MÄNTYÖLJY
Kemiallisen sellunvalmistuksen tähde, joka sisältää puun luonnollisia uuteaineita.
ESIKÄSITTELY
Mäntyöljyn puhdistus: suolat, epäpuhtaudet, kiinteät partikkelit ja vesi poistetaan.
VETYKÄSITTELY
Esikäsitelty mäntyöljy syötetään yhdessä tuorevedyn ja kiertovedyn kanssa reaktoriin, jossa sen kemiallista rakennetta muokataan. Reaktiovesi erotetaan ja ohjataan jätevedenkäsittelyyn.
HIILIVETYJEN EROTUS
Loput syntyneestä rikkivedystä ja lauhtumattomista kaasuista poistetaan. Jäljelle jäävä neste tislataan uusiutuvan dieselin erottamiseksi.
UUSIUTUVA DIESEL
Korkealaatuinen, edistyksellinen biopolttoaine, joka sopii kaikkiin dieselmoottoreihin.
UUSIUTUVA NAFTA
Edistyksellinen uusiutuva bensiinin biokomponentti tai biomuovin raaka-aine.