UPM voitti kestävän kehityksen biopolttoainepalkinnon Rotterdamissa

Uutinen 14.3.2013 11.15 EET

​(UPM, Helsinki, 14.3.2013 klo 9.00) – UPM on voittanut kestävän kehityksen biopolttoainepalkinnon uusien teknologiainnovaatioiden sarjassa (Sustainability Award 2013 for Breakthrough Innovation in Technology). Biopolttoaineisiin keskittyvä World Biofuels Markets Congress & Exhibition -tapahtuma Rotterdamissa jakaa vuosittaisen palkinnon uusille innovaatioille, jotka edistävät merkittävästi kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystä.

Palkinto myönnettiin UPM Biopolttoaineille uusiutuvan dieselin UPM BioVernon innovatiivisen tuotantoprosessin kehittämisestä. Tuotantoprosessi voitti nyt ensimmäisen merkittävän kansainvälisen palkinnon jo ennen tuotteen lanseeraamista markkinoille.

Palkinnon myöntänyt riippumaton lautakunta koostuu teollisuuden johtavista asiantuntijoista. Perustelujen mukaan UPM palkittiin teknologiainnovaatioiden sarjan voittajana, koska UPM BioVerno on perinteisten polttoaineiden kaltainen mutta vähentää samalla kasvihuonekaasupäästöjä noin 80 %.

Tapahtuman johtajan Claire Poolen mukaan palkinto myönnetään merkittävälle innovaatiolle, joka yhdistää kestävän kehityksen ja uusiutuvat polttoaineet. ”Puupohjaisen raaka-aineen ansiosta UPM BioVernon valmistuksella ei ole vaikutuksia ruuan tuotantoon ja maankäyttöön, minkä johdosta se tukee aidosti kestävää kehitystä.”

“Olemme viime vuosina edistyneet puupohjaisissa biopolttoaineissa tutkimus- ja kehitystoimintaan tehtyjen panostusten sekä huomattavien investointien ansiosta. UPM:n tavoitteena on tulla merkittäväksi kehittyneiden biopolttoaineiden valmistajaksi, joten saamamme tunnustus vahvistaa, että olemme edistyneet huomattavasti tällä alueella”, sanoo UPM:n biopolttoaineliiketoiminnan johtaja Petri Kukkonen.

UPM BioVerno vähentää liikenteen päästöjä

UPM BioVerno on korkealuokkainen liikennekäyttöön tarkoitettu polttoaine, joka toimii erittäin hyvin uudenaikaisissa kulkuneuvoissa ja sopii nykyisiin polttoainejakelujärjestelmiin. Useat johtavat laboratoriot, kuten VTT sekä saksalainen FEV (Forschungsgesellschaft für Energietechnik und Verbrennungsmotoren GmbH) ovat testanneet UPM BioVernon ominaisuudet, toiminnallisuuden sekä päästöjen tason.

UPM BioVerno vähentää autoilun kasvihuonekaasupäästöjä noin 80 % fossiilisin polttoaineisiin verrattuna. Luku on laskettu polttoaineen koko elinkaaren ajalta, tuotantoon ja raaka-aineisiin käytetty energia mukaan lukien.

UPM BioVerno valmistetaan raakamäntyöljystä, joka on kemiallisen selluntuotannon tähde. Valmistusprosessin päävaiheet ovat raakamäntyöljyn esikäsittely, vetykäsittely, kiertokaasun puhdistus ja tislaus. Raakamäntyöljyn muuntaminen biopolttoaineeksi on innovatiivinen tapa käyttää tähde ilman, että pääprosessiin eli sellun valmistukseen tehdään muutoksia. Menetelmä luo uuden tavan hyödyntää UPM:n nykyisiä tuotannon tähteitä, eikä prosessiin käytetä ravinnon valmistukseen soveltuvia raaka-aineita.

”Metsäteollisuusyhtiönä hyödymme merkittävästi metsäbiomassan käytön osaamisesta sekä laajoista resursseista, joita voidaan tehokkaasti käyttää myös biopolttoaineiden liiketoiminnan kehittämiseen ja mittavien biopolttoaineprojektien toteuttamiseen”, sanoo Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän johtaja Heikki Vappula.

UPM rakentaa parhaillaan biojalostamoa Kaukaan paperi- ja sellutehtaalle Lappeenrantaan. Biojalostamo valmistaa noin 100 000 tonnia eli noin 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa biodieseliä vuodessa. Noin 150 miljoonan euron investointi on maailman ensimmäinen teollisen mittakaavan investointi tällä alueella. Tehdas valmistuu vuoden 2014 aikana.

The World Biofuels Markets Congress & Exhibition 2013 on Euroopan suurin biopolttoaineisiin keskittyvä tapahtuma. Vuosittaisen biopolttoainepalkinnon voittajat saivat palkinnon tapahtuman aikana järjestetyssä tilaisuudessa eilen Rotterdamissa.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Petri Kukkonen, UPM, Biopolttoaineet, puh. 040 592 7440

UPM Viestintä
Media Desk, puh 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


World Biofuels Markets on Green Power Konferenssien merkittävin tapahtuma. Viimeisen vuosikymmenen aikana se on toiminut tärkeänä bioenergiasektorin kehitystä edistävänä foorumina. World Biofuels Markets -tapahtuma kokoaa yli 1 500 osallistujaa kuuntelemaan, keskustelemaan, käymään liikeneuvotteluja ja solmimaan uusia kontakteja sekä puhumaan viimeaikaisesta kehityksestä markkinoilla. Tapahtumassa on tarjolla myös koulutusta kestävän bioenergialiiketoiminnan aloittamiseksi. Konferenssin tärkeimmät tapahtumat, puhujien ohjelmat, puheet sekä sponsoreiden informaatio on löydettävissä sivustolta: www.worldbiofuelsmarkets.com

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Biopolttoaineet
UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upm.com/fi/biopolttoaineet