Hyödynnämme tähdevirtoja kestävästi

 

Materiaalitehokkuus on avain kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon. Jäte- ja tähdevirtoja hyödynnettäessä jo olemassa oleva, kestävästi tuotettu raaka-aine otetaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Niiden tuottamiseen ei tarvita uusia maa-alueita eivätkä ne vaikuta suoraan ruoantuotantoon tai luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen.

 
 

Uusiutuvilla, tähdevirtoihin perustuvilla puupohjaisilla biopolttoaineilla voidaan vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi pitäen samalla kiinni kestävistä tuotantomenetelmistä. Hyödynnämme puuperäisen biomassan elinkaaren mahdollisimman tehokkaasti. Raaka-aineena puu tarjoaa tähän erittäin hyvät lähtökohdat. Isolta osin UPM:n oman sellutuotannon tähteestä valmistettava UPM BioVerno on tästä hyvä esimerkki.

 

Mitä tarkoittaa, kun biopolttoaine tai biopohjainen muovi tulee puusta?

 

Puu on UPM:n toiminnan perusta. Se on uusiutuva raaka-aineemme, josta valmistamme tuotteita monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tuotteiden ja raaka-aineiden kierrätettävyys on meille merkittävä tekijä aina suunnitteluvaiheesta elinkaaren loppuun saakka. UPM:n tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa sellu, paperi, tarra- ja pakkausmateriaalit, sahatavara, vaneri, biokomposiitit, biokemikaalit ja biopolttoaineet.

UPM:n biopolttoaineiden tuotantoprosessi korostaa materiaalitehokkuutta ja uusiutuvuutta. UPM BioVerno -tuotteiden valmistusta varten ei tehdä erillisiä hakkuita vaan hyödynnetään toisen prosessin eli sellutuotannon tähdevirtaa.

Selluntuotannon yhteydessä pääasiassa havupuista saatava raakamäntyöljy on luonnollinen uuteaine. Mäntyöljy on täysin uusiutuva raaka-aine, ja siksi sen käytöstä saadaan merkittäviä ympäristöhyötyjä fossiilisiin polttoaineisiin tai materiaaleihin verrattuna.

UPM Lappeenrannan biojalostamo käyttää tällä hetkellä pääraaka-aineenaan mäntyöljyä.

 

Lue lisää UPM Lappeenrannan biojalostamosta

 

Raakamäntyöljy on sellun tuotantoprosessin tähde

 
 

Vastuullinen metsänhoito on toimintamme edellytys

 
 

Tuoreimmat Biofuels-uutiset ja -tarinat

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Henna Lehtonen oppii uutta luodessaan biotalouteen perustuvaa tulevaisuutta
Artikkeli | 05/10/2023 11:53:04 | 3 min

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Henna Lehtonen oppii uutta luodessaan biotalouteen perustuvaa tulevaisuutta

Lue lisää
UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Ville Vauhkonen nauttii historian ja tulevaisuuden tekemisestä
Artikkeli | 04/05/2023 11:29:01 | 5 min

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Ville Vauhkonen nauttii historian ja tulevaisuuden tekemisestä

Lue lisää
UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: kehitämme teknologiaa tulevaisuuden kasvua varten
Artikkeli | 03/17/2023 12:59:16 | 3 min

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: kehitämme teknologiaa tulevaisuuden kasvua varten

Lue lisää
Edistämme puhtaampaa liikennettä yhteistyössä asiakkaiden kanssa
Artikkeli | 03/01/2023 06:29:08 | 5 min

Edistämme puhtaampaa liikennettä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Lue lisää