Hyödynnämme tähdevirtoja kestävästi

 

Materiaalitehokkuus on avain kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon. Jäte- ja tähdevirtoja hyödynnettäessä jo olemassa oleva, kestävästi tuotettu raaka-aine otetaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Niiden tuottamiseen ei tarvita uusia maa-alueita eivätkä ne vaikuta suoraan ruoantuotantoon tai luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen.

 
 

Uusiutuvilla, tähdevirtoihin perustuvilla puupohjaisilla biopolttoaineilla voidaan vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi pitäen samalla kiinni kestävistä tuotantomenetelmistä. Hyödynnämme puuperäisen biomassan elinkaaren mahdollisimman tehokkaasti. Raaka-aineena puu tarjoaa tähän erittäin hyvät lähtökohdat. Isolta osin UPM:n oman sellutuotannon tähteestä valmistettava UPM BioVerno on tästä hyvä esimerkki.

 

Mitä tarkoittaa, kun biopolttoaine tai biopohjainen muovi tulee puusta?

 

Puu on UPM:n toiminnan perusta. Se on uusiutuva raaka-aineemme, josta valmistamme tuotteita monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tuotteiden ja raaka-aineiden kierrätettävyys on meille merkittävä tekijä aina suunnitteluvaiheesta elinkaaren loppuun saakka. UPM:n tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa sellu, paperi, tarra- ja pakkausmateriaalit, sahatavara, vaneri, biokomposiitit, biokemikaalit ja biopolttoaineet.

UPM:n biopolttoaineiden tuotantoprosessi korostaa materiaalitehokkuutta ja uusiutuvuutta. UPM BioVerno -tuotteiden valmistusta varten ei tehdä erillisiä hakkuita vaan hyödynnetään toisen prosessin eli sellutuotannon tähdevirtaa.

Selluntuotannon yhteydessä pääasiassa havupuista saatava raakamäntyöljy on luonnollinen uuteaine. Mäntyöljy on täysin uusiutuva raaka-aine, ja siksi sen käytöstä saadaan merkittäviä ympäristöhyötyjä fossiilisiin polttoaineisiin tai materiaaleihin verrattuna.

UPM Lappeenrannan biojalostamo käyttää tällä hetkellä pääraaka-aineenaan mäntyöljyä.

 

Lue lisää UPM Lappeenrannan biojalostamosta

 

Raakamäntyöljy on sellun tuotantoprosessin tähde

 
 

Vastuullinen metsänhoito on toimintamme edellytys

 
 

Tuoreimmat Biofuels-uutiset ja -tarinat

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Oikea-aikainen kunnossapito takaa sujuvan tuotannon
Artikkeli | 01/05/2023 09:06:04 | 3 min

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Oikea-aikainen kunnossapito takaa sujuvan tuotannon

Lue lisää
UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Yhdessä vihreän tulevaisuuden puolesta
Artikkeli | 01/05/2023 07:03:53 | 2 min

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Yhdessä vihreän tulevaisuuden puolesta

Lue lisää
UPM:n biopolttoaineet – nopein, helpoin ja kestävin vaihtoehto fossiilisille polttoaineille
Artikkeli | 01/04/2023 07:11:27 | 7 min

UPM:n biopolttoaineet – nopein, helpoin ja kestävin vaihtoehto fossiilisille polttoaineille

Lue lisää
UPM Biopolttoaineet -asiakaskysely paljastaa erinomaiset kumppanuudet sekä halun sitoutua pitkällä aikavälillä
Artikkeli | 12/12/2022 14:01:21 | 5 min

UPM Biopolttoaineet -asiakaskysely paljastaa erinomaiset kumppanuudet sekä halun sitoutua pitkällä aikavälillä

Lue lisää