Suomalaista kiertotaloutta - puusta dieseliä ja hajuvettä

05/04/2017 06:36:00

Puu on arvokas raaka-aine, jonka jokainen kuitu on kautta aikojen pyritty hyödyntämään kokonaan. Suomalainen metsäteollisuus käyttää nykyään luonnonvaroja hyvin tehokkaasti ja vastuullisesti - vähemmästä syntyy enemmän. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus tuottavat jo lähtökohtaisesti mahdollisimman vähän jätettä.

Teollisuuden sivuvirrat, tähteet ja jätteet tulisikin nähdä liiketoiminnan mahdollisuuksina, ei ongelmina - jäte kun voi olla toisaalla arvokas raaka-aine tai energianlähde. Jotta voimme jatkossakin käyttää yhden tärkeimmistä luonnonvaroistamme viisaasti, on keksittävä uusia puupohjaisia tuotteita ja löydettävä sekä puun että tuotantoprosessien eri jakeille uusia käyttökohteita. Pitää nähdä puu metsältä.

Metsässä kasvaessaan puu sitoo massiivisen määrän hiilidioksidia ja tuottaa vuodesta toiseen paljon happea. Samaan aikaan kun puuta korjataan vastuullisesti, uusia taimia istutetaan kymmeniä miljoonia vuosittain. Tämä on osa vastuullista metsänhoitoa. 

Kun puu korjataan metsästä, puun paras osa jalostuu korkealaatuiseksi sahatavaraksi puurakentamiseen ja päätyy puutaloksi tai kalusteeksi edelleen sitomaan hiilidioksidia. Loppuosa jalostetaan muun muassa selluksi ja edelleen paperiksi. Prosessi tuottaa suuria määriä uusiutuvaa energiaa sekä omaan käyttöön että sähköverkkoon. 

Malliesimerkki kiertotaloudesta

UPM Kaukaan tehtailla tuotetaan sellua, paperia, energiaa ja sahatavaraa. Lisäksi Kaukaalla tehdään tutkimusta uusia innovaatioita - kuten mäntyöljydieseliä - varten. Jo 140 vuotta sitten Kaukaalla valmistettiin puisia lankarullia. Ylijääneistä sorvaustähteistä tehtiin sellua. Nyt sellun tähteistä valmistetaan uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa, jota voidaan käyttää kaikissa dieselmoottoreissa. Ympyrä Kaukaalla sulkeutuu myös fyysisesti vanhalle rullatehtaalle, jossa sijaitsevat uuden biojalostamon ohjaamo, laboratorio ja toimistotilat.

Rullatehtaan vieressä on uusi biojalostamo, joka tuottaa 120 miljoonaa litraa vuodessa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä, joka vähentää liikenteen päästöjä. UPM BioVerno -diesel on päätuote ja sivutuotteena syntyy uusiutuvaa naftaa, jota voidaan hyödyntää bensiinin biokomponenttina tavallisen bensiinin seassa. Molemmat BioVerno-tuotteet vähentävät elinkaarensa aikana jopa 80 prosenttia hiilidioksidipäästöjä. Innovatiivinen prosessi hyödyntää oman sellutuotannon tähdettä, mäntyöljyä, raaka-aineena. Sitä saadaan muun muassa UPM:n kolmelta isolta sellutehtaalta Suomesta.

Sivuvirratkin hyötykäyttöön

Sellutehtaan prosessin tähteestä kehitetty puupohjainen tuote tuottaa uusia sivuvirtoja, jotka hyödynnetään edelleen uusiutuvina raaka-aineina. Puun pihkasta lähtöisin oleva mäntyöljy jalostuu laitoksen ainutlaatuisessa prosessissa uusiutuvaksi dieseliksi ja sivuvirrat – nafta, tärpätti, piki ja natriumbisulfiitti - edelleen hajuvesiksi, valkaisuaineiksi tai biomuoveiksi. 

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jokainen jae hyödynnetään ja näin vähennetään fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Sertifioitujen polttoaineiden ja kemikaalien kysyntä kasvaa muun muassa biokemikaali- ja biomuoviteollisuudessa, koska fossiilisia raaka-aineita ja lopputuotteita halutaan korvata uusiutuvilla. 

UPM:n tavoitteena on, ettei minkäänlaista jätettä yhtiön toimipaikoilla viedä kaatopaikoille tai polteta keräämättä energiaa ensin talteen. Suomessa UPM lopettaa kaiken jätteen viemisen kaatopaikalle jo muutaman vuoden sisällä ja globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Prosessijätteestä 90 prosenttia kierrätetään jo nyt. Meille eilisen jäte on huomisen arvokasta raaka-ainetta ja vastuullisuus keskeinen osa tapaamme toimia. Se on myös selkeä kilpailuetu.

UPM_Biofuels_BioforeConceptCar.jpg

Hyvä esimerkki kiertotaloudesta on UPM:n innovatiivinen Biofore-konseptiauto, jossa muoviosia on korvattu puupohjaisilla biomateriaaleilla. Se rakennettiin yhteistyössä Metropolian auto- ja kuljetustekniikan sekä teollisen muotoilun opiskelijoiden kanssa.

Suomalaisella teollisuudella on ainutlaatuinen mahdollisuus olla edelläkävijä ja luoda kiertotaloudesta merkittävää talouskasvua ja kestävää hyvinvointia uusien liiketoimintamallien ja teknologiainnovaatioiden kautta. Resepti on loppujen lopuksi varsin yksinkertainen: minimoidaan jätteiden synty, hyödynnetään sivuvirrat, vähennetään uusien raaka-aineiden tarvetta ja luodaan samalla uusia työpaikkoja.​