UPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon

Lehdistötiedote 19.1.2017 11.00 EET

(UPM, 19.1.2017 klo 11.00 EET) - Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli on valinnut UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change -luetteloon. UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.  

"Pohjoismaita pidetään maailman johtavina kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistävinä bioraaka-aineiden tuottajina ja käyttäjinä. Haluamme jatkuvasti kehittää ja vahvistaa johtoasemaamme. Siksi tarvitsemme uusia ideoita ja meidän on jaettava keskenämme tietoja ja parhaita käytäntöjä", sanoo pohjoismaisen biotalouspaneelin puheenjohtaja Hörður G. Kristinsson.

"Luetteloon valitut 25 malliesimerkkiä osoittavat biotalouden monimuotoisuuden pohjoismaissa. UPM on ainoa yhtiö, jolla on luettelossa kaksi tuotetta, molemmat ns. korvaavien tuotteiden luokassa. Kyseinen luokka sisältää esimerkkejä tuotteista, joissa biopohjaiset materiaalit ovat korvanneet fossiiliset materiaalit", Hörður G. Kristinsson jatkaa.

"Kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö, innovaatiot, tehokkuus ja vastuullisuus ovat UPM:n Biofore-strategian ytimessä", sanoo UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren. "Se, että saimme tähän arvostettuun luetteloon kaksi innovaatiota, on hieno tunnustus meille ja strategiallemme", Sami Lundgren jatkaa.

Molemmat tuotteet ovat innovatiivisia ja edistävät kestävää kehitystä ja lisäksi niillä on myös hyvä kasvupotentiaali.

Kestävän kehityksen mukaisten jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti. Puupohjainen UPM BioVerno vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosentilla. Tämä vastaa hiilidioksidipäästöjen vähenemistä vuositasolla 250 000 tonnilla eli noin 80 000 auton päästöjä.

GrowDex® soveltuu erilaiseen solukasvatukseen ja erityisesti 3D-solukasvatukseen. 3D-soluviljelmiä voidaan käyttää korvaamaan eläinkokeita, ja niiden avulla voidaan kehittää solupohjaisia lääkkeitä, kokeita ja malleja vakavien sairauksien entistä tehokkaampaan hoitoon.

Lisätietoja:
Sari Mannonen, liiketoimintajohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345
Pia Nilsson, päällikkö, liiketoiminnan kehitys, UPM Biokemikaalit, puh. 040 558 7829
tai lue lisää englanninkieliseltä verkkosivustolta: http://www.norden.org/da/.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe 9.00-16.00
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

Pohjoismainen biotalouspaneeli
Pohjoismainen biotalouspaneeli on yksi Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisista biotaloutta edistävistä päähankkeista. Paneeli on yhteistyöministerien perustama pohjoismaisen biotalouden virallinen politiikka- ja strategiafoorumi. Sen päätehtävänä on laatia ehdotuksia yhteispohjoismaiseksi biotalousstrategiaksi, jossa kuvataan kestävien pohjoismaisten biotalouksien edistämismahdollisuuksia ja -toimia.