UPM:n Lappeenrannan biojalostamo on kaupallisessa tuotannossa

Pörssitiedote 12.1.2015 11.30 EET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 12.1.2015 klo11.30

UPM:n Lappeenrannan biojalostamo on kaupallisessa tuotannossa

Maailman ensimmäinen puupohjaista, uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo on aloittanut kaupallisen tuotannon Lappeenrannassa. UPM Lappeenrannan biojalostamo perustuu UPM:n kehittämään vetykäsittelyprosessiin ja tuottaa noin 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä vuodessa.

"Lappeenrannan biojalostamo on metsäteollisuuden murroskauden ensimmäinen investointi uuteen, innovatiiviseen tuotantolaitokseen Suomessa. Se on myös tärkeä osa UPM:n Biofore-muutosstrategian toteutusta", sanoo UPM Biorefiningin johtaja Heikki Vappula.

"Prosessi toimii nyt suunnitellusti ja lopputuote UPM BioVerno -diesel on korkealaatuinen ja asiakasspesifikaation mukainen. Laitoksen käynnistysprosessi alkoi alkusyksystä ja siihen on liittynyt normaaleja uuden prosessin ja tuotannon käynnistämisen haasteita. Kyseessä on maailman ensimmäinen tämän tyyppinen tuotantolaitos. Olemme iloisia siitä, että tämä vaihe on ohi ja nyt voimme keskittyä normaaliin tuotannolliseen toimintaan", sanoo UPM Biopolttoaineiden johtaja Petri Kukkonen.

Innovatiivinen biopolttoaine

UPM Lappeenrannan biojalostamon tuottama UPM BioVerno -diesel valmistetaan raakamäntyöljystä, jota syntyy selluntuotannon tähteenä. Huomattava osa raaka-aineesta tulee UPM:n omilta sellutehtailta Suomesta.

Uusiutuva diesel vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia perinteiseen dieseliin verrattuna. Korkealaatuinen UPM BioVerno sopii tutkitusti kaikkiin dieselmoottoreihin yhtä hyvin kuin tavallinen diesel. UPM:llä on dieselin myyntisopimus biopolttoaineiden ja öljytuotteiden hankintaorganisaation NEOTin (North European Oil Trade) kanssa.

"On hienoa nähdä vuosien teknologia- ja tuotekehityksen konkretisoituvan kaupalliseksi toiminnaksi. Kestävästä puupohjaisesta raaka-aineesta syntyy ainutlaatuinen, aidosti päästöjä vähentävä diesel, joka sopii sellaisenaan erinomaisesti kaikkiin dieselautoihin, busseihin ja rekkoihin", sanoo Kukkonen.

Merkittävä investointi biotalouteen

UPM on toteuttanut 175 miljoonan euron biojalostamon ilman julkisia investointitukia. UPM Lappeenrannan biojalostamon rakennustyöt aloitettiin kesällä 2012 ja laitoksen peruskivi muurattiin saman vuoden marraskuussa. Rakentaminen työllisti lähes 200 henkilöä runsaan kahden vuoden ajan. Valmis biojalostamo työllistää suoraan noin 50 henkilöä ja välillisesti noin 150 henkilöä.

"Haluan kiittää biopolttoainetiimiä ja monia yhteistyötahoja hyvästä yhteistyöstä niin biojalostamon rakennus- kuin käynnistysvaiheessa. Tämä monen UPM:läisen osaamisen yhdistävä biojalostamo on osoitus yhtiömme tahdosta viedä biotaloutta voimakkaasti eteenpäin", summaa Vappula.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Heikki Vappula, UPM Biorefining, puh. 0400 912 908
Johtaja Petri Kukkonen, UPM Biopolttoaineet, puh. 040 592 7440

Valokuvia:
http://www.upm.com/FI/MEDIA/Mediakeskus/Kuvat/Tuotanto/biojalostamo/Pages/default.aspx


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM Media Desk
Ma-pe klo 9.00-16.00, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.linkedin/company/upm-kymmene
www.facebook.com/UPMGlobal

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

UPM Biopolttoaineet
UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden.
Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

http://www.upm.com/EN/MEDIA/All-news/PublishingImages/Lappeenranta-Biorefinery-05082014_500x300.jpg