UPMBiopolttoaineet
  • UPM Biopolttoaineet

Matkalle puhtaampaan maailmaan

Puhtaampaa ilmaa kehittyneillä biopolttoaineilla.

Tätä on UPM Biopolttoaineet

Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan kehittyneiden polttoaineidemme avulla. UPM BioVerno valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista, eikä se kilpaile ruoantuotannon kanssa. UPM BioVernon avulla voidaan jo nyt  vähentää liikenteen päästöjä tavoitteiden mukaisesti. Tuotteemme ovat käytössä Suomessa, Skandinavian maissa ja EU:n alueella.

 

upm-biofuels-production.jpg

Tuotanto

UPM BioVernoa valmistetaan UPM Lappeenrannan biojalostamolla.

Lue lisää

upm-biofuels-careers.jpg
Töihin meille?

Olemme yksi UPM:n kasvista liiketoiminnoista. Kasva kanssamme.

Lue lisää

upm-biofuels-100-years.jpg
Yli 100 vuotta innovaatioita

Meillä on pitkä historia metsäteollisuuden edelläkävijänä.

Lue lisää

 

UPM Biopolttoaineet lyhyesti

120 miljoonaa litraa

biopolttoaineita vuodessa

179 miljoonan euron

investoinnit 2006–2017

1. kaupallinen

puupohjainen biojalostamo maailmassa
 
 

Suunnannäyttäjä kehittyneissä biopolttoaineissa

Biopolttoaineet ovat UPM:n uutta, innovatiivista liiketoimintaa. Strategisesti uusi liiketoiminta on merkittävä avaus yhtiölle. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kasvaa merkittäväksi toimijaksi kehittyneissä biopolttoaineissa ja kasvattaa biopolttoaineliiketoiminnan merkitystä yhtiössä.

Keskitymme markkina- ja asiakaslähtöiseen liiketoimintaan vakaan ja kannattavan tuotannon avulla. Kehityspuolella puolestaan varaudumme kasvuun tarkastelemalla muun muassa teknologioiden, raaka-aineiden ja regulaation tuomia mahdollisuuksia.

 

upm-bioforeBF.jpg

Kestävälle tielle päästään ainoastaan uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Yhdistämme bio- ja metsäteollisuutta, jotta YK:n ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n asettama nollapäästötavoite vuodelle 2100 olisi mahdollista saavuttaa.

Ratkaisunamme on hyödyntää biotalouden tähteitä biopolttoaineiden tuotannossa, millä taataan yhä kestävämpi toimintatapa. Matkamme on jo hyvässä vauhdissa kohti päästötöntä liikennettä: maailman ensimmäinen kaupallisen mittakaavan puupohjainen biojalostamomme tuottaa uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä ja UPM BioVerno -naftaa. Tämä on UPM Biopolttoaineiden tie.

Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM johtaa bio- ja metsäteollisuuden integraatiota kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tässä työssä avainsanoja ovat innovatiivisuus, vastuullisuus ja resurssitehokkuus.

UPM Biopolttoaineilla on keskeinen rooli yhtiön Biofore-strategian toteutuksessa. Tarjoamme tie- ja meriliikenteeseen luotettavia ja laadukkaita tuotteita. Pyrimme kasvamaan kestävästi yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 

Selvitys uuden mahdollisen biojalostamon sijoittamisesta Kotkaan

Selvitämme biopolttoaineiden kehittämisvaihtoehtoja ympäristövaikutusten arvioinnilla Kotkan Mussalossa.

 

UPM:n mahdollisessa toisessa biojalostamossa valmistettaisiin noin 500 000 tonnia kehittyneitä liikenteen polttoaineita. Kotkassa käytettäisiin eri raaka-ainepohjaa ja teknologiaa kuin UPM Lappeenrannan biojalostamossa.

Kotkan mahdollisia raaka-aineita ovat muun muassa kotimaiset metsätähteet ja Brassica carinata -kasvin öljy. UPM testaa rypsin sukuisen carinatan talviviljelykonseptia Uruguayssa yhteistyössä itsenäisten viljelijöiden kanssa. Brassica carinasta saadaan ihmisten ravinnoksi kelpaamatonta öljyä biopolttoaineen raaka-aineeksi sekä karjan proteiinirehua.

Tulevaisuuden investointiharkintaan vaikuttavat osaltaan myös kansalliset ja EU:n biopolttoaineita koskevat päätökset.