Yhteistyöt

 

Edistämme yhdessä yrityskumppaneiden ja julkisen puolen organisaatioiden kanssa vastuullista toimintaa ja kestävien tuotteiden käyttöönottoa.

 

bike-project.png

Edistämme biopolttoaineiden kestäviä biomassa-arvoketjuja BIKE-hankkeessa

UPM Biopolttoaineet on mukana BIKE-projektissa edistämässä Euroopan biotaloudessa tuotettavia kestäviä biopolttoaineita, joilla maankäytön epäsuorien muutosten riski on vähäinen (ns. vähäinen ILUC-riski).  Hanke on saanut EU-rahoitusta.

Projektissa mukana olevat yhtiöt ja tutkimusorganisaatiot uskovat, että uusia, turvallisia ja luotettavia biomassa-arvoketjuja voidaan lisätä ravinnon, rehun, biopolttoaineiden ja biomateriaalien tuotannossa aiheuttamatta suuria epäsuoria muutoksia maankäyttöön.

Maankäytön epäsuorien muutosten kannalta vähäriskisiä biomassapohjaisia biopolttoaineita saadaan esimerkiksi lisäämällä raaka-aineiden tuottavuutta, vuoroviljelemällä välikausikasveja tai käyttämällä viljelyyn hylättyjä tai pilaantuneita maa-alueita.

Lue lisää BIKE-hankkeesta

Bio100-hanke tähtää hiilettömään kaupunkiliikenteeseen

Bio100 on Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran biopolttoainehanke, jonka tarkoituksena on siirtää pääkaupunkiseudun bussiliikenne ja Staran auto- ja työkonekalusto asteittain biopolttoaineiden käyttöön.

Korkealaatuiset biopolttoaineet ovat kustannustehokas vaihtoehto liikenteen päästöjen vähentämiseksi – niiden käyttöönotto ei edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria. UPM Biopolttoaineet on mukana VTT:n koordinoimassa, kolmivuotisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on nostaa biopolttoaineiden osuus polttomoottoreissa vähintään 50 prosenttiin vuonna 2017 ja 70–90 prosenttiin vuonna 2019.

Lue lisää Bio100-hankkeesta

UPM BioVerno meriliikenteessä

UPM BioVerno -diesel on ensimmäinen puupohjainen polttoaine käytännön meriliikennetesteissä. Uusiutuvaa dieseliä testasi kansainvälinen yhteistyöryhmä, johon kuuluivat kansainvälinen ruoppausyhtiö ja merenkulun asiantuntija Boskalis, johtava merenkulun biopolttoaineiden kaupallinen toimittaja GoodFuels Marine sekä suomalainen moottori- ja voimanlähdevalmistaja Wärtsilä. Yhteistyön tavoitteena oli edistää kestävien ja taloudellisten merikäyttöön soveltuvien biopolttoaineiden käyttöä kaksivuotisen pilottihankkeen aikana.

 

Tavoitteena päästötön liikkuminen - UPM ja Bio100-hanke

 

Yhteistyössä sosiaalista yritysvastuuta

 

Olemme mukana useissa yhteistyöhankkeissa, jotka edistävät uusiutuvien polttoaineiden käyttöä

 

upm-biofuels-partnership-lsb.jpg

Yhteistyöllä kestäviä biopolttoaineratkaisuja

UPM on yksi Leaders of Sustainable Biofuelsin (LSB) perustajajäsenistä. Vuonna 2012 perustettu LSB tuo yhteen alansa kärkeä edustavat eurooppalaiset biopolttoaineiden tuottajat ja teknologiakehittäjät yhdeksästä eri maasta. Ryhmän tavoitteena on toisen sukupolven biopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopassa. LSB koostuu 12 yrityksestä, jotka yhdessä pyrkivät varmistamaan markkinat kehittyneille biopolttoaineille kaikilla liikenteen osa-alueilla.

 

partnerships-upm-biofuels-zero.png

Ympäristöjärjestö ZEROn kanssa kohti laajempaa biotaloutta

UPM Biopolttoaineet ja ympäristöjärjestö ZERO (Zero Emission Resource Organisation) tekevät yhteistyötä edistääkseen muutosta kohti laajempaa biotaloutta – tavoitteena tuoda ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja liikenteeseen ja petrokemianteollisuuteen. Uusiutuvilla liikenteen polttoaineilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja kestävillä biotuotteilla, kuten biomuoveilla, voidaan korvata fossiilisia tuotteita.

Lue lisää yhteistyöstä tiedotteesta