Förnybara energilösningar är vägen till en hållbar framtid

Vår lösning använder restprodukter från skogsindustrin för tillverkning av biobränslen som en del av arbetet mot ett hållbart arbetssätt. Vi är redan på god väg mot att förverkliga utsläppsfria transporter med förnybara UPM BioVerno -diesel och UPM BioVerno -nafta, som produceras vid världens första kommersiella, storskaliga träbaserade bioraffinaderi. Detta är vägen framåt för UPM Biofuels.

 

UPM är en föregångare inom omvandlingen av skogsindustrin - vårt mål är att använda trä så effektivt som möjligt och att maximera livscykeln hos våra träbaserade råvaror.

 

Historien om UPM BioVerno -diesel – från innovation till slutprodukt

 

Hållbara produkter

UPM BioVerno -diesel och -nafta är hållbara alternativ till fossila bränslen. UPM BioVerno -diesel fungerar i alla dieselmotorer och UPM BioVerno -nafta är en utmärkt biokomponent i bensin. Naftan kan även användas som råvara vid tillverkningen av bioplaster och andra produkter.

Råvaran som används vid UPM Lappeenranta bioraffinaderi är råtallolja, en träbaserad restprodukt från tillverkningen av cellulosa. Bioraffinaderiet producerar avancerade biobränslen med hjälp vätebehandling.

Biprodukter från UPM Lappeenranta bioraffinaderi, som terpentin och beckolja, är ideala certifierade substitut till fossilbaserade råvaror till exempel för biokemikalier.

 
UPM BioVerno diesel

UPM BioVerno diesel

UPM BioVerno -nafta

UPM BioVerno -nafta

Terpentin

Terpentin

Beckolja

Beckolja

Produktinformation om UPM BioVerno -diesel

 • Ett rent förnybart kolväte med fysiska och kemiska egenskaper
 • En paraffinisk, svavelfri diesel med högt cetantal och mycket lågt aromatiskt innehåll
 • Energiinnehåll som motsvarar fossil diesel
 • Kan blandas med fossil diesel eller användas fristående, till skillnad från traditionell biodiesel
 • Mindre närutsläpp (t.ex. partiklar) än konventionellt dieselbränsle

 • Upp till 80 procent lägre koldioxidutsläpp (CO2) än fossila bränslen

 

Produktinformation om UPM BioVerno -nafta

 • Ett rent förnybart kolväte
 • En färglös, svavelfri, paraffinisk biokomponent i fossil bensin
 • Möjliggör högre bioinnehåll i bensin än vid användning av enbart etanol

 • Kan även användas som råvara vid tillverkning av bioplaster och i andra kemiska industritillämpningar

 • Upp till 80 procent lägre koldioxidutsläpp (CO2) än fossila bränslen

 

 

Ladda ner säkerhetsdatablad

 
 

Kort om UPM Lappeenranta bioraffinaderi

UPM Lappeenranta bioraffinaderi är det första kommersiella bioraffinaderiet i världen som producerar förnybar träbaserad diesel och nafta.

Vårt bioraffinaderi ligger bredvid UPM Kaukas massa- och pappersbruk och hjälper oss att möta den växande efterfrågan på biobränslen inom EU. Den globala efterfrågan på biobränslen förväntas öka kraftigt fram till 2030.

UPM BioVerno produceras av träbaserad tallolja genom en vätebehandlingsprocess. Den innovativa produktionsprocessen har utvecklats vid UPM:s eget forskningscenter i Lappeenranta.

 
UPM:s anläggning i Lappeenranta i Finland är
Världens första bioraffinaderi
som tillverkar helt träbaserad förnyelsebar diesel och nafta.
 
UPM Biofuels har
100 anställda
och sysselsätter indirekt 150 personer.
 
Vi tillverkar 130 000 ton, eller
160 miljoner liter
biobränsle per år.
 

