UPM:n mahdollisen biojalostamon ympäristövaikutukset arvioitiin Kotkassa

Lehdistötiedote 4.10.2018 15.00 EEST

(UPM, Helsinki, 04.10.2018 klo 14.00 EET) - UPM:n mahdollisen Kotkan biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tehty ja selostus on jätetty viranomaisille loppupäätelmää varten.

UPM Kotkan biojalostamossa valmistettaisiin noin 500 000 tonnia kehittyneitä liikenteen polttoaineita tie-, laiva- ja lentoliikenteen käyttöön useista kestävistä raaka-aineista. Tuotteilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita myös kemianteollisuudessa.

Kestävät, uusiutuvat raaka-aineet ja tehokkaat prosessit mahdollistaisivat Kotkan biojalostamon tuotteiden merkittävästi pienemmän hiilijalanjäljen fossiilisista raaka-aineista valmistettuihin polttoaineisiin ja tuotteisiin verrattuna.

Konsulttiyhtiö Pöyryn tekemän YVA-selostuksen mukaan hankkeella olisi merkittäviä positiivisia vaikutuksia muun muassa jätteiden ja tähteiden hyötykäytön lisääntymisen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän kautta. Vähenemä on suuruudeltaan jopa 16 % Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä ja vastaa kolmen Helsingin kokoisen kaupungin tieliikennepäästöjä.

Myös Kotkan alueen elinkeinoihin ja talouteen hanke vaikuttaisi toteutuessaan erittäin positiivisesti.

Ympäristönvaikutusten arviointi UPM:n mahdollisen biojalostamon rakentamisesta Kotkan Mussaloon on tehty. Biojalostamo tulisi Pohjolan Voiman käytöstä poistetun voimalaitoksen tilalle.

Kotkan biojalostamo on YVA:n mukaan toteuttamiskelpoinen, ja hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää selostuksessa esitetyillä keinoilla. Toteutuessaan hankkeen suurimmat haittavaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä liikenteestä ja maisemamuutoksesta.

Ympäristönvaikutusten arvioinnin tuloksista järjestetään avoin yleisötilaisuus 15.10. klo 17.30 Cafe Neptunuksessa Kotkassa.

Ympäristövaikutusten arviointi on osa noin vuoden kestävää esisuunnitteluvaihetta, jossa selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Hankkeen etenemiseen vaikuttavat osaltaan myös kansalliset ja EU:n polttoaineita koskevat päätökset. Viranomaisen loppupäätelmää YVA:sta odotetaan ensi vuoden alussa.

Lisätietoja antaa:
Petri Kukkonen, johtaja, UPM Biopolttoaineiden kehitys, puh. 040-592 7440, sähköposti: petri.kukkonen@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils