Jätepohjaisen biopolttoainesektorin toteutuminen vaatii älykkäämpää EU sääntelyä

Lehdistötiedote 26.2.2014 14.50 EET

​(UPM, Helsinki, 26.2. 2014, klo 11.00) – UPM osallistui yhdessä useiden teknologian kehittäjien ja ympäristöjärjestöjen kanssa energia-alan tutkimukseen, jonka tulokset on julkaistu tänään. Raportissa Wasted: Europe’s Untapped Resource todetaan, että Euroopassa on paljon käyttämätöntä potentiaalia vähäpäästöisten biopolttoaineiden valmistamiseen maa- ja metsätalouden, teollisuuden sekä kotitalouksien jätteistä. Tämä kuitenkin edellyttää, että EU luo vakaat puitteet kestävälle kehitykselle ja asettaa kunnianhimoiset tavoitteet hiilen käytön vähentämiseksi liikennepolttoaineissa vuoteen 2030 mennessä.

Tutkimus toteaa, että jos kaikki maataloudesta, metsistä, kotitalouksista ja teollisuudesta kestävän kehityksen mukaisesti saatavilla oleva jäte käytettäisiin liikennepolttoaineiden valmistukseen, sillä voitaisiin vuoteen 2030 mennessä korvata vuosittain noin 37 miljoonaa tonnia öljyä. Määrä vastaa 16 prosenttia tieliikenteen vuonna 2030 vaatimasta polttoaineesta.

UPM:n Biorefining -liiketoiminta-alueen sidosryhmäsuhdejohtaja Marko Janhunen kertoo, että UPM käynnistää ensi kesänä maailman ensimmäisen puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmistavan kaupallisen mittakaavan biojalostamon, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 100 000 tonnia. Tällaiset investoinnit toteuttavat EU:n biotalousstrategiaa, vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja luovat työpaikkoja ja kasvua. Vakaa sääntely on erittäin tärkeää kehittyneiden biopolttoaineiden tulevien investointien kannalta. Toivomme vahvoja investointisignaaleja EU:n jäsenvaltioilta ja parlamentilta.

"Mahdollisista epäsuorista päästöistä huolimatta jätteisiin ja tähteisiin perustuvat vaihtoehtoiset polttoaineet vähentäisivät hiilen käyttöä huomattavasti”, sanoo vastaava analyytikko Chris Malins International Council on Clean Transportation -järjestöstä. “Tarvittavat resurssit ja teknologiat ovat olemassa, mutta niiden käyttäminen vaatii Euroopalta nopeita investointeja tukevan sääntelyn käyttöönottoa.”

Täyden potentiaalin hyödyntäminen vaatisi biopolttoaineteollisuuden kasvattamista, mikä voisi luoda jopa 300 000 uutta työpaikkaa rakentamiseen, jalostukseen ja jätteenkeruuseen eri puolilla Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä (luvussa ei ole huomioitu epäsuoria vaikutuksia työllisyyteen). Lisäksi se tarjoaisi vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille, joiden varannot vähenevät jatkuvasti, ja pienentäisi Euroopan kasvavia liikennepäästöjä, joista todennäköisesti tulee suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen lähde vuoteen 2030 mennessä.

Tutkimuksen talousanalyysista vastannut NNFCC-konsulttiyrityksen edustaja David Turley sanoo: “Analyysimme osoittaa, että kun maa- ja metsätalousjätteisiin perustuvien kehittyneiden biopolttoaineiden valmistus kasvaa laajan mittakaavan tasolle, ne tarvitsevat vain pieniä lisäkannustimia kilpaillakseen nykyisten viljelykasveihin perustuvien teknologioiden kanssa.”
Wasted: Europe’s Untapped Resource -raportissa todetaan kuitenkin, että EU:n poliittinen epävarmuus erityisesti liikennepolttoaineiden hiilestä irtautumisen suhteen estää biopolttoaineteollisuuden innovaatioiden täyden hyödyntämisen.

