UPM vaatii EU:lta toimia kehittyneiden biopolttoaineiden edistämisessä

Lehdistötiedote 5.12.2014 11.15 EET


”Ilmastoteoilla, energiaomavaraisuudella, innovaatioilla ja biotaloudella on kaikilla yhteys kestävien biopolttoaineiden mahdollisuuksiin”

(UPM, Helsinki, 5.12.2014 klo 10:00 ) Kehittyneitä biopolttoaineita edustavan alan koalitio, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), tapasi Euroopan Unionin edustajia ja sidosryhmiä Brysselissä torstaina 4.12.2014. UPM:n Marko Janhusen johtama LSB vaatii EU:n laajuisia tavoitteita kehittyneille biopolttoaineille valmisteilla olevan direktiivin yhteyteen.

Johtaja Marie Donnelly Euroopan komission Energiapääosastolta painotti biopolttoaineiden roolia: ”Tavoitteemme 40 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ei onnistu ilman liikennesektorin vahvaa panosta – ja biopolttoaineilla on tässä oleellinen rooli.”

Tilaisuuden pääpuhujana oli Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds, joka laatii Euroopan Parlamentin mietintöä nykyisen biopolttoainelainsäädännön uudistamisesta. Hän puhui tarpeesta löytää kokonaisvaltainen ja pitkän tähtäimen ratkaisu: ”Meidän täytyy rakentaa siltaa nykyisestä biopolttoainedirektiiviin liittyvästä keskustelusta kohti vuoden 2030 politiikkaa, jossa mietitään liikenteen päästöjen vähentämistä. Teollisuus tarvitsee lainsäädäntöön varmuutta pitkällä tähtäimellä.”

”Alamme edustajat pitävät tällaista vuoropuhelua erittäin tarpeellisena. Meistä kehittyneiden biopolttoaineiden mahdollisuuksia ei nähdä tarpeeksi hyvin. Ilmastoteot, energiaomavaraisuus ja innovaatiot ovat kärkiaiheita tämän päivän EU:ssa. Haluamme osallistua keskusteluun osoittamalla, että kehittyneillä biopolttoaineilla voisi olla olennainen rooli Euroopan energiavalikoimassa ja yhteisissä ponnisteluissamme liikenteen päästöjen vähentämiseksi”, kertoo LSB:n puheenjohtajana toimiva UPM Biorefining –liiketoiminta-alueen sidosryhmäsuhdejohtaja Marko Janhunen.

Euroopassa on käytetty useita satoja miljoonia euroja kehittyneiden biopolttoaineiden teknologian kehittämiseen. Aika on kypsä uusien teknologioiden kaupallistamiseen, mutta investoinnit eivät etene, koska regulaatiosta ei ole varmuutta. ”Muualla maailmassa, erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa, edetään investoinneissa, teemme itsellemme vahinkoa, koska emme luo oikeita olosuhteita investointien toteutumiseksi”, Janhunen jatkaa.

”Euroopan parlamentilla on nyt erinomainen mahdollisuus edistää asioita. Uskomme, että investoijien luottamus on mahdollista palauttaa tukemalla sitovampia tavoitteita kehittyneille biopolttoaineille ja varmistamalla niiden jatkuvuus vuoden 2020 jälkeen”, summaa Janhunen.
LSB jatkaa kehittyneiden biopolttoaineiden mahdollisuuksien edistämistä sidosryhmien ja erityisesti Euroopan parlamentin jäsenten keskuudessa.

Lisätietoja antaa:
Marko Janhunen, puheenjohtaja, Leaders of the Sustainable Biofuels ja sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefing, puh. 050-590 0047

Leaders of the Sustainable Biofuels (LSB)
LSB yhteenliittymässä kohtaavat alan kärkeä edustavien eurooppalaisten biopolttoaineiden tuottajien ja lentoyhtiöiden johtajat. Ryhmän tavoitteena on toisen sukupolven biopolttoaineiden edistäminen Euroopassa. Johtajat sellaisista yrityksistä kuin UPM, British Airways, Biochemtex, BTG, Chemrec, Clariant, Dong Energy ja St1 Biofuels Oy yhdistävät voimavaransa varmistaakseen markkinat kehittyneille biopolttoaineille kaikilla liikenteen osa-alueilla.

Sähköpostiosoite: info@sustainablebiofuelsleaders.com
Nettisivut: http://www.sustainablebiofuelsleaders.com