UPM undersöker möjligheterna att utveckla biobränsleverksamheten genom att starta en miljökonsekvensbedömning i Kotka i Finland

Press Release 5.2.2018 12:00 EET

(UPM, Helsinki, 5 februari 2018 kl. 14.00 EET) – UPM undersöker utvecklingsmöjligheterna för biobränslen genom att starta en miljökonsekvensbedömning (MKB) för ett eventuellt bioraffinaderi i Mussalo, Kotka i sydöstra Finland. Studien angående ett eventuellt bioraffinaderi i Kotka är ännu på ett tidigt stadium och MKB-processen tar normalt cirka ett år.

EU:s och nationella beslut för biobränslen spelar också en viktig roll för den slutliga bedömningen av en eventuell investering.

I MKB-studien anges att det föreslagna andra bioraffinaderiet skulle använda en annan råvarubas och teknik än den som används i det befintliga UPM Lappeenranta Biorefinery. Bioraffinaderiet i Kotka skulle producera cirka 500 000 ton avancerade biobränslen för transport, tillverkade av flera förnybara och hållbara råvaror.

"Vi undersöker användning av flera nya råvaror som uppfyller hållbarhetskriterierna, såsom träspill och annat hållbart avfall och restprodukter. Utöver detta testar vi ett vinterskördskoncept i Uruguay med Brassica carinata som råvara till biobränslen. Olja från rybsbesläktade carinata skulle vara en av de möjliga råvarorna för bioraffinaderiet i Kotka", säger Petri Kukkonen, Vice President, UPM Biofuels Development.

Miljökonsekvensbedömningen som inleds av UPM i februari är ett lagstadgat förebyggande förfarande. MKB-studerar utförandet av alternativa metoder, miljöpåverkan och möjligheten att minimera skadlig påverkan – liksom åsikterna hos olika intressenter på alla dessa områden.

 

 

UPM har startat en miljökonsekvensbedömning av ett eventuellt bioraffinaderi i Mussalo, Kotka i Finland. Den föreslagna platsen ligger i närheten av ett avvecklat kraftverk som tidigare drevs av energibolaget Pohjolan Voima.

För mera information kontakta
Petri Kukkonen, Vice President, UPM Biofuels Development, tel. +358 40 592 7440, e-post: petri.kukkonen@upm.com

UPM, Media Relations
mån–fre kl. 9.00–16.00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

 

UPM Biofuels
UPM:s ambition är att bli en ledande aktör inom högkvalitativa, avancerade biobränslen för transportindustrin. Biobränslen är en viktig del av Biofore-strategin. De innovativa träbaserade biobränslen som företaget utvecklar och den produktionsteknologi som används av UPM är en del av en hållbar framtid. UPM:s biobränslen ligger i framkant när det gäller kvalitet, användbarhet och hållbarhet. De minskar avgasutsläppen och utsläppen av växthusgaser avsevärt jämfört med fossila bränslen. www.upmbiofuels.com

Följ UPM Biofuels på Twitter | Facebook | YouTube

 

UPM
UPM leder den skogsbaserade bioindustrin in i en hållbar, innovationsdriven och spännande framtid inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA och UPM Plywood. UPM tillhandahåller hållbara och säkra lösningar för att möta en växande global efterfrågan. Produkterna är tillverkade av förnybara och återvinningsbara material. Koncernen har 19 100 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. UPM-aktierna är börsnoterade på NASDAQ OMX i Helsingfors. UPM – The Biofore Company – www.upm.com

Följ UPM på Twitter | LinkedIn |Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com