Biopolttoaineet

Pitkä historia puuinnovaatioissa

UPM Biofore -auto

Vahva historiamme puubiomassan tutkimuksessa ja käytössä vie kohti päästötöntä liikennettä. Innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja tuotantomenetelmämme ovat osa kestävää tulevaisuutta.

 

Lankarullista uusiutuviin polttoaineisiin

UPM Lappeenrannan biojalostamo sijaitsee perinteikkäällä Kaukaan tehdasalueella. Toiminta siellä käynnistyi jo vuonna 1892, kun koivua raaka-aineenaan käyttänyt lankarullatehdas aloitti tuotantonsa.

Nyky-UPM:n puupohjaisen biomassan tehokkaaseen, monipuoliseen ja älykkääseen käyttöön tähtäävä Biofore-ajattelumme eli vahvasti jo yli 120 vuotta sitten. Lankarullien sorvauksesta jäi nimittäin tähteeksi runsaasti puuainesta. Kehittyi ajatus sorvaustähteiden käyttämisestä selluntuotantoon. Puusta ei mennyt silloinkaan mitään hukkaan.

Lankarullien valmistus jatkui aina vuoteen 1972 asti, jolloin fossiilinen raaka-aine – muovi –syrjäytti puiset lankarullat.

Nyt ympyrä tavallaan sulkeutuu. Biojalostamomme käyttää raaka-aineenaan sellunvalmistuksen tähteenä syntyvää mäntyöljyä valmistaen uusiutuvaa dieseliä ja naftaa, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita.

 

Teemme metsäteollisuuden historiaa

 

100 vuotta puuinnovaatioita

1870
Pitkä historia metsäteollisuuden kärjessä

Meillä on pitkä ja monipuolinen historia metsäteollisuuden kärjessä. Aloitimme selluntuotannon 1870-luvulla ja pian sen jälkeen paperintuotannon ja kansainvälisen toiminnan. Nykyään UPM:llä on kaikkiaan yli 50 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa.

2000
Biopolttoaineet käyttöön

2000-luvun alussa ensimmäisen sukupolven biodieselit, joita tehdään ruoaksi soveltuvista raaka-aineista, olivat yleisimmin käytettyjä biopolttoaineita Euroopassa. Autoilijat eivät olleet varmoja erilaisten polttoaineiden sopivuudesta moottoriin ja autonvalmistajat miettivät kannattaako moottoreita muuttaa biopolttoaineille sopiviksi.

2008
Kehittyneet biopolttoaineet

UPM julkaisee strategiansa, jossa etsitään uusia kasvubisneksiä. Toisen sukupolven kehittyneiden biopolttoaineiden kehittäminen oli yksi niistä. Selluntuotannon tähteenä syntyy runsaasti mäntyöljyä, jonka sopivuutta biopolttoaineen raaka-aineeksi alettiin tutkia yhtiön sisällä. Tuloksena on uusi innovaatio ja uutta teknologiaa, jolla raakamäntyöljystä tehdään uusiutuvaa dieseliä.

 

2012
Lappeenrannan biojalostamon rakentaminen alkaa

UPM aloittaa uuden biojalostamon rakentamisen Lappeenrantaan. Tehtaan kapasiteetti on 120 miljoonaa litraa kehittyneitä biopolttoaineita vuodessa. Samaan aikaan EU:ssa tutkitaan ensimmäisen sukupolven biodieseleiden kasvihuonekaasupäästöjä ja päädytään siihen, että lakeja täytyy muuttaa kehittyneitä biopolttoaineita suosivaan suuntaan.

2015
Uusiutuvan UPM BioVerno -dieselin valmistus alkaa

UPM aloittaa uuden biojalostamon rakentamisen Lappeenrantaan. Tehtaan kapasiteetti on 120 miljoonaa litraa kehittyneitä biopolttoaineita vuodessa. Samaan aikaan EU:ssa tutkitaan ensimmäisen sukupolven biodieseleiden kasvihuonekaasupäästöjä ja päädytään siihen, että lakeja täytyy muuttaa kehittyneitä biopolttoaineita suosivaan suuntaan.

2017
UPM BioVernon myynti laajenee

Uusiutuvan UPM BioVernon myynti laajenee Skandinaviaan ja EU:n alueelle. UPM BioVerno -naftaa myydään muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Liiketoiminnan rinnalla viedään eteenpäin kasvuohjelmaa. UPM Biopolttoaineet voitti ”Bioenergy Industry Leadership” –palkinnon Plattsin kansainvälisessä energiakilpailussa.

 

2020
Tulevaisuuden polttoaineet

Uusiutuvista lähteistä saatavan energian käyttö kasvaa maailmanlaajuisesti ja UPM on edelläkävijä uusiutuvien biopolttoaineiden valmistajana. Euroopassa biopolttoaineiden osuus liikenteessä kasvaa 10 prosenttiin suurimmassa osassa jäsenmaita – Suomi saavuttaa 20 prosentin tavoitteensa. UPM saa tunnustusta UPM BioVernosta, joka osaltaan auttaa saavuttamaan päästövähenemätavoitteet ja asettaa korkeat standardit kestävälle ja kannattavalle teollisuudelle.

 

2100
Päästötön liikenne

Maailman tieliikenteen fossiiliset päästöt on laskettu nollaan. Liikenne tukeutuu uusiutuviin biopolttoaineratkaisuihin, jotka eivät tuota hiilidioksidipäästöjä. Metsä- ja bioteollisuuden innovaatioilla on merkittävä osuus tuotetusta uusiutuvasta energiasta ja UPM on alan johtava toimija.