UPMBiopolttoaineet
  • UPM Biopolttoaineet

Matkalle puhtaampaan maailmaan

Puhtaampaa ilmaa kehittyneillä biopolttoaineilla.

Tätä on UPM Biopolttoaineet

Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan kehittyneiden polttoaineidemme avulla. UPM BioVerno valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista, eikä se kilpaile ruoantuotannon kanssa. UPM BioVernon avulla voidaan jo nyt  vähentää liikenteen päästöjä tavoitteiden mukaisesti. Tuotteemme ovat käytössä Suomessa, Skandinavian maissa ja EU:n alueella.

 

UPM_Icon_PRODUCTION-3_outline_RGB.png
Tuotanto

UPM BioVernoa valmistetaan UPM Lappeenrannan biojalostamolla.

Lue lisää

UPM_Icon_SOCIAL-2_outline_RGB.png
Töihin meille?

Olemme yksi UPM:n kasvista liiketoiminnoista. Kasva kanssamme.

Lue lisää

UPM_Icon_BIOFUELS_100years_RGB.png
Yli 100 vuotta innovaatioita

Meillä on pitkä historia metsäteollisuuden edelläkävijänä.

Lue lisää

 

 

Viisi syytä miksi UPM Biopolttoaineet on sopiva kumppani sinulle

Koko toimintamme perustuu kiertotalouteen ja asiakkaidemme auttamiseen taistelussa ilmastonmuutosta vastaan
Meillä on markkinoiden pisin kokemus uusiutuvista, puupohjaisista biopolttoaineista
Tuotteemme täyttävät kansainväliset kestävyyskriteerit ja sertifikaatit
 
Olemme osa UPM:n innovaatiokeskeistä toimintaa kohti uutta biotaloutta
Olemme vakiintunut toimija uusiutuvissa polttoaineissa
 

UPM Biopolttoaineet lyhyesti

160 miljoonaa litraa
biopolttoaineita vuodessa
179 miljoonan euron
investointi
1. kaupallinen
puupohjainen biojalostamo maailmassa
 

Suunnannäyttäjä kehittyneissä biopolttoaineissa

Biopolttoaineet ovat UPM:n uutta, innovatiivista liiketoimintaa. Strategisesti uusi liiketoiminta on tärkeä avaus yhtiölle. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kasvaa merkittäväksi toimijaksi kehittyneissä biopolttoaineissa ja kasvattaa biopolttoaineliiketoiminnan roolia yhtiössä.

 

UPM Biopolttoaineet kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä

 

Keskitymme markkina- ja asiakaslähtöiseen liiketoimintaan vakaan ja kannattavan tuotannon avulla. Kehityspuolella puolestaan varaudumme kasvuun tarkastelemalla muun muassa teknologioiden, raaka-aineiden ja regulaation tuomia mahdollisuuksia.

 

upm-bioforeBF.jpg

Kestävälle tielle päästään ainoastaan uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Yhdistämme bio- ja metsäteollisuutta, jotta YK:n ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n asettama nollapäästötavoite vuodelle 2100 olisi mahdollista saavuttaa.

Ratkaisunamme on hyödyntää biotalouden tähteitä biopolttoaineiden tuotannossa, millä taataan yhä kestävämpi toimintatapa. Matkamme on jo hyvässä vauhdissa kohti päästötöntä liikennettä: maailman ensimmäinen kaupallisen mittakaavan puupohjainen biojalostamomme tuottaa uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä ja UPM BioVerno -naftaa. Tämä on UPM Biopolttoaineiden tie.

Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM johtaa bio- ja metsäteollisuuden integraatiota kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tässä työssä avainsanoja ovat innovatiivisuus, vastuullisuus ja resurssitehokkuus.

UPM Biopolttoaineilla on keskeinen rooli yhtiön Biofore-strategian toteutuksessa. Tarjoamme tie- ja vesiliikenteeseen luotettavia ja laadukkaita tuotteita. Pyrimme kasvamaan kestävästi yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 

UPM selvittää kasvumahdollisuuksia biopolttoaineissa

Seuraavan sukupolven biopolttoainejalostamomme perussuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa arviomme vaihtoehtoisista sijoituspaikoista, eli Kotkasta ja Rotterdamista, on valmistunut. Suunnittelu jatkuu Rotterdamissa, missä toimintaympäristö on biopolttoaineliiketoiminnalle suotuisampi.

 
Rotterdam

Suunnittelutyö jatkuu, sillä tavoitteenamme on luoda seuraavan sukupolven biojalostamo, joka on kilpailukykyinen tuotannon, tuotteiden ja raaka-aineen näkökulmasta. Tutkimme useita raaka-aineita ja teknologioita.

Nykyinen investointiympäristö on hyvin haastava merkittäville uusille hankkeille niin resurssoinnin, aikataulujen kuin kustannustenkin näkökulmasta. Tästä syystä emme suunnittele tekevämme asiassa päätöksiä ennen vuoden 2022 loppua.

Tulevaisuuden investointiharkintaan vaikuttavat osaltaan myös EU:n biopolttoaineita koskevat päätökset.