UPMBiopolttoaineet
  • UPM Biopolttoaineet

Matkalle puhtaampaan maailmaan

Puhtaampaa ilmaa kehittyneillä biopolttoaineilla.

Me olemme UPM Biopolttoaineet

Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan puupohjaisilla kehittyneillä biopolttoaineillamme. UPM BioVerno -tuotteiden avulla voidaan vähentää liikenteen päästöjä ja korvata fossiilisia raaka-aineita erilaisissa muoveissa.

Raaka- ja polttoaineiksi taipuvat UPM BioVerno -diesel ja -nafta valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta mäntyöljystä, sellun tuotannon tähdevirrasta, jonka tuotanto ei kilpaile ruoantuotannon kanssa, eikä vaadi lisähakkuita.

Kehittyneiden biopolttoaineidemme avulla vähennetään jo nyt liikenteen ja erityisesti raskaiden ajoneuvojen päästöjä Suomessa, Skandinavian maissa ja EU:n alueella. UPM BioVerno -nafta korvaa fossiilisia raaka-aineita autojen osissa, tarramateriaaleissa sekä elintarvike- ja kosmetiikkapakkauksissa ympäri maailman.

Viisi syytä miksi UPM Biopolttoaineet on sopiva kumppani sinulle

Koko toimintamme perustuu kiertotalouteen ja asiakkaidemme auttamiseen taistelussa ilmastonmuutosta vastaan
Meillä on markkinoiden pisin kokemus uusiutuvista, puupohjaisista biopolttoaineista
Tuotteemme täyttävät kansainväliset kestävyyskriteerit ja sertifikaatit
 
Olemme osa UPM:n innovaatiokeskeistä toimintaa kohti uutta biotaloutta
Olemme vakiintunut toimija uusiutuvissa polttoaineissa
 
Lappeenrannan biojalostamo

Lappeenrannan biojalostamo

Lue lisää
Töissä UPM Biopolttoaineilla

Töissä UPM Biopolttoaineilla

Lue lisää
Tarinamme

Tarinamme

Lue lisää
 
 

UPM Biopolttoaineet lyhyesti

160 miljoonaa litraa
biopolttoaineita vuodessa
179 miljoonan euron
investointi
1. kaupallinen
puupohjainen biojalostamo maailmassa
 
 

Suunnannäyttäjä kehittyneissä biopolttoaineissa

Kehittyneet biopolttoaineet sekä biopohjaiset materiaalit kuuluvat UPM:n uusiin, innovatiivisiin liiketoimintoihin, joita on rakennettu päämäärätietoisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Niiden strateginen merkitys on yhtiölle suuri.

Pitkän aikavälin tavoitteemme on kasvaa merkittäväksi toimijaksi kehittyneissä biopolttoaineissa ja biopohjaisissa materiaaleissa, ja kasvattaa niiden roolia yhtiössä.

Keskitymme markkina- ja asiakaslähtöiseen liiketoimintaan vakaan ja kannattavan tuotannon avulla. Kehitämme toimintaamme ja panostamme kasvuun. Hyödynnämme teknologioiden, raaka-aineiden ja regulaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia saavuttaaksemme tavoitteemme.

Kestävälle tielle päästään ainoastaan uusiutuvilla energia- ja materiaaliratkaisuilla. Yhdistämme bio- ja metsäteollisuutta, jotta YK:n ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n asettama nollapäästötavoite vuodelle 2100 voidaan saavuttaa.

Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM johtaa bio- ja metsäteollisuuden integraatiota kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tässä työssä avainsanoja ovat innovatiivisuus, vastuullisuus ja resurssitehokkuus.

UPM Biopolttoaineilla on keskeinen rooli yhtiön Biofore-strategian toteutuksessa. Tarjoamme liikenteeseen ja biopohjaisiin materiaaleihin luotettavia ja laadukkaita tuotteita. Pyrimme kasvamaan kestävästi yhdessä asiakkaidemme kanssa ja luomaan kestävämpää tulevaisuutta meille kaikille.

 

UPM Biopolttoaineet kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä

 

UPM selvittää kasvumahdollisuuksia biopolttoaineissa

Seuraavan sukupolven biopolttoainejalostamomme perussuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa arviomme vaihtoehtoisista sijoituspaikoista, eli Kotkasta ja Rotterdamista, on valmistunut. Suunnittelu jatkuu Rotterdamissa, missä toimintaympäristö on biopolttoaineliiketoiminnalle suotuisampi.

 
Rotterdam

Suunnittelutyö jatkuu, sillä tavoitteenamme on luoda seuraavan sukupolven biojalostamo, joka on kilpailukykyinen tuotannon, tuotteiden ja raaka-aineen näkökulmasta. Tutkimme useita raaka-aineita ja teknologioita.

Nykyinen investointiympäristö on hyvin haastava merkittäville uusille hankkeille niin resurssoinnin, aikataulujen kuin kustannustenkin näkökulmasta. Tästä syystä emme suunnittele tekevämme asiassa päätöksiä ennen vuoden 2022 loppua.

Tulevaisuuden investointiharkintaan vaikuttavat osaltaan myös EU:n biopolttoaineita koskevat päätökset.