UPM rakentaa maailman ensimmäisen puupohjaista biodieseliä valmistavan biojalostamon

Lehdistötiedote 1.2.2012 15.00 EET

(UPM, Helsinki, 1.2.2012 klo 10.00) – UPM rakentaa raakamäntyöljystä biopolttoaineita valmistavan biojalostamon Lappeenrantaan. Teollisen mittakaavan investointi on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Biojalostamo tuottaa vuosittain noin 100 000 tonnia pitkälle jalostettua toisen sukupolven biodieseliä liikennekäyttöön. Rakentaminen UPM Kaukaan tehdasalueella alkaa kesällä ja jalostamo valmistuu vuonna 2014. UPM investoi biojalostamoon kaikkiaan noin 150 miljoonaa euroa.

”Liiketoiminnalla on erinomaiset kasvumahdollisuudet. Lopputuotteen laatu ja ympäristöominaisuudet kiinnostavat asiakkaita laajalti ja investointi on kannattava. Lappeenrannan investointi on ensimmäinen askel matkallamme merkittäväksi kehittyneiden biopolttoaineiden tuottajaksi ja keskeinen osa UPM:n Biofore-strategian toteutusta”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

UPM:n kehittynyt biodiesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee autoilun kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Tuote vastaa käyttöominaisuuksiltaan perinteisiä öljypohjaisia polttoaineita ja soveltuu erinomaisesti nykyautoihin ja jakeluasemille.

”Lappeenrannan biojalostamo on metsäteollisuuden murroskauden ensimmäinen merkittävä investointi uuteen, innovatiiviseen tuotantolaitokseen Suomessa”, sanoo Pesonen.
Biojalostamon rakentaminen työllistää lähes 200 henkilöä noin kahden vuoden ajan.Valmis laitos työllistää suoraan lähes 50 henkilöä ja välillisesti noin 150 henkilöä. UPM ei hae hankkeelle julkista investointitukea.

EU:n tavoitteet luovat kysyntää kestäville biopolttoaineille

Biopolttoaineiden kysynnän arvioidaan kasvavan EU:ssa noin 7 prosentilla vuosittain tällä vuosikymmenellä. EU:n tavoitteena on kasvattaa biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineissa 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomen vastaava tavoite on haastavampi eli 20 prosenttia. UPM:n biojalostamon tuotanto tulee kattamaan noin neljänneksen Suomen biopolttoainetavoitteesta.

UPM:n biopolttoaineet ylittävät sekä EU:n että Suomen biopolttoaineiden kestävyydelle asettamat nykyiset ja edelleen tiukentuvat vaatimukset.

Lappeenrannan vetykäsittelyprosessiin perustuvan biojalostamon pääraaka-aine on raakamäntyöljy. Sitä syntyy selluloosanvalmistuksen tähteenä. Huomattava osa raaka-aineesta tulee UPM:n omilta sellutehtailta Suomesta.

UPM:n puuraaka-aineen hankinta perustuu kestävän metsätalouden periaatteisiin, puun alkuperän seurantaan sekä metsäsertifiointiin. Jalostamalla raakamäntyöljyä yhtiö hyödyntää selluntuotantoon käyttämänsä puun entistä tehokkaammin lisäämättä korjuuta. UPM:n biopolttoaineiden tuotannossa ei käytetä ruoaksi soveltuvia raaka-aineita.

”Hyödynnämme oman kehitystyön tuloksia ja kestäviä puupohjaisia raaka-aineita. Lopputuloksena on korkealaatuinen, kustannuskilpailukykyinen ja aidosti päästöjä vähentävä liikenteen biopolttoaine, joka sopii erinomaisesti nykyautoihin”, summaa UPM:n Biopolttoaineliiketoiminnan johtaja Petri Kukkonen.

Suunnitteilla myös muita biojalostamohankkeita

UPM:n päätös rakentaa biojalostamo Lappeenrantaan ei vaikuta yhtiön muihin biojalostamosuunnitelmiin.

Raumalle tai Strasbourgiin suunnitellussa biojalostamossa käytetään raaka-aineena energiapuuta ja myös erilaista teknologiaa kuin Lappeenrannassa.

UPM arvioi muita biojalostamosuunnitelmiaan EU:n tukipäätösten jälkeen. EU:n NER300-tuesta odotetaan päätöksiä vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla. Tukipäätöksen lisäksi mahdolliseen investointipäätökseen vaikuttavat merkittävästi pitkän tähtäimen näkymät puuraaka-aineen kokonaishinnasta ja saatavuudesta markkinoilla.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 150 001
Johtaja Petri Kukkonen, UPM, Biopolttoaineet, puh. 0204 150 336

Aiheeseen liittyvää kuvitusta ja videokuvaa osoitteessa: http://pet.upm-kymmene.com/?cart=4206-imcjgcifmk&language=EN

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Biopolttoaineet
UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden.
Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM keskittyy nestemäisiin raaka-aineisiin perustuvaan vetykäsittelyteknologiaan ja energiapuuta hyödyntäviin konsepteihin. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä

Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News