Lisätietoja:
Marko Janhunen, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining
marko.janhunen@upm.com, 050 590 0047
Pete Harrison, Deputy Director, Transport Programme, European Climate Foundation
Pete.Harrison@europeanclimate.org. +32 478 340 051

Muiden tutkimukseen osallistuneiden osapuolten kommentteja:

Biochemtex:
"Italian biopolttoainetuotannossa käytetään jo nyt uusimpia, vuosien kehitystyön tuloksena syntyneitä edistyneitä ja vastuullisia tuotantotekniikoita. Teollisuus olisi valmis investoimaan biopolttoaineisiin enemmänkin, mutta viimeaikojenpoliittinen keskustelu on luonut alalle erittäin epävarman ilmapiirin. Euroopan on keskityttävä ajamaan hiilen käytön vähentämistä liikenteessä, ja siinä edistyneet biopolttoaineet ovat suuressa osassa.” Piero Cavigliasso, Director of Institutional Relations and Public Funding, Biochemtex

LanzaTech:
“Jotta Eurooppa säilyttää vahvan teollisen perustansa ja johtoasemansa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, sen on luotava sellaiset puitteet, jotka tukevat investointeja vaihtoehtoisiin, kestäviin energianlähteisiin. Vakaa sääntely luo mahdollisuuksia innovatiivisille ratkaisuille, joilla voidaan vastata Euroopan energiahaasteisiin.” Freya Burton, Director Communications, LanzaTech

Novozymes:
“Ei riitä, että EU julistaa haluavansa kehittyneitä biopolttoaineita. Sen tulee tehdä rohkeita tekoja, jotka tukevat tehokkaasti EU:n markkina-asemaa vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeenkin. Kehittyneiden biopolttoaineiden tarjoamat ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvät mahdollisuudet ovat niin suuret, että emme voi ottaa sitä riskiä, että investoinnit menevät Euroopan ulkopuolelle suosiollisempien poliittisten päätösten vuoksi. Ellei asialle tehdä jotain, Euroopasta tulee entistä energiariippuvaisempi ja hiilen käytön vähentäminen liikenteessä vaikeutuu.” Thomas Nagy, Executive Vice-President, Novozymes

Transport & Environment (edustaa myös BirdLife Europe -järjestöä, Euroopan ympäristötoimistoa ja WWF:ää):
"Tämä tutkimus osoittaa, että ympäristövaatimukset huomioimalla voivat jätteisiin perustuvat biopolttoaineet vähentää tuntuvasti hiilidioksidipäästöjä ja pienentää Euroopan riippuvuutta yhä epäilyttävämmäksi käyvästä öljystä. Innovaatioiden täyden potentiaalin hyödyntäminen vaatii kuitenkin Euroopalta kunnianhimoisia tavoitteita hiilen käytön vähentämiseksi liikennepolttoaineissa vuoteen 2030 mennessä ja biopolttoainepolitiikan uudistamista ennen vuotta 2020. Parempien biopolttoaineiden tuottaminen vaatii vakaampaa sääntelyä.” Pietro Caloprisco, Clean Fuels Officer, T&E

NNFCC:
“Analyysimme osoittaa, että kun maa- ja metsätalousjätteisiin perustuvien kehittyneiden biopolttoaineiden valmistus on kerran aloitettu laajassa mittakaavassa, ne tarvitsevat vain pieniä lisäkannustimia kilpaillakseen nykyisten viljelykasveihin perustuvien teknologioiden kanssa. Yhdyskuntajätteistä valmistetut kehittyneet biopolttoaineet ovat erityisen kiinnostavia, sillä niiden tuotanto on nykyisten biopolttoaineiden valmistustekniikoita halvempaa. Fossiilisiin sivutuotepolttoaineisiin verrattuna ne kuitenkin vaativat lisäkompensointia.” David Turley, NNFCC

Euroopan ympäristökeskus (IEEP):
“On selvää, että kehittyneiden jätepohjaisten, vähähiilisten biopolttoaineiden valmistuksessa on huomattavaa potentiaalia. Koska biomassaa käytetään sekä energiantuotantoon että muihin tarkoituksiin, tulevaisuuden biotalous riippuu kyvystämme luoda entistä parempi strategia biomassan käytölle. Kestävän kehityksen standardien luominen on tärkeä askel jäte- ja tähderesurssien potentiaalin hyödyntämisessä.” David Baldock, Executive Director, IEEP