UPM Raflatac svarar på det växande behovet av förnybart förpackningsmaterial genom att presentera branschens första träbaserade filmmaterial

Press Release 15.8.2019 14:00 EEST

(UPM, Helsinki, 15 augusti 2019 kl. 10:00 EET) UPM Raflatac är den första tillverkaren av etikettmaterial som lanserar ett nytt träbaserat polypropen-filmmaterial. UPM Raflatac Forest Film™ har utvecklats i samarbete med UPM Biofuels baserat på UPM BioVerno nafta™, och är därmed en fullständigt träbaserad produkt som kommer från hållbart förvaltade skogar.

Denna innovativa film har utvecklats som svar på varumärkesägarnas behov av att ersätta traditionella fossilbaserade material med förnybara material. På så vis kan företagen nå och även överskrida sina hållbarhetsmål utan att göra avkall på produktens prestanda.

På UPM Raflatac stöder vi cirkulär ekonomi genom att utveckla cirkulära etiketteringlösningar, men detta är inte tillräckligt. Vi siktar högre genom att se till att de råmaterial vi använder är så hållbara som möjligt. “Genom att byta ut fossila råmaterial mot förnybara råvaror kan vi garantera en riktigt hållbar förpackningslösning”, säger Antti Jääskeläinen, Vice VD på UPM Raflatac. “Forest Film är ett naturligt steg på vår väg mot att etikettera en smartare framtid bortom fossila material.”

UPM Raflatac är ledande inom hållbar etikettering genom samarbete med olika aktörer i värdekedjan i skogs- och förpackningsindustrin. Företaget har undertecknat Ellen MacArthur Foundations New Plastics Economy Global Commitment och arbetar för att utveckla alternativa, återvinningsbara och förnybara etiketteringslösningar.

UPM skapar en mer hållbar framtid bortom fossila material genom att ersätta fossilbaserade, icke förnybara material med förnybara alternativ från träbaserad biomassa. Företaget använder råmaterial på ett effektivt sätt för att skapa nya produkter och tjänster baserade på träfiber, biomolekyler, rester och avfall samt sidoströmmar.

”UPM Biofuels omvandlar restmaterial från massatillverkning till förnybar nafta, ett drop-in-råmaterial för kemisk industri. Det ersätter fossila råmaterial och ger viktiga klimat- och miljöfördelar. Den här träbaserade filmen är ett utmärkt exempel på UPM:s varumärkeslöfte i praktiken. Vi hjälper våra partner att ersätta fossila material med vår hållbara innovation”, säger Panu Routasalo, direktör för affärsområdet UPM Biofuels. 

 

Mer information:
Tuomo Wall, direktör, Films, UPM Raflatac, tel. +358 405430487
Panu Routasalo, direktör för affärsområdet UPM Biofuels, +358 40 836 2781

 

UPM, Media Relations
mån–fre kl. 9.00–16.00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

 


UPM Raflatac etiketterar en smartare framtid bortom fossila material genom att utveckla innovativa och hållbara etikettlösningar. Som en av världens ledande tillverkare av självhäftande etikettmaterial levererar vi högkvalitativa pappers- och filmetiketter för konsumentprodukter och industrimärkning via ett globalt nätverk av fabriker, distributionsterminaler och försäljningskontor. Vi har cirka 3 000 anställda och hade en försäljning på 1,5 miljarder euro (1,9 miljarder USD) under 2018. UPM Raflatac är en del av UPM. Mer information finns på www.upmraflatac.com.

Följ UPM Raflatac på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram

 

UPM Biofuels tillverkar förnybara och hållbara produkter för bruk i trafiken och inom petrokemisk industri. Vi erbjuder våra kunder möjligheter att ersätta fossila råvaror och förminska sitt koldioxidavtryck. UPM:s innovativa, biobaserade produkter är föregångare inom kvalitet, användbarhet och hållbar utveckling. Förutom förnybar diesel producerar UPM Lappeenranta Biorefinery förnybar nafta – ett utmärkt råmaterial för plast, filmmaterial och lim. www.upmbiofuels.com

Följ UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com #UPM #biofore #beyondfossils