Varje tredje familj cirkulerar mer tack vare barnen - Arla och UPM inspirerar till att sortera med ett nytt spel

Press Release 28.2.2020 12:00 EET

Barn påverkar familjens sorteringsvanor mycket, framgår av ett färsk studie som Arla Finland och UPM låtit göra. Tack vare barnen var tredje familj i Finland sorterar mera. Arla och UPM vill inspirera familjer att sortera mera med AR-spelet Sorteringskompisen.

I ett studie som Arla och UPM lät göra i februari utreddes hur finska familjer ser på cirkulär ekonomi och återvinning av livsmedelsförpackningar. Fyra av fem tror att vardagens små gärningar, som sortering av livsmedelsförpackningar, har betydelse för bekämpningen av klimatförändringen.

Det färska studiet avslöjar att nästan var tredje finsk familj sorterar mera p.g.a. barnen. Fastän barnen är i en viktig roll, behövs mera sporrning. Instruktioner för sortering önskas av företag, och upp till 92 procent anser att företagen ska ge instruktioner och uppmuntra till sortering av företagens egna förpackningar.

Lär dig mera om sortering genom spelet Sorteringskompisen

Arla och UPM vill tillsammans främja cirkulär ekonomi och förbättra familjernas sorteringskunskaper. Företagen lanserar spelet Sorteringskompisen för barn, där katten Aamu och fåglar som är bekanta från produktserien Arla Luonto+ är ute på äventyr inom sorteringsteman i AR och lär sig vardagens små gärningar genom olika uppgifter. Spelet kan scannas både från Arlas träbaserade mjölk- och Luonto+-yoghurtburkar genom appen Arilyn som laddas ner till smarttelefonen.

”Arlas mål är att varje förpackning ska användas på nytt genom återvinning. Det som vi kallar skräp är ofta värdefullt råmaterial. En tom yoghurtburk kan till exempel leva vidare som något annat, bara den sorteras rätt. Med varumärket Arla Luonto+ kan vi berätta om dessa viktiga frågor,” säger Arlas Brand & Category Manager Kati Janhunen.

Klimatförändringen bekämpas med samarbete och innovationer

Arla och UPM samarbetar då det gäller att stävja klimatförändringen. Då storföretag jobbar för gemensamma mål, är effekterna stora. Sorteringskompisen är det nyaste exemplet på Arlas och UPM:s innovationer som gäller den cirkulära ekonomin och är en fortsättning på förra årets omfattande förpackningsförnyelse. I förnyelsen byttes alla Arlas förpackningar med åstak för mjölk, yoghurt och mattillredningsprodukter till helt förnybara material och bättre förpackningar görs över 40 miljoner varje år.

Plasten inuti burkarna är nu till 100 procent träbaserad plast. Dess råvara är den finska innovationen UPM BioVerno som tillverkas på UPM:s bioraffinaderi i Lappeenranta av tallolja som är en restprodukt från cellulosaproduktionen.

“Arlas mål är att vara ett koldioxidneutralt mejeri. Därför är vår mjölkkedja transparent och vi har identifierat klimateffekterna och minskar mjölkens koldioxidavtryck steg för steg. Innovationer tillsammans med partner är livsviktiga i främjandet av en hållbar utveckling. Inget förändras om vi gör på samma sätt som tidigare,” säger Arla Finlands verkställande direktör Kai Gyllström.

UPM har undertecknat FN:s 1,5 graders klimatförbindelse. Målet är att stävja klimatförändringen och skapa långsiktigt mervärde genom hållbar skogsvård, innovering av nya produkter och minskning av bolagets koldioxidutsläpp med 65 procent.

“UPM ersätter fossila råämnen med förnybara material och förpackningssamarbetet med Arla är ett utmärkt exempel på det här. Fint att vi nu tillsammans främjar återvinning och cirkulär ekonomi med det innovativa spelet Sorteringskompisen”, säger Panu Routasalo, direktör för affärsområdet UPM Biofuels.

Studiet av den cirkulära ekonomin och cirkulär ekonomi i familjens vardag

Studiet gjordes genom Kantar TNS digitala responspanel 12.-21.2.2020. Det sändes till föräldrar för barn i lågstadieålder. Studiet besvarades av 1 099 respondenter i målgruppen. Centrala resultat:

  • Tre av fyra (76 procent) berättar att den cirkulära ekonomin finns med i familjens vardag, ofta som sortering.
  • Cirka 83 procent av respondenterna berättar att de har sorteringskärl för olika förpackningsmaterial, som kartong, glas, plats eller metall.
  • Nästan var tredje (29 procent) finsk familj sorterar mera p.g.a. barnen.
  • Fyra av fem (80 procent) av studiets respondenter tror att vardagens små gärningar, såsom sortering av livsmedelsförpackningar, har betydelse vid bekämpning av klimatförändringen.
  • 75 procent av respondenterna berättar att familjen sorterar nästan alla mjölk- och yoghurtburkar.
  • 92 procent anser att företagen ska instruera och uppmana till sortering av deras förpackningar, såsom mjölkburkar.

             
Mera information:

Panu Routasalo, direktör för affärsområdet UPM Biofuels
Tel. +358 40 836 2781
panu.routasalo@upm.com

Kati Janhunen, Brand & Category Manager, Arla Oy
Tel. +358 050 502 8351
kati.janhunen@arlafoods.com

Sirpa Rinne, kommunikationsdirektör, Arla Oy
Tel. +358 400 685 975
sirpa.rinne@arlafoods.com

UPM, Media relations
Mån-fre kl. 09.00 -16.00 EET
Tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM
Vi erbjuder förnybara och ansvarsfulla lösningar och innovativa framtida alternativ till fossila ekonomilösningar inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Som industriföregångare inom hållbarhet har vi undertecknat FN:s 1,5 graders klimatförbindelse och våra målsättningar samt åtgärder för att dämpa klimatförändringen är baserade på vetenskaplig forskning. Vårt bolag sysselsätter omkring 18 700 personer och vår årsomsättning är cirka 10,2 miljarder euro. UPM aktierna är noterade på Helsingforsbörsen. Biofore – Beyond fossils. www.upm.com

Följ oss Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Arla
Arla Oy är en lokal vägvisare inom mejeribranschen och en del av den internationella koncernen Arla Foods, som har totalt 19 000 anställda och vars årsomsättning är 10,5 miljarder euro. Koncernens mål är koldioxidneutralitet år 2050. Arla Oy vill nå målet tidigare. Arla Suomi -samarbetsgruppen har 10 samarbetsmejerier och 500 mjölkproducenter runt om i Finland. Vi är en schysst partner både för producenten och kunden. Vi erbjuder naturliga smaker från Finland och världen för alla stunder under dagen.