Bioenergian tulee olla osa ratkaisua - ei ongelmaa

09/25/2014 09:26:00

The Forests Dialogue -tapahtuma järjestettiin hiljattain ensimmäistä kertaa Suomessa teemalla 4F "Food, Fuel, Fiber & Forests". WWF Suomi ja UPM olivat mukana tuomassa yhteen noin 50 asiantuntijaa kaikkialta maailmasta. Koska tapaaminen pidettiin Suomessa, yksi sen tärkeimmistä puheenaiheista oli meille ajankohtainen bioenergia.

Minun tehtäväni oli muistuttaa osallistujia luonnonvarojen rajallisuudesta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Maailmassa kulutetaan nykyään kaksi kertaa enemmän luonnonvaroja kuin vuonna 1966, ja nykykulutuksen kattamiseksi tarvittaisiin puolitoista maapalloa. Suomen ja muiden teollistuneiden maiden olisi syytä katsoa peiliin, sillä korkean tulotason maissa asukkaiden ekologinen jalanjälki on viisi kertaa suurempi kuin matalan tulotason maissa. Emme voi jatkaa kulutusta entiseen malliin, sillä kehittyvien maiden asukkaillakin on oikeus parantaa elintasoaan.

Luonnonvarojen holtiton käyttö on pienentänyt maailman luonnon monimuotoisuutta noin 30 prosenttia vuoteen 1970 verrattuna. Tropiikissa kato on vielä suurempi: 60 prosenttia. Trooppisten maiden monimuotoisuus on kärsinyt enemmän siksi, että Suomi ja muut korkean tulotason maat ovat ulkoistaneet kulutuksensa vaikutuksia ja tuhlanneet mieluummin köyhien maiden luonnonvaroja kuin omiaan.

Tilanne on erittäin huolestuttava, ja tulevaisuuteen on vaikea suhtautua positiivisesti. 
Meillä on kuitenkin ratkaisun avaimet käsissämme – jos olemme valmiita panostamaan niihin. Muutokseen vaaditaan vahvoja esikuvia ja vastuun kantamista etenkin yksityisissä yrityksissä. Mikäli kaikki odottavat muiden toimivan ensin, mitään ei tapahdu.

Ekologisen jalanjälkemme suurin osa muodostuu hiilijalanjäljestä, joten fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla energialla on ensiarvoisen tärkeää. WWF:n arvion mukaan kestävä tulevaisuus saavutetaan vain, jos koko maailma siirtyy uusiutuviin energianlähteisiin vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatisi energiatehokkuuden huomioimista kaikessa kehitystyössä ja tuotannossa. Energiatehokkuuden jälkeen ensiarvoisen tärkeitä ovat sellaiset uusiutuvan energian muodot, joiden energianlähde on ehtymätön. Tällaisia energianlähteitä ovat esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoima. Näiden lisäksi myös kestävällä bioenergialla on tärkeä rooli.

Vaikka uusiutuvat energianlähteet kuuluvat olennaisesti kestävään kehitykseen, niiden käyttäminen ei ole automaattisesti ympäristöystävällistä. Bioenergia on tärkeä osa maailman energiankäyttöä nyt ja tulevina vuosikymmeninä, mutta sen kestämätön tuotanto ennemminkin aiheuttaa päästöjä kuin hillitsee niitä. Kestävään tuotantoon on siis panostettava, sillä biomassa ei ole ehtymätön energianlähde, eivätkä huonot tuotantotavat suojele luonnon monimuotoisuutta.

Uusiutuvat energianlähteet ja kestävät tuotantotavat ovat mielestäni avain ekologisen jalanjälkemme pienentämiseen. WWF kannustaa avoimeen keskusteluun kestävästä energiantuotannosta. Vain siten voimme jättää tuleville sukupolville terveen ja elinkelpoisen planeetan.