Arla lanserar i butikerna 40 miljoner helt träbaserade förpackningar

Press Release 5.2.2019 9:00 EET

(UPM, Helsinki, 5 februari 2019 kl. 09.00 EET) - Arla vill erbjuda konsumenter fortlöpande nya möjligheter till mer ansvarsfulla val. I år har Arla som första i Finland i kartongförpackningar med sadeltak för mjölk, yoghurt och matlagningsprodukter börjat använda förnybar träbaserad bioplast, vars talloljebaserade råvara är en finländsk innovation.

Genom förnyelsen kommer över 40 miljoner förpackningar från Arla att under 2019 förändras till ett ännu bättre alternativ för miljön, i enlighet med konsumenternas önskemål.

Bioplast lämpar sig bra som förpackningar för mjölkprodukter, eftersom de ifråga om tekniska egenskaper motsvarar den sedvanliga plast som används i vanliga vätskekartongförpackningar. De nya förpackningarna kan sättas i kartonginsamlingen på samma sätt som förut.

- Då det är fråga om vätskebaserade produkter, såsom mjölk, behövs på insidan av kartongförpackningen för produktsäkerhetens och hållbarhetens skull en tunn plasthinna. I våra nya förpackningar är plastkällan nu ännu mer ansvarsfull, för den tillverkas av en träbaserad råvara, säger Sanna Heikfolk, Brand & Category Manager hos Arla.

Träbaserad bioplast minskar på koldioxidavtrycket

Som råvara till bioplasten i de nya burkarna används tallolja. Den fås som restprodukt vid tillverkning av cellulosa vid UPM:s bioraffinaderi i Villmanstrand. Förpackningarna tillverkas av Elopak och i samarbetet deltar kemibolaget Dow. Användningen av träbaserad bioplast i Arlas förpackningar med sadeltak minskar på behovet av fossil plast med 180 000 kilo per år och minskar förpackningens koldioxidavtryck med cirka en femtedel.

Lanseringen av mer miljövänliga förpackningar för matindustrin och konsumenterna har varit ett gemensamt mål för Arla, Elopak och UPM. Arla och Elopak har samarbetat inom denna nisch sedan 2014 och nu har man velat föra utvecklingen av förpackningarna ytterligare ett steg vidare.

- En traditionell mjölkburk innehåller i allmänhet cirka 85 % kartong. Vi hade som mål att erbjuda en förpackning som till 100 % kommer från skogen, där också plasten är träbaserad, säger Juha Oksanen, vd för Elopak.

Finländsk innovations resa från skogen till matbordet

Som en följd av Arlas förpackningsförnyelse kan UPM:s fina träbaserade innovation, UPM BioVerno-nafta, nu utnyttjas i kartongförpackningarnas bioplast. UPM:s innovation har beviljats märket Nyckelflaggan, som anger att produkten har sitt ursprung i Finland.

- Vi är mycket nöjda då vi som samarbetspartner fått en föregångare som Arla. Med Arla kan vi med våra förnybara råvaror minska på vätskekartongförpackningarnas koldioxidavtryck ytterligare - ända fram till slutkonsumenterna. Då vi använder en träbaserad råvara konkurrerar vi inte heller med matproduktionen om råvarorna, eftersom tallolja är en restprodukt vid cellulosaproduktion, säger Sari Mannonen, direktör för affärsområdet UPM Biofuels.

Sökandet av mer ansvarsfulla förpackningslösningar är ett kontinuerligt utvecklingsarbete hos Arla. Ut­­över förpackningarna med sadeltak förnyar Arla samtidigt också 150 grams förpackningarna för yoghurten Luonto+ genom att som första i Finland byta ut plastbägaren och locket helt mot kartong. Konsumenterna kan alltså lägga den nya förpackningen helt i kartonginsamlingen.

Sanna Heikfolk
Brand & Category Manager, Arla Ab
sanna.heikfolk@arlafoods.com
+358 50 313 8916

Sirpa Rinne
kommunikationsdirektör, Arla Oy
sirpa.rinne@arlafoods.com
+358 400 685 975

Sari Mannonen
direktör för affärsområdet UPM Biofuels
sari.mannonen@upm.com
+358 45 265 1345

Juha Oksanen
Verkställande direktör, Elopak Oy
juha.oksanen@elopak.com
+358 40 572 7766

UPM, Media Relations
Mon-Fri 9:00-16:00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

Arla Oy är en lokal vägvisare inom mejeribranschen och en del av internationella Arla Foods som ägs av mjölkproducenterna. Våra sammanlagt 550 finländska mjölkproducenter finns över hela Finland. Vi är en rejäl och tillförlitlig samarbetspartner för både producenter och konsumenter. Vi tillhandahåller naturliga smaker från Finland och världen för dagens alla stunder.

UPM Biofuels tillverkar förnybara och hållbara* produkter för bruk i trafiken och inom kemiindustrin. Vi erbjuder våra kunder möjligheter att ersätta fossila råvaror och förminska sitt koldioxidavtryck. UPM:s innovativa, biobaserade produkter är föregångare inom kvalitet, användbarhet och hållbar utveckling. www.upmbiofuels.com

Följ UPM Biofuels på Twitter | Facebook | YouTube

UPM
Vi erbjuder förnybara och ansvarsfulla lösningar och innovativa framtida alternativ till fossila ekonomilösningar inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Vårt bolag sysselsätter omkring 19 000 personer och vår årsomsättning är cirka 10,5 miljarder euro. UPM aktierna är noterade på Helsingforsbörsen. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Följ UPM Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils