Puupohjainen UPM BioVerno -diesel vähentää lähipäästöjä

Lehdistötiedote 7.3.2019 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 07.03.2019 klo 10.00 EET) - UPM BioVerno -dieselin viimeisin testitulos Helsingin Vuosaaren satamakonetestistä vahvistaa aiempien testien tulokset: uusiutuva dieselimme vähentää lähipäästöjä.

Vuosaaren satamassa mitattiin lähipäästöjä Volvo-pyöräkuormaajan pakokaasuista. Fossiiliseen verrokkipolttoaineeseen verrattuna sekä typenoksidi- että pienhiukkaspäästöt olivat noin 10 prosenttia pienemmät.

"Toteutetussa mittauksessa työkoneen keskimääräinen kuormitus oli matala. Raskaammassa, enemmän hiukkasia tuottavassa ajossa hiukkaspäästöjen vähenemät uusiutuvaa dieselpolttoainetta käytettäessä olisivat todennäköisesti olleet suuremmat", sanoo VTT:n Senior Advisor, Nils-Olof Nylund.

Vuosaaren satamassa päästiin hyviin tuloksiin, kun VTT:n Hannu Vesala mittasi UPM BioVerno -dieselin lähipäästöjä Volvo-pyöräkuormaajan pakokaasuista.

Päästötestien tulokset riippuvat hyvin paljon myös siitä, minkä tyyppinen ja ikäinen moottori on käytössä.

"Olemme aiemmissa moottoritesteissä päässeet jopa 30-40 prosentin vähenemiin lähipäästöissä, kun UPM BioVernoa verrataan fossiiliseen polttoaineeseen. CO2-päästöjä uusiutuva dieselimme vähentää elinkaarensa aikana 80%", kertoo UPM Biopolttoaineiden liiketoimintajohtaja Sari Mannonen.

UPM BioVerno -dieselin satamatestit toteutettiin viime vuoden lopulla yhteistyössä Oy M. Rauanheimo Ab:n ja VTT:n kanssa osana BioSata-hanketta. Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran tavoitteena on päästötön kaupunkiliikenne. BioSata on osa Smart & Clean -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen pääkaupunkiseudulla.

Korkealaatuiset, kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat kustannustehokas vaihtoehto liikenteen päästöjen vähentämiseksi - niiden käyttöönotto ei edellytä mitään muutoksia autoissa tai työkoneissa. UPM Biopolttoaineet on mukana VTT:n koordinoimassa, nelivuotisessa BioSata-hankkeessa, jonka tavoitteena on nostaa biopolttoaineiden osuus polttomoottoreissa vähintään 50 prosenttiin vuonna 2017 ja 70-90 prosenttiin vuonna 2019.

"Työkonetestejä on suunniteltu jatkettavaksi kevään aikana UPM Kaukaan tehdasintegraatissa Lappeenrannassa, jossa myös UPM BioVernoa valmistava biojalostamomme sijaitsee. UPM:n uuden brändilupauksen 'Beyond fossils' mukaisesti korvaamme fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla, puupohjaisilla ratkaisuilla", sanoo Mannonen.

Lisätietoja antavat:
Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminta, puh.045-265 1345
sari.mannonen@upm.com

Nils-Olof Nylund, VTT Senior Advisor, puh. 0400-703 715
nils.olof.nylund@vtt.fi

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme keinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils