Raportit

Lue lisää siitä, miksi tarvitsemme uusiutuvia vaihtoehtoja liikennepolttoaineisiin ja kemianteollisuuden käyttöön.

 

Yhteistyössä kohti vähäpäästöisiä polttoaineita

Ympäristöalan kansalaisjärjestöt, asiantuntijat ja biopolttoaineteollisuus eli Biofrontiers-ryhmä on tehnyt yhteistyötä eurooppalaisen polttoainepolitiikan määrittämiseksi. Tavoitteena oli löytää rajat, joilla sekä vaalitaan kestävää kehitystä että kannustetaan investoimaan aidosti kestäviin kehittyneisiin biopolttoaineisiin.

International Council on Clean Transportation (ICCT), European Climate Foundation (ECF) sekä useat yhteistyökumppanit – UPM mukaan lukien – ovat käyneet keskusteluja biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä, linjauksista ja mahdollisuuksista. Työn tuloksena koostettu raportti osoittaa, että biopolttoaineet voivat olla houkutteleva vaihtoehto, kun halutaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä ripeästi.

Wasted-raportti: Jätepohjaisilla biopolttoaineilla voitaisiin kattaa 16 % tieliikenteen tarpeista

ICCT julkaisi vuonna 2014 "Wasted"-nimisen raportin, jossa arvioitiin jätepohjaisten kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöpotentiaalia. Yhteistyöraportin laatimisesta vastasi European Climate Foundation yhteistyössä ympäristöalan kansalaisjärjestöjen sekä kehittyneiden biopolttoaineiden parissa työskentelevien yhtiöiden, kuten UPM, kanssa. Raportissa kävi ilmi, että merkittävä osa eurooppalaisen liikenteen polttoainetarpeesta pystyttäisiin kattamaan tietyillä biomassaresursseilla, joita ei tällä hetkellä nähdä arvokkaina.

Wasted-raportin laskelmat polttoainepotentiaalista Euroopan tasolla osoittivat, että käytettävissä on kylliksi kestäviä resursseja kattamaan 16 % eurooppalaisen tieliikenteen kuluttamasta polttoaineesta vuoteen 2030 mennessä – mikäli kaikki resurssit saadaan kerättyä käyttöön.