Den träbaserade UPM BioVerno-dieseln minskar på närutsläppen

Press Release 7.3.2019 10:00 EET

(UPM, Helsinki, 7 mars 2019 kl. 10.00 EET) - Det senaste testresultatet för UPM BioVerno-dieseln i hamnmaskintestet i Nordsjö hamn i Helsingfors bekräftar resultaten från tidigare tester: vår förnybara diesel minskar på närutsläppen.

Testet i Nordsjö uppmätte närutsläpp i avgasen från en Volvo-hjullastare. Jämfört med fossila referensbränslen var utsläppen av både kväveoxidutsläpp och luftburna partiklar omkring 10 procent mindre.

"I den genomförda mätningen var arbetsmaskinens genomsnittliga belastning låg. I tyngre körning, som producerar mer partiklar, skulle minskningen av partikelutsläpp vid användning av förnybar diesel sannolikt vara mer betydande", säger VTT:s Senior Advisor, Nils-Olof Nylund.

Goda resultat uppnåddes i Nordsjö hamn när VTT:s Hannu Vesala mätte förnybara UPM BioVerno -diesel närutsläpp från en Volvo hjullastares avgaser.

Resultaten från utsläppstesterna påverkas också mycket av vilken typs motor som används och hur gammal den är.

"I tidigare motortester har vi uppnått utsläppsminskningar på 30-40 procent i närutsläpp, när UPM BioVerno jämförs med fossila bränslen. Under sin livscykel minskar vår förnybara diesel CO2-utsläppen med 80 %", berättar Sari Mannonen, direktör för affärsområdet UPM Biofuels.

UPM BioVerno-dieselns hamntester genomfördes i slutet av förra året i samarbete med Oy M. Rauanheimo Ab och VTT som en del av BioSata-projektet. Målet för Helsingforsregionens trafik (HRT) och Helsingfors stads byggtjänst Stara är en utsläppsfri stadstrafik. BioSata är en del av Smart & Clean-projektet, vars mål är världens mest attraktiva, utsläppsfria trafik i huvudstadsregionen.

Högklassiga, hållbart producerade biobränslen är ett kostnadseffektivt alternativ för att minska trafikutsläppen - introduceringen av dem kräver inga ändringar i bilarna eller arbetsmaskinerna. UPM Biofuels deltar i det fyraåriga projektet BioSata som koordineras av VTT och vars mål är att öka andelen biobränslen i förbränningsmotorer till minst 50 procent år 2017 och 70-90 procent år 2019 i Helsingforsregionen.

"Arbetsmaskintesterna fortsätter under våren på UPM Kaukas fabriksintegrat i Villmanstrand där också vårt bioraffinaderi som tillverkar UPM BioVerno finns. I enlighet med UPM:s nya varumärkeslöfte 'Beyond fossils' ersätter vi fossila råvaror med förnybara, träbaserade alternativ", säger Mannonen.

Mer information:
Sari Mannonen, direktör för affärsområdet UPM Biofuels, +358 45 265 1345
sari.mannonen@upm.com
 
Nils-Olof Nylund, VTT Senior Advisor, tel. +358 400 703 715
nils.olof.nylund@vtt.fi

UPM, Media Relations
mån-fre kl. 9.00-16.00 EET
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Biofuels tillverkar förnybara och hållbara produkter för bruk i trafiken och inom kemiindustrin. Vi erbjuder våra kunder möjligheter att ersätta fossila råvaror och förminska sitt koldioxidavtryck. UPM:s innovativa, biobaserade produkter är föregångare inom kvalitet, användbarhet och hållbar utveckling. www.upmbiofuels.com

Följ UPM Biofuels på Twitter | Facebook | YouTube

UPM
Vi erbjuder förnybara och ansvarsfulla lösningar och innovativa framtida alternativ till fossila ekonomilösningar inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Vårt bolag sysselsätter omkring 19 000 personer och vår årsomsättning är cirka 10,5 miljarder euro. UPM aktierna är noterade på Helsingforsbörsen. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Följ UPM Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils