UPM ja WWF Suomi monipuoliseen yhteistyöhön

Lehdistötiedote 18.6.2014 10.35 EEST

(UPM, Helsinki, 18.6.2014, klo 11.15) – Biometsäteollisuusyhtiö UPM ja ympäristöjärjestö WWF Suomi ovat sopineet monipuolisesta yhteistyöstä, joka kattaa puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyyden edistämisen sekä kestävän metsätalouden ja raaka-aineiden hankinnan Suomessa.

”Kestävän metsätalouden edistäminen ja biopolttoaineiden tuotannon kestävyyden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää sekä luonnon monimuotoisuuden että ilmaston näkökulmasta. Olemme iloisia, että UPM on osaltaan edistämässä siirtymistä fossiilisista liikennepolttoaineista ei-ruokapohjaisiin biopolttoaineisiin. Tässä siirtymässä kestävyysnäkökulmat on huomioitava huolellisesti, mikä on myös yhteistyömme pääsisältöjä”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Yhtiön kehittämät puupohjaiset biopolttoaineet vähentävät liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

”Vastuullisesti tuotetut puupohjaiset biopolttoaineet ovat varteenotettava vaihtoehto liikenteen päästöjen ja öljyriippuvuuden vähentämiseksi sekä kansantalouden omavaraisuuden lisäämiseksi. Nyt WWF Suomen kanssa alkavan yhteistyön keskeisenä sisältönä on pohjoisiin havumetsiin pohjautuvien, toisen sukupolven biopolttoaineiden, kuten UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotettavan uusiutuvan dieselin käytön ja kestävyyden edistäminen”, kertoo UPM:n biopolttoaineiden myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Sari Mannonen.

Kohti kestävää metsätaloutta monin eri keinoin

UPM:n Biofore-strategian kulmakivenä ovat uusituvia ja kierrätettäviä raaka-aineita käyttävät liiketoiminnot. Yhtiö on merkittävä metsätoimija Suomessa sekä puunhankkijana, metsien hoitajana että metsänomistajana. Kestävän metsätalouden edistämiseksi WWF Suomi ja UPM etsivät yhdessä uusia tapoja suojella luonnon monimuotoisuutta sekä edistävät FSC-sertifikaatin käyttöönottoa Suomen yksityismetsissä.

UPM ja WWF Suomi tekevät myös lajien suojeluun liittyvää yhteistyötä. Tästä hyvänä esimerkkinä on valkoselkätikan elinolojen parantamista koskeva ohjeistus, jossa yhdistyy yhteistyökumppaneiden metsä- ja ympäristöosaaminen. Lajien suojelumenetelmiä tullaan kehittämään myös muiden lajien ja lajiryhmien osalta.

UPM Raflatac ja WWF Puola ovat toimineet vuodesta 2012 yhteistyössä Oderin jokilaakson suojelemiseksi Puolassa. Lisäksi UPM on jäsen WWF:n Uuden sukupolven plantaasit -hankkeessa. Kansainvälisen WWF:n koordinoiman New Generation Plantations -hankkeen tehtävänä on tunnistaa ja edistää plantaaseihin liittyvän suunnittelun ja hoidon parhaita toimintatapoja eri sidosryhmien kanssa.

UPM:n Biofore-strategia ja vahva panostus yritysvastuukysymyksiin ovat saaneet tunnustusta myös Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä jo useana vuonna peräkkäin.

Lisätietoja antavat:
Päivi Salpakivi-Salomaa, ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. 0400-754 748
Sari Mannonen, myynti- ja markkinointijohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045-265 1345
Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi, puh. 040 840 7461
Jari Luukkonen, suojelujohtaja, WWF Suomi, puh. 040 585 0020

 
UPM Media Desk
Ma-pe klo 9.00-16.00
Puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Biopolttoaineet
UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden.
Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

WWF on maailman vaikuttavin ympäristöjärjestö, joka toimii yli sadassa maassa. Missiomme on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Suojelutyömme tavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen kasvu. WWF on kansainvälisesti perustettu vuonna 1961 ja Suomessa olemme toimineet vuodesta 1972.​ www.wwf.fi