Artikel | 04/23/2024 10:15:51 | 5 min Lästid

Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel

Sara Steensig

Redaktör, Tulus

Juho Kuva

Fotograf, VR Transpoint

Den finska järnvägsoperatören VR förbinder sig att använda samma mängd förnybar diesel för sin tågtrafik som används för transporterna av WISA-plywood mellan Pellos och Kouvola. Satsningen är en del av UPM Plywoods löpande arbete med att minska sitt koldioxidavtryck.

UPM Plywood har gjort ett avtal med det finska järnvägsbolaget VR för att övergå från fossila drivmedel till förnybar diesel.

Den betydelsefulla övergången är ännu ett steg på vägen mot en framtid bortom fossila drivmedel, där UPM Plywood kontinuerligt stärker ansvaret inom hela sin värdekedja.  

”Det här är ett bra första steg. Liknande projekt är på gång, men här hade vi en stor möjlighet att gå över till ett transportsätt med låga utsläpp”, säger Juha Vallittu, Manager för Logistics på UPM Plywood.

”Nu ser vi till att göra det på ett rent sätt”

All WISA-granplywood tillverkas vid UPM:s plywoodfabrik i Pellos. Tack vare WISA-granprodukternas styrka och låga vikt är de eftertraktade inom byggsektorn, och levereras till kunder över hela världen. Strax över hälften av alla färdiga WISA-plywoodprodukter skeppas från Pellos-anläggningen med tåg. Resten transporteras med lastbil.

Drygt hälften av Finlands järnvägsnät drivs med elkraft. Men på den ungefär 15 mil långa sträckan mellan Pellos och Kouvola används diesellok.

Eftersom både UPM Plywood och VR strävar efter att minska sina utsläpp träffade parterna en överenskommelse om att gå över till förnybara bränslen när de nyligen förnyade sitt avtal. Den praktiska tillämpningen är baserad på massbalansprincipen: VR förbinder sig att använda samma mängd förnybar diesel för sin tågtrafik som det krävs för transporterna av WISA-plywood mellan Pellos och Kouvola. VR har testat att deras rullande vagnpark kan drivas med förnybar diesel utan att några ytterligare förberedelser krävs.

Med förnybart bränsle minskas utsläppen från tågtransporterna till nästan noll, och övergången minskar de totala utsläppen från WISA:s plywoodtransporter inom Finland med 24 procent.

Account Director Tuomas Kansikas från VR Transpoint säger att tågoperatören arbetar hårt med att utveckla nya verksamhetsmodeller tillsammans med sina kunder.
 
”Som ett resultat av det här samarbetet med UPM Plywood optimerar vi tågens lastfaktor och kan använda full transportkapacitet. Elektricitet är naturligtvis den primära strömkällan, men eftersom bara drygt hälften av det finska järnvägsnätet är elektrifierat behövs andra bränslen utöver elektricitet även fortsatt. Eftersom alternativ drivkraftsteknik för järnvägstransport, som batteri- och vätgasdrivna lok, fortfarande ligger under utveckling, är den mest praktiska lösningen för icke-elektrifierade järnvägssträckor för närvarande förnybart bränsle.”

 
 

Vilja att investera i ansvarsfull leverans

Utöver att biobränsle införs blir dessutom tågleveranserna av WISA-plywood mer effektiva genom det nya avtalet med VR. Fram tills nu har transporten vanligtvis utförts med hjälp av två lok utan att dessa nödvändigtvis nått sin fulla kapacitet. Nu kommer det att bli fler avgångar med fullt lastade tåg som dras av ett enda lok. 

”Det handlar om att optimera så att transportutrustningen är full och inte drar något i onödan. Inga fler halvtomma tåg”, försäkrar Vallittu.  

Optimering av den utgående logistiken är en del av UPM Plywoods pågående arbete för att minska de indirekta utsläppen från hela värdekedjan med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2018 års nivåer. Det här går även under namnet 30 gånger 30-målet. De indirekta utsläpp som kallas Scope 3 står för den största delen av UPM Plywoods utsläpp.

Genom att gå över till LNG-fartyg, öka nyttolasterna och främja intermodala och multimodala leveranser har vi redan sänkt utsläppen från WISA-plywoodtransporter drastiskt. Att använda intermodala och multimodala fraktmetoder kan till exempel innebära att lastbilarna som fraktar WISA-plywood från Estland till Tyskland körs ombord på en färja i stället för att ta landvägen genom Polen, vilket minskar utsläppen avsevärt.

Nu minskas utsläppen från tågtransporter i Finland drastiskt, och för att uppnå 30 gånger 30-målet försöker UPM Plywood även använda alternativa energikällor för alla produktleveranser.

”I nuläget betyder det huvudsakligen förnybart bränsle, men vi kommer även att se elektricitet, gas och vätgas börja användas för långdistanstransporter under de kommande åren”, förutspår Vallittu men tillägger att alla nya satsningar har en prislapp.

”Det är inte gratis, men vi har åtagit oss FN:s klimatmål och är redo att investera i mer ansvarsfulla leveranssätt”, säger han. ”Vi lovar att ta ett helhetsgrepp om detta. Det är vad vi menar med vårt löfte ’Responsibility made easy’.”

 
 

Ökad efterfrågan på produkter med låga utsläpp

Produktleveranser står för cirka 40 procent av UPM Plywoods Scope 3-utsläpp. ”Logistik är ett område som helt saknar patentlösningar”, säger Sanna Kontinen, Environmental Manager på UPM Plywood.

”Vi måste utveckla flera olika metoder för att hantera dessa utsläpp”, betonar Sanna Kontinen. Hon betecknar de många insatserna som görs direkt av personer inom UPM Plywood som ”extremt viktiga”.

”Det här arbetet med förnybar diesel är ett utmärkt exempel! Ingen enskild lösning kan lösa alla våra utmaningar, men var och en av dem skapar engagemang som får människor att tänka ’vad kan jag åstadkomma inom mitt ansvarsområde? Vilka alternativa lösningar kan jag föreslå våra leverantörer?’. Vi måste leta upp och upptäcka de här möjligheterna själva.”

Kontinen noterar att efterfrågan på produkter med låga utsläpp stiger särskilt mycket i byggbranschen, där lagstiftning både från EU och nationella myndigheter ställer allt högre krav på bättre klimategenskaper för de material som används. 

Eftersom koldioxidavtrycket för WISA-plywoodens livscykel sjunker kan även kunderna som använder plywooden minskar sin klimatpåverkan.

”Kundens utsläpp inom Scope 3 sänks när de köper en produkt från oss med ett lägre koldioxidavtryck”, sammanfattar Kontinen.

 
 
Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion
Artikel | 9 min

Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion

Läs mer
Jesper vill ändra vår syn på plywood
Artikel | 5 min

Jesper vill ändra vår syn på plywood

Läs mer
Design direkt ur ugnen
Artikel | 4 min

Design direkt ur ugnen

Läs mer