Kehittyneiden biopolttoaineiden valmistus

 

Uusiutuva UPM BioVerno valmistetaan puupohjaisesta mäntyöljystä vetykäsittelyprosessilla. Innovatiivinen tuotantoprosessi on kehitetty UPM:n omassa tutkimuskeskuksessa Lappeenrannassa. UPM on edelläkävijä metsäteollisuuden murroksessa – tavoitteenamme on käyttää puuta mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoida puupohjaisten raaka-aineidemme elinkaari.

 

Edistyksellinen biopolttoaineiden tuotantoteknologia


Mäntyöljy raaka-aineena

Raakamäntyöljy on puun luonnollinen uuteaine, jota saadaan pääasiassa havupuista. Uusiutuva raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Raakamäntyöljyä saadaan prosessissa, jossa erotellaan puun kuidut uuteaineista. Se on sellun tuotantoprosessin tähde. Lappeenrannassa merkittävä osa uusiutuvasta raaka-aineesta tulee UPM:n omilta sellutehtailta Suomesta – kuten naapurissa sijaitsevalta Kaukaan tehtaalta. Mäntyöljyn käyttö biopolttoaineiden tuotannossa ei lisää puun kulutusta.

Mäntyöljyraaka-aineemme on palkittu RSB low ILUC (indirect land use change) risk -sertifikaatilla. Sertifikaatti todistaa, että UPM BioVernon tuotantoon käytettävä raakamäntyöljymäärä voidaan käyttää vaikuttamatta sen muihin käyttökohteisiin.

 

UPM BioVernon aika on tullut