Minskningen av koldioxidutsläpp vid transport går framåt - UPM Biofuels välkomnar det nya EU-direktivet om förnybar energi, REDII

Press Release 4.12.2018 13:15 EET

(UPM, Helsingfors, 4 december 2018 kl. 13.15 EET) - EU:s beslutande organ har kommit överens om direktivet REDII om förnybar energi inför 2020-talet efter att Europeiska rådet godkänt avtalet som skapades tidigare i somras. UPM välkomnar avtalet, som kommer att öka användningen av förnybar energi till 32 % till år 2030 och som kräver att 14 % bioenergi skall användas vid transport.

Alla EU:s medlemsstater är skyldiga att införa ett bindande mandat om avancerade biobränsleblandningar från och med 2022.

UPM Biofuels är ett ledande företag inom biobränsleindustrin. UPM Lappeenranta Biorefinery, som är först i världen med att producera förnybar diesel och nafta i kommersiell skala, har uppvisat potential som en betydande producent av avancerade och hållbara biobränslen. UPM BioVerno, som minskar växthusgasutsläpp med över 80 % jämfört med fossila bränslen, har hittat en stabil marknad.

"UPM välkomnar detta avtal eftersom det kommer att öka intresset för de mest hållbara biobränslena och stärker positionen för avancerade bränslen med låg ILUC. Förnybara BioVerno-diesel och BioVerno-nafta konkurrerar inte med livsmedelskedjan, och de är unikt certifierade för att minimera risken för indirekta utsläpp eller indirekt förändring av markanvändning. Därmed är de perfekta som ersättare för fossila produkter," säger Sari Mannonen, vice VD på UPM Biofuels.


"Avancerade biobränslen ses nu definitivt som ett snabbt sätt att minska koldioxidutsläpp från transporter över hela EU. Dessutom uppmärksammades behovet av åtgärder för att minska koldioxidutsläpp i den nyligen publicerade IPCC-rapporten. Vi är glada över att allt fler länder hittar olika sätt att minska transportutsläpp och undersöker hur de kan öka användningen av avancerade biobränslen. Hållbara biobränslen har en viktig roll i att uppnå målen för Parisavtalet," säger Marko Janhunen, Director, Public Affairs, UPM.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:
Marko Janhunen, Director, Public Affairs, UPM, tel. +358 50 590 0047

UPM, Media Relations
mån-fre kl. 9.00-16.00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Biofuels
UPM:s ambition är att bli en ledande aktör inom högkvalitativa, avancerade biobränslen för transportindustrin. Biobränslen är en viktig del av Biofore-strategin. De innovativa träbaserade biobränslen som företaget utvecklar och de produktionstekniker man använder är en del av en hållbar framtid. UPM:s biobränslen ligger i framkant när det gäller kvalitet, användbarhet och hållbarhet. De minskar avgasutsläppen och utsläppen av växthusgaser avsevärt jämfört med fossila bränslen. www.upmbiofuels.com

Följ UPM Biofuels på Twitter | Facebook | YouTube

UPM
UPM leder den skogsbaserade bioindustrin in i en hållbar, innovationsdriven och spännande framtid inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. UPM tillhandahåller hållbara och säkra lösningar för att möta en växande global konsumtion. Produkterna är tillverkade av förnybara och återvinningsbara material. Koncernen har 19 100 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. UPM-aktierna är börsnoterade på NASDAQ OMX i Helsingfors. UPM - The Biofore Company - www.upm.com

Följ UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com #UPM #biofore #beyondfossils