Kaikki UPM BioVerno -tuotteet ovat sertifioituja

 

Nestemäiset biopolttoaineemme ovat laajasti sertifioituja – niillä on sekä ISCC:n, RSB:n että Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sertifikaatit. Kaikki tuotteemme täyttävät uusiutuvan energian direktiivin vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle.

ISCC ja RSB ovat kansainvälisiä, Euroopan komission hyväksymiä, vapaaehtoisia sertifiointijärjestelmiä, jotka todentavat tuotteiden ja koko tuotantoketjun kestävyyden sekä ympäristön että sosiaalisen vastuun näkökulmasta.

 

ISCC-sertifikaatit

ISCC EU -sertifikaatti (International Sustainability & Carbon Certification) mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön liikenteessä EU:n Uusiutuvan Energian direktiivin mukaisesti. Sertifikaatti todentaa toimintamme kestävyyden koko tuotantoketjussa.

Lisäksi meille myönnetty laaja ISCC PLUS -kestävyyssertifikaatti kattaa kaikki biojalostamoltamme saatavat tuotteet. ISCC PLUS on järjestelmä biopohjaisten materiaalien, kuten kemikaalien, elintarvikkeiden sekä eläinrehujen kestävyyssertifiointiin. ISCC PLUS -sertifiointimme sisältää ISCC EU -sertifioinnin tavoin myös kaikkien jalostamon virtojen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen laskennan.

Tutustu tarkemmin ISCC:n toimintaan

 

RSB-sertifikaatti

RSB EU RED -sertifikaatti kattaa kaikki tuotteemme. RSB todentaa raaka-aineen hankintaketjun sekä tuotannon kestävyyden ja luotettavuuden useiden sidosryhmien, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja YK:n edustajien hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa.

RSB EU RED on myös yksi Euroopan Komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU:n kestävyyskriteerit.

RSB EU REDin lisäksi meille on myönnetty RSB Advanced products -sertifikaatti. RSB Advance products on uusi standardointisysteemi, jolla on tärkeä rooli sekä kierto- että biotalouden kehityksessä. Sertifikaatti tarjoaa kestävyysvaatimukset ja kriteerit muille tuotteille, jotka eivät ole energiaa kuten pakkaukset, muovit ja tekstiilit.

Lue lisää RSB:stä

 

 

"UPM on sitoutunut RSB-standardin jatkuvaan kehittämiseen yhteistyössä RSB:n sidosryhmien kanssa ja aktiiviseen keskusteluun sekä päätöksentekoon ISCC:ssä."

Liisa Ranta
Kestävyys- ja markkinakehitysjohtaja
UPM Biopolttoaineet

 

Muu sertifiointi

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöämme ja siksi kehitämme ympäristösuorituskykyämme läpi tuotteidemme elinkaaren. Lappeenrannan biojalostamomme tuotannon ympäristöjärjestelmä on kansainvälisten standardien mukaisesti ISO 14001 -sertifioitu.

 

Kaikki tuotteemme täyttävät REACH-asetuksen

EU:n kemikaalilainsäädöntö perustuu kemikaalirekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia käsittelevään REACH-asetukseen*. REACHin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä parantamalla terveyden ja ympäristön suojelua.

UPM täyttää kaikki REACH-asetuksen vaatimukset ja pitää sitä edistysaskeleena EU:n kemikaalilainsäädännön yhdenmukaistamisessa. UPM on pääasiassa kemikaalien loppukäyttäjä, ja olemme varmistaneet, että kaikki kemikaalitoimittajamme ovat tietoisia REACH-asetuksen vaatimuksista. UPM Biopolttoaineet on rekisteröinyt kaikki tuotteensa sekä raaka-aineensa REACH-asetuksen mukaisesti.

*REACH = lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

 

Lue lisää UPM:n vastuullisuudesta

 
 

Tuoreimmat Biofuels-uutiset ja -tarinat

EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä
Artikkeli | 03/20/2024 10:51:39 | 5 min

EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä

Lue lisää
Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 12/01/2023 08:26:26 | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää
LUMENE: Kiertotaloutta kosmetiikka­pakkauksiin UPM BioVernon™ ja UPM Raflatac Forest Filmin™ avulla
Artikkeli | 11/08/2023 12:28:18 | 10 min

LUMENE: Kiertotaloutta kosmetiikka­pakkauksiin UPM BioVernon ja UPM Raflatac Forest Filmin avulla

Lue lisää
Yhtä hyvä paitsi parempi – puupohjainen voidepurkki läpäisi tiukan seulan
Artikkeli | 10/02/2023 10:12:11 | 3 min

Yhtä hyvä paitsi parempi – puupohjainen voidepurkki läpäisi tiukan seulan

Lue lisää