UPM BioVerno och GrowDex® utvalda bland 25 unika exempel på nordisk bioekonomi

Press Release 19.1.2017 11:00 EET

(UPM, 19 januari 2017 kl. 11:00 EET) - Den nordiska bioekonomipanelen etablerad av de nordiska samarbetsministrarna har valt ut UPM BioVerno och GrowDex® i katalogen Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change. UPM BioVerno är förnybar diesel av råtallolja som är ett restmaterial från massaproduktion. GrowDex® är en träbaserad hydrogel av nanocellulosa framtagen för läkemedelsindustrin.

"De nordiska länderna har goda utsikter att bli globalt ledande inom tillverkning och användning av bioresurser som ökar både konkurrenskraft och hållbarhet. För att fortsätta utveckla och förbättra positionen behöver vi inspiration och utbyte av kunskap och bästa metoder", säger Hörður G. Kristinsson, ordförande i den nordiska bioekonomipanelen.

"De utvalda 25 exemplen i katalogen ska illustrera de mångsidiga bioekonomiska aktiviteterna i de nordiska länderna. UPM är det enda företaget som har två exempel i katalogen. Båda exemplen återfinns i kategorin Replace (ersätt) med exempel på produkter där fossilbaserade material har ersatts av biobaserade material", berättar Hörður G. Kristinsson.

"Mångsidig användning av återvinningsbar och förnybar trä-biomassa i kombination med nytänkande, effektivitet och ansvar är kärnan i UPM:s Biofore-strategi", säger Sami Lundgren, Vice President,  Environment and Responsibility. "Det faktum att vi har två innovativa produkter i den ansedda katalogen är ett viktigt erkännande av oss och den här strategin", säger Sami Lundgren.

Utöver nytänkande och hållbarhet har produkterna även god tillväxtpotential.

Efterfrågan på hållbara biobränslen av avfall och restprodukter växer snabbt. Träbaserade UPM BioVerno minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 %. Det motsvarar 250 000 ton mindre koldioxidutsläpp varje år eller 80 000 färre bilar på de europeiska vägarna.

GrowDex® lämpar sig för olika cellodlings applikationer, särskilt 3D-cellodling. 3D-cellodling kan ersätta djurförsök och möjliggör utveckling av cellbaserade läkemedel, försök och upptäckt av modeller som kan användas till att behandla allvarliga sjukdomar i framtiden.

Om du vill ha mer information kan du kontakta
Sari Mannonen, Vice President, UPM Biofuels, tel. +358 45 265 1345
Pia Nilsson, Senior Manager, Business Development, UPM Biochemicals, tel. +358 40 558 7829
eller besöka http://www.norden.org/da/ (på engelska).

UPM, Media Relations
mån-fre kl. 9:00-16:00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM
Genom förnyelse av bio- och skogsindustrin bygger UPM en hållbar framtid inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA och UPM Plywood. Våra produkter är gjorda av förnybara råmaterial som är lämpliga för återvinning. Vi betjänar våra kunder världen över. Koncernen har 19 600 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. UPM-aktierna är börsnoterade på NASDAQ OMX i Helsingfors. UPM - The Biofore Company - www.upm.com

Följ UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com

Om den nordiska bioekonomipanelen
Den nordiska bioekonomipanelen är en av de nordiska samarbetsministrarnas huvudsakliga initiativ som främjar bioekonomi. Panelen är ett formellt policy- och strategiforum etablerat av samarbetsministrarna. Panelens huvudsakliga uppgift är att utarbeta förslag på en gemensam nordisk strategi på bioekonomiområdet, som beskriver möjligheter för att främja hållbara nordiska bioekonomier och deras verksamheter.