UPM Biofuels och miljöorganisationen ZERO samarbetar för att göra transportindustrin och den petrokemiska industrin mer hållbara

Press Release 22.1.2018 11:00 EET

(UPM, Helsingfors, 22 januari 2018 kl. 11.00 EET) - UPM Biofuels och miljöorganisationen ZERO har inlett ett samarbete för att göra transportindustrin och den petrokemiska industrin mer hållbara. Målet är att skapa en hållbar långsiktig driftmiljö där avancerade biobränslen används för att minska klimatförändringarna i transportindustrin med hjälp av förnybara bränslen.

Tanken med samarbetet är även att öka kunskaperna om hållbara fossilfria bioprodukter, till exempel bioplaster, som en viktig klimatlösning inom till exempel förpacknings- och etikettindustrin. En kontinuerlig dialog förs med policyorgan och beslutsfattare för att främja övergången till en hållbar bioekonomi.

"ZERO är en norsk miljöorganisation som fokuserar på att minska utsläppen av växthusgaser genom att använda ny teknologi som möjliggör utsläppsfria energilösningar som inte skadar miljön. ZERO och UPM Biofuels har samma vision och därför ser vi ett stort värde i det här samarbetet", säger Kåre Gunnar Fløystad från ZERO.

UPM och ZERO jobbar med avancerade biobränslen och hållbara bioprodukter, vilka avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser under sin livscykel, från råmaterial till slutprodukt, jämfört med fossila bränslen och produkter.

"Samarbetet med ZERO är ett bra tillfälle att tillsammans arbeta för hållbara lösningar och låga utsläppsnivåer inom transportsektorn och den petrokemiska sektorn samt att främja övergången till cirkulär ekonomi och bioekonomi. UPM:s träbaserade förnybara BioVerno-diesel och BioVerno-nafta är bra exempel på drop-in-bränslen som kan ersätta fossila bränslen, vilket avsevärt minskar avgasutsläppen och utsläppen av växthusgaser", säger Maiju Helin, chef för hållbar utveckling och marknadsutveckling på UPM Biofuels. "UPM:s träbaserade nafta kan även användas som råvara vid tillverkning av bioplaster och andra biomaterial."

UPM och ZERO påbörjar samarbete för att främja grönare transport och petrokemisk sektor. UPMs Markku Purmonen (vänster), Sari Mannonen och Maiju Helin,  tilksammans med ZEROs Kåre Gunnar Fløystad, Anders Tangren, Anne Marit Melbye och Kristin Brenna.

Behovet av klimatsmarta lösningar är stort. Hållbar utveckling handlar om att göra gradvisa förändringar för ett renare klimat och att använda förnybara energikällor och hållbara produktionsmetoder för att minska vårt ekologiska avtryck. Eftersom förändringar i infrastruktur, produktionssystem och konsumtionsmönster sker långsamt måste man genom policys skapa en tydlig riktning och kontinuitet. UPM strävar efter att utöka sina hållbara produkterbjudanden inom olika sektorer och engagerar sig därför i främjandet av klimatsmarta förändringar i samhället.  

Om du vill ha mer information kan du kontakta
Maiju Helin, Senior Manager, hållbar utveckling och marknadsutveckling, UPM Biofuels, e-mail: maiju.helin@upm.com, tel. +358 50 325 6046
Kåre Gunnar Fløystad, Senior Adviser, ZERO, e-mail: kare.gunnar.floystad@zero.no, tel. +47 95 180 221

UPM, Mediarelations
mån-fre kl. 9.00-16.00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Biofuels
UPM:s ambition är att bli en ledande aktör inom högkvalitativa, avancerade biobränslen för transportindustrin. Biobränslen är en viktig del av Biofore-strategin. De innovativa träbaserade biobränslen som företaget utvecklar och de produktionstekniker man använder är en del av en hållbar framtid. UPM:s biobränslen ligger i framkant när det gäller kvalitet, användbarhet och hållbarhet. De minskar avgasutsläppen och utsläppen av växthusgaser avsevärt jämfört med fossila bränslen. www.upmbiofuels.com

Följ UPM Biofuels på Twitter | Facebook | YouTube

UPM
Genom förnyelse av bio- och skogsindustrin bygger UPM en hållbar framtid inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA och UPM Plywood. Våra produkter är gjorda av förnybara råmaterial som är lämpliga för återvinning. Vi har kunder världen över. Koncernen har 19 300 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. UPM-aktierna är börsnoterade på NASDAQ OMX i Helsingfors. UPM - The Biofore Company - www.upm.com

Följ UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com

ZERO
ZERO (Zero Emission Resource Organisation) är en oberoende, ideell organisation som huvudsakligen arbetar med att utveckla och marknadsföra lösningar för att förhindra den globala uppvärmningen. Vår verksamhet är vetenskapligt grundad och vi fokuserar på att ta fram konstruktiva lösningar, både tekniska och politiska, som baseras på dialog och positivt inflytande snarare än konflikt och protest. www.zero.no

Följ ZERO på: Twitter