UPM Raflatac och UPM Biofuels inleder samarbete för att skapa nya innovativa fossilfria etikettmaterial

Press Release, Product news 16.9.2019 10:00 EEST

UPM Raflatac och UPM Biofuels har inlett ett samarbete i syfte ta fram innovationer för en framtid bortom fossila material. Ett konkret resultat av det här samarbetet är UPM Raflatacs lansering av två träbaserade förnybara etikettmaterial: UPM Raflatac Forest Film™ och UPM Raflatac Fossil-Free Adhesive. Dessa innovativa etikettmaterial är utvecklade som svar på varumärkesägares behov av att ersätta traditionellt fossilbaserade, nytillverkade material med förnybara. Deras huvudsakliga råmaterial är UPM BioVerno™-nafta, en förnybar komponent anskaffat på ett hållbart sätt som är perfekt ersättare för fossila råmaterial.

Forest Film är det första träbaserade polypropylenfilmmaterialet på marknaden. Fossil-Free Adhesive RP48 är en förnybar, multifunktionell lösning. Tillsammans med andra etikettmaterial som anskaffats på ett ansvarsfullt sätt, som det naturvänliga UPM Raflatac RAFNXT+, utgör det här häftmaterialet en mångsidig lösning som gör varje etikettlager ännu mer hållbart.

Både Forest Film och Fossil-Free Adhesive är drop-in-lösningar som kräver inga ändringar i produktionsprocesserna och de kan smidigt ersätta traditionella fossila alternativ. Dessa produkter stöder både den cirkulära ekonomin och bioekonomin – ett ton fossilt råmaterial kan nu ersättas med ett ton förnybart råmaterial.

”Med de här produktinnovationerna tar vi ett stort steg framåt på vår resa mot att etikettera en smartare framtid bortom fossila material. Genom att välja våra förnybara etikettmaterial kan företag nå sina mål att öka användningen av förnybara förpackningar. Dessutom är dessa material identiska med konventionella fossila material beträffande kvalitet och högpresterande, och de innebär ett enkelt sätt att fullända en hållbar förpackning”, förklarar Oona Koski, chef för hållbarhet på UPM Raflatac.

UPM skapar en mer hållbar framtid genom att ersätta fossilbaserade, icke förnyelsebara material med förnyelsebara alternativ från träbaserade restprodukter. Företaget använder råmaterial på ett effektivt sätt för att skapa nya produkter och tjänster baserade på träfiber, biomolekyler, rester och avfall samt sidoströmmar.

”Det huvudsakliga råmaterialet i de här produkterna är UPM BioVerno-nafta tillverkad av tallolja, en restprodukt från massatillverkning. Detta är ett utmärkt exempel på nya produktinnovationer som kommer från skogar som brukas på ett hållbart sätt och ett konkret steg mot en framtid bortom fossila material”, förklarar Panu Routasalo, direktör på affärsområdet UPM Biofuels.

Ta reda på mer om de här innovativa lösningarna vid Laplexpo Europe, monter (5D41, hall 5).

Klicka här för att hämta bilder »

Om du vill ha mer information kan du kontakta:
Oona Koski, chef, hållbarhet, UPM Raflatac, tel. +358445757454

UPM, Media Relations
mån–fre kl. 9.00–16.00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Raflatac
UPM Raflatac etiketterar en smartare framtid bortom fossila material genom att utveckla innovativa och hållbara etikettlösningar. Som en av världens ledande tillverkare av självhäftande etikettmaterial levererar vi högkvalitativa pappers- och filmetiketter för konsumentprodukter och industrimärkning via ett globalt nätverk av fabriker, distributionsterminaler och försäljningskontor. Vi har cirka 3 000 anställda och hade en försäljning på 1,5 miljarder euro (1,9 miljarder USD) under 2018. UPM Raflatac är en del av UPM. Mer information finns på www.upmraflatac.com.

Följ UPM Raflatac på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram

UPM Biofuels tillverkar förnybara och hållbara produkter för transportindustri och petrokemisk industri. Vi erbjuder våra kunder sätt att byta ut fossila råmaterial och minska sitt koldioxidutsläpp. UPM:s innovativa och biobaserade produkter ligger i framkant när det gäller kvalitet, användbarhet och hållbarhet. Förutom förnybar diesel producerar UPM Lappeenranta Biorefinery förnybar nafta – ett utmärkt råmaterial för plast, filmmaterial och lim.  www.upmbiofuels.com

Följ UPM Biofuels på Twitter | Facebook | YouTube

UPM
Vi levererar förnybara och ansvarsfulla lösningar och innovationer för en modern framtid inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Koncernen sysselsätter ca 19 100 personer i hela världen och har en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. Aktierna är börsnoterade på NASDAQ OMX i Helsingfors. UPM Biofore – Bortom fossiler. www.upm.com

Följ UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com #UPM #biofore #beyondfossils