Undersökning: finländare tror att finländska företag i framtiden når framgångar inom cleantech, hälsoteknologi och skogsbranschen

Press Release 26.4.2017 13:00 EEST

(UPM, Helsinki, 26 April 2017 at 12:00 EET) - Enligt en färsk enkät tror finländarna att de inhemska företagen i framtiden kommer att nå mest framgång inom teknologibranscher som skonar miljön, inom skogsindustrin samt inom hälsoteknologi. Ett gott exempel på en cleantech-innovation som utvecklats i Finland är det träbaserade biobränslet som tillverkas av rester från skogsindustrin.

Enligt en undersökning genomförd av Förbundet för Finländskt Arbete tror finländarna att inhemska företag har de största möjligheterna att uppnå framgång inom teknologibranscher som skonar miljön (46 %), inom skogsindustrin (30 %) och hälsoteknologi (30 %). Man tror också att de finländska företagen har möjligheter till framgång inom förnybar energi (28 %).

"Undersökningsresultaten stärker vår uppfattning om att finländarna tror på våra företags möjligheter att lösa framtidens globala problem, såsom utmaningar i samband med klimatförändringen och hållbar utveckling. Företag inom dessa branscher har en enorm tillväxtpotential överallt i världen," kommenterar Tero Lausala, verkställande direktör för Förbundet för Finländskt Arbete.

Ett exempel på en finländsk cleantech-innovation är den av UPM utvecklade, träbaserade UPM BioVerno-dieseln, som tillverkas av tallolja på bioraffinaderiet i Villmanstrand. Produkten har beviljats det finländska Nyckelflaggan-märket. I produktutvecklingen har man utnyttjat hållbar träråvara så effektivt som möjligt.

Råtallolja är ett naturligt ämne som kan utvinnas ur trä och främst fås från barrträdskåda, som en restprodukt vid massatillverkning. För tillverkningen av UPM BioVerno görs alltså inga separata skogsavverkningar.

"Innovationer som minskar trafikens och bilismens skadeverkningar på klimatet är ytterst viktiga. I motsats till traditionella biobränslen används inga råvaror som passar som föda i tillverkningen av UPM BioVerno. Den lämpar sig som sådan i alla dieselmotorer. Utsläppen av växthusgaser och närutsläppen från bilismen, såsom kväveoxider och partiklar, är märkbart lägre än med vanlig fossil diesel," kommenterar Sari Mannonen, direktör för affärsområdet UPM Biobränslen.

Inom vilka branscher har finländska företag de största möjligheterna att nå framgång i framtiden? Välj de tre viktigaste.

  1. Teknologier som skonar miljön 46 %
  2. Skogsindustrin 30 %
  3. Hälsoteknologi 30 %
  4. Förnybar energi 28 %
  5. Spelindustrin 22 %
  6. Utbildningsexport 21 %
  7. Informationsteknologi 20 %
  8. Varvsindustrin 18 %
  9. Experttjänster 14 %
  10. Livsmedel 13 %

Forskningsuppgifterna grundar sig på Made by Finland-kampanjundersökningen som beställts av Förbundet för Finländskt Arbete. Undersökningen av Taloustutkimus genomfördes i februari 2017 och besvarades av 2 219 finländare i åldern 18-79 år. Kampanjen Made by Finland, som genomförs gemensamt av Förbundet för Finländskt Arbete, dess medlemmar och samarbetsorganisationer, uppmärksammar finländskt arbete och dess framgångshistorier. Över 80 företag och organisationer deltar. Följ Made by Finland på Facebook och delta i diskussionen på Twitter #madebyfinland.

Mer information:
Sari Mannonen, direktör för affärsområdet UPM Biobränslen, sari.mannonen@upm.com, 045 2651345
Tero Lausala, verkställande direktör, Förbundet för Finländskt Arbete, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623
Jokke Eljala, forskningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410

UPM, Media Relations
9.00-16.00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

Made by Finland-kampanjen genomförs gemensamt av Förbundet för Finländskt Arbete, dess medlemmar och samarbetsorganisationer, och utgör en officiell del av programmet för Finlands 100-årsjubileum. I kampanjen deltar över 80 medlemsföretag i Förbundet för Finländskt Arbete och syftet är att öka uppskattningen för mångfalden inom finländskt arbete. Made by Finland samlar också experterna inom det finländska arbetslivet. Som en del av Made by Finland-kampanjen granskar och utvecklar Förbundet för Finländskt Arbete, Tekes, Arbetsliv 2020-projektet och Arbetshälsoinstitutet tillsammans det finländska arbetslivet och dess styrkor. www.madebyfinland.fi

UPM Biobränslen siktar på att bli en betydelsefull aktör inom högklassiga, avancerade biobränslen för transportsektorn. Biobränslena är en viktig del av UPM:s Biofore-strategi, som förenar bio- och skogsindustrin. Bolagets innovativa, träbaserade biobränslen och deras produktionsteknologi är en del av en hållbar framtid. UPM:s biobränslen är föregångare inom kvalitet, användbarhet och hållbar utveckling. De sänker betydligt växthusgas- och närutsläppen jämfört med fossila bränslen. www.upmbiopolttoaineet.fi

Följ UPM Biobränslen: Twitter | Facebook | Youtube