Biopolttoaineet

UPM BioVerno on testimenestyjä

 

UPM BioVerno -polttoaine vähentää sekä hiilidioksidipäästöjä että liikenteen haitallisia lähipäästöjä kuten typen oksideja ja pienhiukkasia. Polttoainetta on testattu useissa arvostetuissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa moottori- ja ajoneuvokokeissa lukuisilla automerkeillä ja -malleilla.

 

Kaupunkiliikenne puhdistuu UPM BioVernolla

UPM BioVerno alentaa paikallisia päästöjä ja kohdennetulla käytöllä parantaa kaupunkien ilmanlaatua. UPM BioVerno -diesel leikkaa pienhiukkaspäästöjä jopa kolmanneksen ja vähentää ilman laatuun vaikuttavaa häkää, hiilivetyjä ja typen oksideja.

Vanhemmissa autoissa uusiutuvalla dieselillä saavutettavan päästövähenemän merkitys on suurimmillaan, koska niissä ei ole nykyaikaisia hiukkassuodattimia tai katalysaattoreita.

Liikennekoeajoja toteuttanut VTT selvitti UPM BioVernon vaikutuksia auton moottorin toimintaan ja polttoaineen kulutukseen. Testikuljettajat keräsivät tietoja analysointia varten neljällä uudella Volkswagen Golf 1.6.TDI -autolla yhteensä 80 000 ajokilometrin aikana. Kilometrejä kertyi niin kesä- ja talvisäässä, kaupunkiajossa kuin pidemmillä matkoilla.

Liikennekoeajot osoittivat, että UPM BioVerno toimii henkilöautoissa aivan tavallisen dieselin tapaan. Kulutuksessa ei ollut havaittavaa eroa.

 

UPM BioVerno vähentää autoilun päästöjä seoksenakin

Ajoneuvoteknologian tutkimuslaitoksella FEV:illä Saksassa toteutettiin koesarja, jossa testattiin UPM BioVerno -dieselin vaikutuksia moottorin toimintaan ja päästöihin sekä 30-prosenttisella seoksella että 100-prosenttisella UPM BioVernolla. Mittauksissa keskityttiin moottorin tehon ja polttoaineen kulutuksen lisäksi pakokaasupäästöjen ja suorituskyvyn mittaamiseen verrattuna perinteiseen dieseliin.

UPM BioVerno -dieselin korkea laatu ja normaalia korkeampi setaaniluku mahdollistavat puhtaamman palamisen moottorissa ja tätä kautta selkeästi alhaisemmat pakokaasupäästöt jo seoksena.

EV Group on kansainvälisesti tunnettu ajoneuvo- ja ajoteknologian kehityspalveluiden tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee Aachenissa Saksassa.

UPM BioVerno vähentää autoilun päästöjä
UPM BioVerno vähentää autoilun päästöjä
 

“Jo 30-prosenttisella UPM BioVerno-seoksella kertyvät hiilivetypäästöt vähenivät yli 50 % ja häkäpäästöt yli 40 % verrattuna fossiiliseen dieseliin.”

 

UPM BioVerno bussitesteissä

UPM BioVernoa on testattu bussien moottoreissa sekä VTT:llä Euro III-luokan busseilla että liikennekoeajoissa Volvon Euro VI-luokan busseilla pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhteistyössä HSL:n ja VTT:n kanssa. Liikennekoeajoissa ovat mukana myös St1, Volvo ja liikennöitsijä Transdev Finland.

 

Vähensi selvästi pahiten saastuttavia typpidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä

tavalliseen dieseliin verrattuna

Neljällä Volvon bussilla ajettiin yhteensä

400 000 km ongelmitta

Keskikulutus on sama kuin fossiilisella dieselillä

kaikilla sekoitussuhteilla
 

Laboratoriotestit

UPM BioVernon lähipäästöjä verrattiin VTT:llä markkinoilla oleviin parafiinisiin polttoaineisiin ja tavalliseen fossiiliseen dieseliin.

