Goda resultat med UPM:s träbaserade diesel i busstrafik

Press Release 29.11.2016 11:00 EET

(UPM, Helsingfors, 29.11.2016 kl 11.00 EET) - UPM har med framgång testat inhemskt träbaserat dieselbränsle både i laboratorium och ute i trafiken. Testet visade tydligt att UPM:s förnybara diesel fungerar lika bra som de bästa dieselbränslen.

Laboratorietesterna av UPM BioVerno-diesel gjordes vid VTT, och trafiktesterna gjordes i huvudstadsregionens busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT). Provkörningarna i trafiken pågick i ett år, och där medverkade även Transdev Finland Oy, Volvo och St1. VTT gjorde även uppföljningsmätningar i samband med trafiktesterna.

Laboratorietesterna inleddes med bussar av Euro III-klass, som fortfarande används i stor utsträckning i den finländska trafiken. UPM BioVerno-dieseln gav märkbart mindre utsläpp än den fossila referensdieseln av handelskvalitet. Jämfört med andra avancerade bränslen som testades var UPM BioVerno-dieselns utsläpp minst lika små.

"Användning av UPM BioVerno i den nuvarande bussflottan istället för fossil diesel skulle minska utsläppen i kollektivtrafiken avsevärt. Det här är goda nyheter eftersom träbaserat inhemskt bränsle skulle kunna förbättra luftkvaliteten i huvudstadsregionen", säger Sari Mannonen, direktör för affärsområdet UPM Biofuels.

UPM BioVerno fungerade bra under året av testkörningar i busstrafiken

Trafiktesterna med bussar gjordes i Transdev Finlands linjetrafik mellan Helsingfors och Kervo med fyra identiska Volvo-bussar av Euro VI-klass med låg utsläppsnivå och effektiv motor. Provkörningarna gjordes med 20-, 50- och 100-procentig UPM BioVerno-diesel. St1 var bränsledistributör i projektet.

Resultaten visar att UPM BioVerno fungerar mycket bra i alla blandningsförhållanden - lika bra som de bästa dieselsorterna - och att genomsnittsförbrukningen var densamma som med fossil diesel. Testbussarna körde totalt 400 000 km helt problemfritt.

I Euro VI-fordon minskar partikelfiltret och SCR-katalysatorn utsläppen nästan till noll, så det förekom inte några större skillnader i närutsläpp mellan olika bränslen. I Euro VI-motorer påverkas utsläppen bara indirekt av bränslet: ett högklassigt bränsle som UPM BioVerno garanterar att reningssystemet fungerar även efter långvarig körning.

"Vi är nöjda med testresultaten - de visar att UPM BioVerno skulle kunna ersätta fossil diesel helt i dagens busstrafik. Biobränslen spelar en viktig roll för HRT, eftersom vårt mål är att inom några år uppnå en koldioxidfri trafik i huvudstadsregionen", säger Reijo Mäkinen, direktör för Avdelningen för trafiktjänster vid Helsingforsregionens trafik. 
Trafiktesterna med bussar var också en del av ett större BioPilot-projekt som VTT koordinerade, och där företag uppmuntrades att kommersialisera trafiklösningar med förnybar energi.

"Testerna visar att avancerade biobränslen är en fungerande lösning och en viktig möjlighet för Finland. De kan fungera som en genväg till ett minskat koldioxidavtryck, eftersom de kan tas i bruk genast och leder till tydligt lägre utsläpp i trafiken", säger forskningsprofessor Nils-Olof Nylund på VTT.

HRT och VTT har startat projektet BioSata, som är en naturlig fortsättning på det avslutade BioPilot-projektet. I det nya projektet går man över till tillämpningsfasen med målet att öka andelen biobränsle i HRT:s busstrafik till 70-90 procent redan under innevarande decennium.

Innovativ förnybar finländsk diesel

UPM:s innovativa, förnybara diesel UPM BioVerno minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent och närutsläpp från bilar i betydande grad jämfört med fossila bränslen. Det högklassiga bränslet tillverkas av tallolja, som är en restprodukt vid framställning av pappersmassa. UPM BioVerno-diesel lämpar sig utmärkt för alla dieselmotorer.

UPM inledde produktionen av träbaserad diesel vid bioraffinaderiet i Villmanstrand 2015. Anläggningens produktionskapacitet är 120 miljoner liter förnybar diesel om året. UPM BioVerno från Villmanstrand är en finländsk Nyckelflaggsprodukt.

Mer information ges av
Sari Mannonen, VP, UPM Biofuels, tfn 045 265 1345
Nils-Olof Nylund, forskningsprofessor i energianvändning inom transportsektorn, VTT, tfn 0400 703 715

UPM, Medierelationer
tfn 040 588 3284
må-fr kl 9-16
media@upm.com

UPM Biofuels siktar på att bli en betydelsefull aktör inom högklassiga, avancerade biobränslen för transportsektorn. Biobränslen är en viktig del av UPM:s Biofore-strategi, som förenar bio- och skogsindustrin. Bolagets innovativa, träbaserade biobränslen och deras produktionsteknologi är en del av en hållbar framtid. UPM:s biobränslen är föregångare inom kvalitet, användbarhet och hållbar utveckling. De minskar utsläppen av växthusgaser betydligt jämfört med fossila bränslen. www.upmbiofuels.com
Följ UPM Biofuels: Twitter | Facebook | YouTube

UPM förnyar bio- och skogsindustrin. Vi bygger en hållbar framtid inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA och UPM Plywood. Våra produkter tillverkas av förnybara råmaterial och är återvinningsbara. Vi betjänar våra kunder globalt. Vårt bolag har omkring 20 000 anställda, och den årliga omsättningen uppgår till ca 10 miljarder euro. UPM-aktien är noterad på Helsingforsbörsen. UPM - The Biofore Company - www.upm.com

Följ UPM: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab är det ledande forsknings- och teknologibolaget i Norden. Vi tar genom forskning och kunskap fram experttjänster för våra kunder och samarbetsparter i Finland och utlandet, för affärslivet och den offentliga sektorn. Vi använder 4 000 000 timmar hjärnkapacitet per år för att göra tekniska framsteg. www.vttresearch.se

HRT (Helsingforsregionens trafik) är en samkommun som planerar och organiserar kollektivtrafiken i sitt verksamhetsområde och främjar kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar. Samkommunen upphandlar tjänster för buss-, spårvagns-, tunnelbane-, färje- och närtågstrafiken. HRT ansvarar för utarbetandet av Helsingforsregionens trafiksystemplan, godkänner kollektivtrafikens taxa- och biljettsystem och kollektivtrafikens taxor samt sköter biljettförsäljningen och ansvarar för biljettkontrollen. Samkommunen ansvarar också för marknadsföringen av kollektivtrafiken och passagerarinformationen. www.hsl.fi/sv