UPM BioVernon kestävyyssertifiointi on pääsylippu

02/18/2016 13:53:00

Vastuullisuus on luonnollinen osa UPM:n liiketoimintoja. Vastuullisuus koostuu arvoista, sitoutumisesta ja teoista. Joka päivä osoitetaan, että innovatiivinen ja vastuullinen liiketoiminta voi olla tehokasta ja kannattavaa samalla kun se lisää sidosryhmien elämänlaatua ja hyvinvointia. UPM:n toimintojen taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä vastuullisuus on varmistettu useilla virallisesti vahvistetuilla sertifikaateilla ja ympäristömerkeillä.

Eri tuotteiden ja toimitusketjujen sertifiointi on erittäin tuttua UPM:lle. Kuitenkin vain biopolttoaineliiketoiminnassa kestävyyssertifiointi on pakollinen liiketoiminnan mahdollistaja – biopolttoaine, kuten UPM BioVerno, voidaan myydä Euroopassa kestävänä tuotteena vain kun se on sertifioitu EU:n uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) kestävyyskriteerien mukaiseksi. Muussa tapauksessa polttoainetta käsitellään kuin fossiilista polttoainetta.

UPM tuottaa uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä Lappeenrannan biojalostamolla mäntyöljystä (crude tall oil, CTO), joka on selluntuotannon tähde. Tällä hetkellä UPM BioVerno on sertifioitu Suomen kansallisen kestävyysstandardin sekä ISCC-EU (International Sustainability and Carbon Certification) standardin mukaisesti. Sertifiointi todentaa, että toimitus- ja tuotantoketjua johdetaan ja operoidaan kyseisen standardin sääntöjen mukaisesti. Vaatimusten ja sääntöjen toteutus vaatii systemaattisia prosesseja ja riskintorjuntatoimenpiteitä. 

Biopolttoaineiden kestävyyssertifioinnissa erityisiä vaatimuksia on asetettu raaka-aineen alkuperälle, jäljitettävyydelle, massabalanssille ja kasvihuonekaasupäästöille. Näitä tarkastellaan koko toimitusketjussa aina raaka-aineista tuotantoon ja biopolttoaineen loppukäyttäjälle asti. Jokaista raaka-aineen toimittajaa arvioidaan ja valvotaan tarkasti, ja jokaista raaka-aine- tai tuotekuljetusta seurataan ketjun läpi. Riskintorjuntatyökaluja käytetään kaikissa vaiheissa.

upm-biofuels-resin.jpg

Jokainen erä lopputuotetta voidaan jäljittää takaisin alkuperäänsä, sellutehtaalle, jossa havupuun pihkasta lähtöisin oleva mäntyöljy syntyi.

Jokainen BioVerno-kuljetus saa oman, kyseistä erää koskevan kestävyystodistuksen. Polttoaineen tarinan voi lukea todistuksesta. Se sisältää tietoa kuljetuksen sisällöstä – muun muassa käytetyn raaka-aineen, raaka-aineen alkuperän ja kasvihuonekaasupäästövähenemän fossiiliseen referenssiin verrattuna. Jokainen erä lopputuotetta voidaan jäljittää takaisin alkuperäänsä eli sellutehtaalle, jossa mäntyöljy syntyi.

Kohti puhtaampaa liikennettä

Biopolttoaineiden kestävyyssertifiointi on pääsylippu Euroopan säänneltyyn liikenteen biopolttoainemarkkinaan. Sertifiointivaatimuksen taustalla on kuitenkin huoli ympäristöstä. Biopolttoainepolitiikan päätavoite on hillitä ilmastonmuutosta, joka aiheutuu hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen lisääntymisestä ilmakehässä.

Kestävät kehittyneet biopolttoaineet vähentävät tehokkaasti ei-toivottuja kasvihuonekaasupäästöjä. Usein korkealaatuiset drop-in polttoaineet myös vähentävät muita ilmapäästöjä, kuten partikkeleita ja typpioksidipäästöjä. Tämä pätee myös uusiutuvaan UPM BioVerno -dieseliin. Fossiilisen polttoaineen vaihtamineen kestävään, kehittyneeseen biopolttoaineeseen on askel kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

UPM_Biofuels_Lappeenranta_Biorefinery.jpg

UPM Lappeenrannan biojalostamo Suomessa tuottaa vuosittain 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä, joka vähentää CO2 päästöjä 80 %:lla lähipäästöjä merkittävästi verrattuna fossiiliseen dieseliin.

Sidosryhmädialogi kehittää kestävää suorituskykyä 

UPM:n johdonmukainen työ yhtiön vastuullisuuden edistämiseksi on saanut tunnustusta useilta kansainvälisiltä tahoilta. UPM on esimerkiksi listattu teollisuuden johtajaksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa kestävyysindeksissä (DJSI) 2015 - 2016. Hiljattain UPM sijoittui 25. sijalle maailman kestävimpien yritysten Global 100 -listauksessa, ja Yhdistyneet Kansakunnat kutsui UPM:n mukaan maailman huippuyritysten 50 kestävyysjohtajasta koostuvaan UN Global Compact LEAD -ryhmään.

UPM:lle huippusuoriutuminen on selvästi yhteydessä kestävyyteen. UPM tunnistaa puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyyden todentamisen tärkeyden ja käy jatkuvaa keskustelua useiden tahojen kanssa. UPM myös osallistuu lukuisiin tutkimushankkeisiin ja projekteihin, jotka selvittävät eri näkökulmista muun muassa puupohjaisten tähteiden saatavuutta ja kestävyyttä. Esimerkiksi UPM ja WWF Suomi tekevät jatkuvaa yhteistyötä edistääkseen puupohjaisten nestemäisten biopolttoaineiden kestävyyttä. 

Nykyisten kestävyyssertifikaattien lisäksi UPM on hiljattain arvioinut yhdessä WWF Suomen kanssa erään kansainvälisen kestävyysstandardin, RSB:n (Roundtable on Sustainable Biomaterials), soveltuvuutta biopolttoainetoimintoihinsa. Kerromme lisää arvioinnin tuloksista erillisessä blogissa lähiaikoina.

Lisää UPM ja WWF Suomi yhteistyöstä:

UPM ja WWF Suomi: Puupohjaiset nestemäiset biopolttoaineet - dialogi ja toimenpiteet