UPM:s eventuella bioraffinaderi i Kotka har genomgått miljökonsekvensbedömning

Press Release 4.10.2018 15:00 EEST

(UPM, Helsingfors, 4 oktober 2018 kl. 14.00 EET) – Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för UPM:s planerade Kotka bioraffinaderi i Finland har slutförts och skickats till myndigheterna för slutlig bedömning.

UPM:s Kotka bioraffinaderi skulle producera cirka 500 000 ton avancerade biobränslen av hållbara råvaror för användning i vägtrafik, sjöfart och luftfart. Produkterna skulle även kunna användas för att ersätta fossila råvaror inom den kemiska industrin.

De förnybara och hållbara råvaror och effektiva processer som planeras för Kotka bioraffinaderi skulle innebära betydande minskningar av koldioxidutsläpp jämfört med fossila bränslen och produkter.

Enligt den MKB som konsultföretaget Pöyry har genomfört skulle UPM Kotka bioraffinaderi ha betydande positiva effekter, bland annat ökad användning och återanvändning av avfall och restprodukter samt minskade växthusgasutsläpp. Bioraffinaderiet skulle ge minskade växthusgasutsläpp motsvarande 16 % av växthusgasutsläppen som genereras av vägtrafiken i Finland, och som är tre gånger större än växthusgasutsläppen i en stad av samma storlek som Helsingfors. Kotka bioraffinaderi skulle dessutom ha mycket positiva effekter på Kotkaregionens ekonomi.


Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för ett eventuellt UPM:s Kotka bioraffinaderi i Finland har slutförts. Den föreslagna platsen ligger i närheten av ett avvecklat kraftverk som tidigare drevs av energibolaget Pohjolan Voima.


Miljökonsekvensbedömningen visar att UPM:s Kotka bioraffinaderi är genomförbart, och miljöpåverkan kan begränsas med de medel som anges i bedömningen. Om Kotka  byggs skulle den huvudsakliga miljöpåverkan orsakas av ökad trafik och förändringar i landskapet. Resultatet av bedömningen redovisas mer utförligt på en offentlig sammankomst den 15 oktober kl. 17.30 på Cafe Neptunus i Kotka.

Miljökonsekvensbedömningen är en del av den cirka ett år långa förstudiefasen för Kotka bioraffinaderi, där man undersöker projektets genomförbarhet. EU:s och det egna landets regler för biobränslen spelar också en viktig roll för den slutliga bedömningen av en eventuell investering. Myndigheternas slutsats utifrån miljökonsekvensbedömningen väntas i början på nästa år.

 

Om du vill ha mer information kan du kontakta
Petri Kukkonen, Vice President, UPM Biofuels Development, tel. +358 40 592 7440, e-post: petri.kukkonen@upm.com

 

UPM, Media Relations
mån–fre kl. 9.00–16.00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Biofuels
UPM:s ambition är att bli en ledande aktör inom högkvalitativa, avancerade biobränslen för transportindustrin. Biobränslen är en viktig del av Biofore-strategin. De innovativa träbaserade biobränslen som företaget utvecklar och den produktionsteknologi som används av UPM är en del av en hållbar framtid. UPM:s biobränslen ligger i framkant när det gäller kvalitet, användbarhet och hållbarhet. De minskar avgasutsläppen och utsläppen av växthusgaser avsevärt jämfört med fossila bränslen. www.upmbiofuels.com

Följ UPM Biofuels på Twitter | Facebook | YouTube

 

UPM
Som föregångare inom bioskogsindustrin bygger vi en hållbar, innovationsdriven och intressant framtid inom sex affärsverksamheter: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. UPM erbjuder hållbara och trygga lösningar för den växande globala konsumtionen. Våra produkter framställs av förnybara råvaror och kan återvinnas. Bolaget sysselsätter omkring 19 100 personer och vår årsomsättning är cirka 10 miljarder euro. UPM aktierna är noterade på Helsingforsbörsen. UPM – The Biofore Company - www.upm.fi

Följa UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com #UPM #biofore