UPM BioVerno är det ansvarsfulla valet

UPM BioVerno kan bidra till att utsläppen av växthusgaser och lokala luftföroreningar minskas betydligt jämfört med konventionell fossil diesel. Våra biobränslen är tillverkade av en restprodukt från skogsindustrin. På så sätt kommer träråvaran till optimal användning och det finns inget behov av att avverka ytterligare skogsområden för bränsleproduktion. UPM BioVerno tillverkas också utan att resurser måste tas från livsmedelsproduktionen.

 

Alla UPM BioVerno-produkter är certifierade

 

UPM Biofuels har fått internationellt erkännande

UPM Biofuels har emottagit flertalet pris för hållbarhet, innovation och pionjäranda. Det nyaste bland dessa är priset för ”Bioenergy Industry Leadership” i Platts internationella energitävling 2017. Tävlingens pris karakteriseras ofta som energibranschens Oscars.

”Det är en stor ära för oss att bli vald till bioenergibranschens ledare. S&P Global Platts tävling är högt värderad i hela branschen. Vinsten ger ett erkännande åt hela UPM Biofuels teamet, som har gjort stora framsteg inom produktionen av hållbara biobränslen”, säger Sari Mannonen, VP för UPM Biofuels.

 

En modell för hållbar utveckling

 

FN:s Global Compact-initiativ – världens största företagsinitiativ inom hållbarhetsområdet – satte banbrytande globala miljömål under 2015. UPM:s biobränslen valdes som en förebild för klimatförändringsmålet, som syftar till att ytterst brådskande motverka klimatförändringarna och dess effekter.

Läs mera om cirkulär ekonomi på engelska »

Sustainable logos
 
 

Nyheter

Paulig testar UPM BioVerno i sina kaffeförpackningar Press Release 11/30/2020 09:00:00

Paulig testar UPM BioVerno i sina kaffeförpackningar

(UPM Helsingfors, 30 november 2020 kl. 9.00 EET) – Det finska livsmedelsföretaget Paulig testar UPM BioVerno-nafta tillverkad av tallolja som råmaterial till sina förpackningar. Det första testpartiet med Paulig Café New York har nu packats och...

Varje tredje familj cirkulerar mer tack vare barnen - Arla och UPM inspirerar till att sortera med ett nytt spel Press Release 02/28/2020 12:00:00

Varje tredje familj cirkulerar mer tack vare barnen - Arla och UPM inspirerar till att sortera med ett nytt spel

Barn påverkar familjens sorteringsvanor mycket, framgår av ett färsk studie som Arla Finland och UPM låtit göra. Tack vare barnen var tredje familj i Finland sorterar mera. Arla och UPM vill inspirera familjer att sortera mera med AR-spelet...

UPM Raflatac och UPM Biofuels inleder samarbete för att skapa nya innovativa fossilfria etikettmaterial Press Release 09/16/2019 10:00:00

UPM Raflatac och UPM Biofuels inleder samarbete för att skapa nya innovativa fossilfria etikettmaterial

UPM Raflatac och UPM Biofuels har inlett ett samarbete i syfte ta fram innovationer för en framtid bortom fossila material. Ett konkret resultat av det här samarbetet är UPM Raflatacs lansering av två träbaserade förnybara etikettmaterial: UPM...

UPM Raflatac svarar på det växande behovet av förnybart förpackningsmaterial genom att presentera branschens första träbaserade filmmaterial Press Release 08/15/2019 14:00:00

UPM Raflatac svarar på det växande behovet av förnybart förpackningsmaterial genom att presentera branschens första träbaserade filmmaterial

(UPM, Helsinki, 15 augusti 2019 kl. 10:00 EET) UPM Raflatac är den första tillverkaren av etikettmaterial som lanserar ett nytt träbaserat polypropen-filmmaterial. UPM Raflatac Forest Film™ har utvecklats i samarbete med UPM Biofuels baserat på UP...

 

UPM i sociala medier