UPM BioVerno -dieselin materiaali- ja säilyvyystesteissä hyviä tuloksia VTT:llä

Lehdistötiedote 9.7.2015 13.15 EEST

​UPM BioVernon ominaisuuksia ja toimivuutta on varmennettu VTT:llä erilaisilla testeillä. Henkilöautojen liikennekoeajoissa VTT totesi jo aiemmin, että UPM BioVerno toimii tavallisen dieselin tapaan.

Liikennekoeajojen lisäksi testihankkeeseen kuului myös pitkäkestoinen materiaali- ja säilyvyystestaus. Tavoitteena oli tutkia UPM BioVernon mahdollisia vaikutuksia eri materiaaleihin. Testeissä muun muassa altistettiin polttoainejärjestelmän metalleja eri polttoaineille seitsemän kuukauden ajan ja polttoaineelle tehtiin vuoden mittaiset säilyvyystestit. Analyysejä tehtiin matkan varrella useasti. Tutkimukseen valittiin dieselhenkilöautojen polttoainejärjestelmän tyypillisiä muovi-, kumi- ja metalliosia. UPM BioVernon lisäksi mukana oli muita markkinoilta saatavia polttoaineita vertailukohteena. 

 
Materiaalitestin altistusosuudessa polttoainejärjestelmän eri osia altistettiin UPM BioVernolle ja vertailupolttoaineille VTT:llä.Materiaalitesteissä mukana olleita komponentteja kuivumassa altistuksen jälkeen.
 
Tutkimus on sisältänyt useita välitarkistuksia ja viimeisetkin testit on saatu maaliin. Työ on loppuraportointivaiheessa ja syksyyn mennessä tuloksista tiedotetaan tarkemmin. VTT toteaa jo nyt, että UPM BioVerno toimii hyvin pitkäaikaistesteissä. Mitään huolestuttavia ominaisuuksia ei ilmennyt materiaalien yhteensopivuuden tai polttoaineen säilyvyyden osalta vertailtaessa tuloksia muihin kaupallisiin polttoaineisiin, kuten tutkimuksen lähtöoletuskin oli. Myös materiaalien ja polttoaineen säilyvyyden osalta voidaan siis todeta, että UPM BioVerno toimii täysin tavallisen dieselin tavoin.