Laboratoriotestit tehtiin Euro III-luokan busseilla, joita on edelleen paljon käytössä. UPM BioVerno -diesel vähensi selvästi pahiten saastuttavia typpidioksidi- (NOx) ja pienhiukkaspäästöjä (PM) tavalliseen dieseliin verrattuna. UPM BioVernon typpidioksidi- ja pienhiukkaspäästövähenemä (g/km) oli samalla tasolla muiden parafiinisten polttoaineiden kanssa.

UPM-biopolttoaineet-paastot-bussitestit-graafi.jpg

Liikennetestit

Bussien liikennetestit ajettiin Helsingin ja Keravan välisessä liikenteessä Transdev Finlandin liikennöiminä Volvon neljällä identtisellä Euro VI –luokan bussilla, joissa on päästötasoltaan alhainen ja tehokas moottori. Koeajoja tehtiin 20-, 50- ja 100-prosenttisella UPM BioVerno -dieselillä. Tulosten mukaan UPM BioVerno toimii erittäin hyvin kaikilla sekoitussuhteilla –parhaiden dieseleiden tavoin – ja keskikulutus on sama kuin fossiilisella dieselillä. Testikilometrejä kertyi kaikkiaan noin 400 000 ja ne sujuivat täysin ongelmitta.

 

“Parafiininen uusiutuva diesel, kuten UPM BioVerno, on laadullisesti parempaa kuin tavanomainen dieselpolttoaine ja se vähentää autoilun päästöjä merkittävästi.”

 

UPM BioVerno on stabiili polttoaine ja toimii hyvin auton polttoainejärjestelmässä

12 kuukauden testien aikana moottoreissa tai polttoainejärjestelmissä

ei havaittu mitään merkittäviä materiaalimuutoksia

Toimii auton moottorissa

parhaimpien diesellaatujen tavoin

Seulontatesteissä polttoaineesta ei löytynyt

bakteereita, hometta eikä hiivaa
 

The chemical structure of wood-based UPM BioVerno renewable diesel is similar to regular diesel as it is a pure hydrocarbon. Its performance in car engines rivals the best commercial diesels, and it has good storage stability properties.

Puupohjainen UPM BioVerno muistuttaa kemialliselta koostumukseltaan tavallista dieselpolttoainetta, koska se on puhdas hiilivety. Se toimii auton moottorissa parhaimpien diesellaatujen tavoin ja säilyy hyvin.

VTT testasi UPM BioVernon stabiilisuutta sekä vaikutuksia auton moottoriin ja polttoainejärjestelmään pitkäaikaistesteissä. Tutkimukseen valittiin dieselhenkilöautojen polttoainejärjestelmille tyypillisiä muovi-, kumi- ja metalliosia, joita altistettiin UPM BioVernolle 12 kuukauden ajan. Vertailussa oli mukana myös muita polttoaineita.

UPM BioVerno säilyi hyvin huoneenlämmössä ilman säilöntäaineita koko säilyvyystestin ajan ja sen väri pysyi kirkkaana. Bakteerien seulontatesteissä polttoaineesta ei löytynyt bakteereita, hometta eikä hiivaa.

Moottoreissa tai polttoainejärjestelmissä ei havaittu mitään merkittäviä materiaalimuutoksia. UPM BioVerno ei myöskään aiheuttanut korroosiota metalliosiin – tällaista ei havaittu edes, kun polttoaineelle altistettuja metalliosia tarkasteltiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.

 

UPM BioVerno – raskaiden ajoneuvojen moottoreissa

UPM BioVernoa on testattu Vaasan yliopistolla raskaiden ajoneuvojen moottoreissa, joita käytetään esimerkiksi traktoreissa.

Kokeet moderneilla suomalaisilla – raskaiden ajoneuvojen moottoreilla osoittivat, että mitä enemmän UPM BioVernoa on polttoaineseoksessa, sitä pienemmät häkä- ja hiilivetypäästöt ovat. Kaikissa tutkituissa polttoaineissa ja polttoaineseoksissa savutusarvot olivat hyvin pienet.

 

“Alhaisimmat häkä- ja hiilivetypäästöt mitattiin käytettäessä 100-prosenttista BioVerno -dieseliä.”