UPM ja WWF edistävät puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyyttä kriittisinä ystävinä

12/17/2014 13:16:00

Energiavallankumous on todellisuutta. UPM on lähtenyt rohkeasti toteuttamaan yhtä tärkeää osaa siitä: miten korvata fossiilisia polttoaineita kestävällä vaihtoehdolla? WWF:n energiavisio osoittaa, että pystymme vuoteen 2050 tuottamaan käytännössä kaiken tarvitsemamme energian uusiutuvilla energiamuodoilla. Tässä visiossa biopolttoaineet ovat tärkeä ratkaisu erityisesti laiva-, lento- ja raskaan liikenteen liikuttamiseksi tulevaisuudessa.

Keskustelu UPM:n ja WWF:n yhteisestä näkemyksestä puupohjaisen biopolttoaineen kestävyyden varmistamiseksi on ollut erittäin rakentavaa. Olemme olleet toistemme kriittisiä ystäviä ja voineet siksi puhua toisillemme suoraan. Tätä kautta olemme voineet rakentaa myös laajempaa pohjaa puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyydelle. WWF on tehnyt yhteistyötä UPM:n kanssa aiemmin erityisesti metsätalouden kestävyyden lisäämiseksi. Se on tässäkin dialogissa keskeinen asia.

Puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyys pitää taata

WWF Suomi ja UPM pyrkivät yhdessä minimoimaan puupohjaisten biopolttoaineiden tuotannon metsien monimuotoisuuteen ja hiilivarastoihin sekä ruoantuotantoon kohdistuvia vaikutuksia.
Metsien monimuotoisuutta tulee vaalia suojelemalla metsistä tietty osa ja noudattamalla ensisijaisesti korkeinta mahdollista kestävyysstandardia - kuten FSC - talousmetsien hoidossa. Biopolttoaineiden ilmastovaikutukset pitää minimoida pitämällä niiden tuotannon kasvihuonekaasupäästöt mahdollisimman pieninä, minimoimalla metsien käytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan tähderaaka-aineita.

Sekä WWF Suomi että UPM edistävät EU-tasoisia sitovia, selkeitä ja kunnianhimoisia kestävyyskriteereitä kaikille biopolttoaineille. Tässä näen selkeästi UPM:n esimerkin voiman olevan suuri.

Sertifioinnin kehittäminen on osa yhteistyötä

Maailmalla seurataan tiiviisti, mitä yhteistyössämme tapahtuu. Sitoumuksemme kehittää nykyistä biopolttoaineiden RSB-sertifiointijärjestelmää on jo noteerattu kansainvälisesti ja otettu ilolla vastaan.

Edelläkävijöillä on oltava rohkeutta ja kykyä uudistua. UPM on osoittanut, että sillä on molempia. Itse olen keskustelujen alusta asti ollut sitä mieltä, että biopolttoaineiden tuottamisessa yksi periaatteellinen kestävyyden lähtökohta on, että me Suomessa osoitamme sen olevan mahdollista. Jos me emme pystyisi kestävään tuotantoon, se ei todennäköisesti olisi mahdollista missään muuallakaan.

Kun katselen työhuoneeni ikkunasta ulos, näen Hanasaaren kivihiilikasan. Se muistuttaa minua siitä, että energiavallankumoukseen on vielä pitkä matka. UPM:n esimerkki kuitenkin osoittaa, että otamme joka päivä askeleita eteenpäin. Vastuulliset yritykset tekevät siitä mahdollista.