Hyödynnämme tähdevirtoja kestävästi

 

Materiaalitehokkuus on avain kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon. Jäte- ja tähdevirtoja hyödynnettäessä jo olemassa oleva, kestävästi tuotettu raaka-aine otetaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Niiden tuottamiseen ei tarvita uusia maa-alueita eivätkä ne vaikuta suoraan ruoantuotantoon tai luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen.

 
 

Uusiutuvilla, tähdevirtoihin perustuvilla puupohjaisilla biopolttoaineilla voidaan vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi pitäen samalla kiinni kestävistä tuotantomenetelmistä. Hyödynnämme puuperäisen biomassan elinkaaren mahdollisimman tehokkaasti. Raaka-aineena puu tarjoaa tähän erittäin hyvät lähtökohdat. Isolta osin UPM:n oman sellutuotannon tähteestä valmistettava UPM BioVerno on tästä hyvä esimerkki.

 

Mitä tarkoittaa, kun biopolttoaine tai biopohjainen muovi tulee puusta?

 

Puu on UPM:n toiminnan perusta. Se on uusiutuva raaka-aineemme, josta valmistamme tuotteita monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tuotteiden ja raaka-aineiden kierrätettävyys on meille merkittävä tekijä aina suunnitteluvaiheesta elinkaaren loppuun saakka. UPM:n tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa sellu, paperi, tarra- ja pakkausmateriaalit, sahatavara, vaneri, biokomposiitit, biokemikaalit ja biopolttoaineet.

UPM:n biopolttoaineiden tuotantoprosessi korostaa materiaalitehokkuutta ja uusiutuvuutta. UPM BioVerno -tuotteiden valmistusta varten ei tehdä erillisiä hakkuita vaan hyödynnetään toisen prosessin eli sellutuotannon tähdevirtaa.

Selluntuotannon yhteydessä pääasiassa havupuista saatava raakamäntyöljy on luonnollinen uuteaine. Mäntyöljy on täysin uusiutuva raaka-aine, ja siksi sen käytöstä saadaan merkittäviä ympäristöhyötyjä fossiilisiin polttoaineisiin tai materiaaleihin verrattuna.

UPM Lappeenrannan biojalostamo käyttää tällä hetkellä pääraaka-aineenaan mäntyöljyä.

 

Lue lisää UPM Lappeenrannan biojalostamosta

 

Raakamäntyöljy on sellun tuotantoprosessin tähde

 
 

Vastuullinen metsänhoito on toimintamme edellytys

 
 

Tuoreimmat Biofuels-uutiset ja -tarinat

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 12/01/2023 08:26:26 | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää
LUMENE: Kiertotaloutta kosmetiikka­pakkauksiin UPM BioVernon™ ja UPM Raflatac Forest Filmin™ avulla
Artikkeli | 11/08/2023 12:28:18 | 10 min

LUMENE: Kiertotaloutta kosmetiikka­pakkauksiin UPM BioVernon ja UPM Raflatac Forest Filmin avulla

Lue lisää
UPM Kaukas – Kiertotalouden edelläkävijä
Artikkeli | 08/10/2023 11:26:26 | 5 min

UPM Kaukas – Kiertotalouden edelläkävijä

Lue lisää
Eurooppa tarvitsee lisää kehittyneitä biopolttoaineita liikenteen päästöjen nopeaan pienentämiseen
Artikkeli | 08/03/2023 08:34:56 | 7 min

Eurooppa tarvitsee lisää kehittyneitä biopolttoaineita liikenteen päästöjen nopeaan pienentämiseen

Lue lisää