2017 ja 70–90 prosenttiin vuonna 2019.

Lue lisää BioSata-hankkeesta

UPM BioVerno meriliikenteessä

UPM BioVerno -diesel on ensimmäinen puupohjainen polttoaine käytännön meriliikennetesteissä. Uusiutuvaa dieseliä testasi kansainvälinen yhteistyöryhmä, johon kuuluivat kansainvälinen ruoppausyhtiö ja merenkulun asiantuntija Boskalis, johtava merenkulun biopolttoaineiden kaupallinen toimittaja GoodFuels Marine sekä suomalainen moottori- ja voimanlähdevalmistaja Wärtsilä. Yhteistyön tavoitteena oli edistää kestävien ja taloudellisten merikäyttöön soveltuvien biopolttoaineiden käyttöä kaksivuotisen pilottihankkeen aikana.

Katso video (englanniksi)

 

Tavoitteena päästötön liikkuminen - UPM ja Bio100-hanke

 
 

Yhteistyössä sosiaalista yritysvastuuta