UPM BioVerno –diesel vähentää autoilun lähipäästöjä merkittävästi

Lehdistötiedote 22.9.2015 10.10 EEST

(22.9.2015) Suomalainen puupohjainen UPM BioVerno –diesel vähentää merkittävästi haitallisia pakokaasupäästöjä eli autoilun lähipäästöjä. Useita moottori- ja ajoneuvokokeita on toteutettu eri tutkimuslaitoksissa kuten VTT:llä, Vaasan yliopistolla ja kansainvälisesti tunnetulla ajoneuvoteknologian tutkimuslaitoksella FEV:illä Saksassa.

Aiemmin on osoitettu, että uusiutuva UPM BioVerno -diesel toimii täysin perinteisen fossiilisen dieselin tavoin kaikissa dieselmoottoreissa, mutta sen elinkaaren aikana syntyy jopa 80 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä perinteisiin öljypohjaisiin dieselpolttoaineisiin verrattuna.

Kotimaisen puupohjaisen UPM BioVerno -dieselin erinomaiset ominaisuudet saivat lisävahvistusta, kun uusimmat tutkimustulokset osoittavat sen käytön vähentävän myös autoilun lähipäästöjä.

Lähipäästöt kuten pienhiukkas-, hiilivety-, hiilidioksidi-, typenoksidi- ja häkäpäästöt vähenivät, ajoneuvotekniikasta riippuen, jopa kymmeniä prosentteja verrattuna perinteiseen dieseliin. Kaikissa testeissä UPM BioVerno -dieselillä saavutettiin vähintään sama tai parempi hyötysuhde kuin perinteisellä dieselillä, eikä sillä ollut vaikutusta moottorin tehoon. Kun käytettiin 100-prosenttista UPM BioVerno –dieseliä, polttoaineen kulutus oli perinteistä dieseliä pienempi.
FEV:illä Saksassa toteutettiin koesarja, jossa testattiin UPM BioVerno –dieselin vaikutuksia moottorin toimintaan ja päästöihin sekä 30-prosenttisella seoksella että 100-prosenttisella UPM BioVernolla. Mittauksissa keskityttiin moottorin tehon ja polttoaineen kulutuksen lisäksi UPM BioVernon pakokaasupäästöjen ja suorituskyvyn mittaamiseen verrattuna perinteiseen dieseliin.”Uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä tutkittiin vertailukokeissa FEV:illä Saksassa. Tulokset osoittivat, että jo 30 prosenttisella UPM BioVerno -seoksella kertyvät hiilivetypäästöt vähenivät yli 50 prosenttia ja häkäpäästöt yli 40 prosenttia verrattuna verrokkina käytettyyn fossiiliseen dieseliin. Testeissä saatiin hyviä tuloksia myös typenoksidipäästöissä ja tehokkuudessa”, sanoo Thorsten Schnorbus, FEV:in dieselhenkilöautoista vastaava päällikkö.Kuva: Vihreällä on kuvattu 30 prosenttia UPM BioVerno –dieseliä sisältävän polttoaineseoksen häkäpäästöt ja hiilivetypäästöt FEV:in ajoneuvotesteissä verrattuna perinteiseen referenssidieseliin (musta).

UPM BioVernoa tutkittiin myös Vaasan yliopistolla raskaampien ajoneuvojen moottorikokeissa. Kokeet toteutettiin Vaasan Opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa.

”Vaasan yliopiston tekemät moottorikokeet moderneilla suomalaisilla off-road moottoreilla osoittivat että mitä enemmän UPM BioVernoa on polttoaineseoksessa, sitä pienemmät hiilivety- ja häkäpäästöt olivat. Alhaisimmat häkä- ja hiilivetypäästöt päästöt mitattiin käytettäessä 100-prosenttista BioVerno -dieseliä. Puhdas UPM BioVerno tuotti moottorikokeissa myös alhaisimmat pienhiukkaspäästöt joutokäynnillä. Kaikissa tutkituissa polttoaineissa ja polttoaineseoksissa savutusarvot olivat hyvin alhaiset”, kertoo energiatekniikan professori Seppo Niemi Vaasan yliopiston teknologian laitokselta.

UPM BioVerno -dieselin korkea laatu ja normaalia korkeampi setaaniluku mahdollistavat puhtaamman palamisen moottorissa ja tätä kautta selkeästi alhaisemmat pakokaasupäästöt. Selkeitä eroja perinteiseen dieseliin saatiin jo 30-prosenttisella seoksella.

”UPM BioVerno –dieselin alhaisemmat pakokaasupäästöt tekevät siitä entistä kestävämmän vaihtoehdon autoilijoille. Olemme tuottaneet kuluttajille aidosti uusiutuvista lähtökohdista polttoaineen, jonka kehitystyössä suomalainen osaaminen on ollut merkittävässä roolissa. Uusiutuvat, korkealaatuiset polttoaineet mahdollistavat päästövähenemillään puhtaamman ajon nyt ja tulevaisuudessa,” sanoo myynti- ja markkinointijohtaja Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineista.


Lisätietoja:
Sari Mannonen, myynti- ja markkinointijohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345


 
UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi


UPM
uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


FEV Group
on kansainvälisesti tunnettu ajoneuvo- ja ajoteknologian kehityspalveluiden tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee Aachenissa Saksassa. FEV tarjoaa kuljetusalan globaalille asiakaskunnalle kattavan valikoiman teknisiä palveluita, kuten tukea voimansiirron ja vaihteiston suunnitteluun, analysointiin ja prototyyppien kehittämiseen sekä kehittyneiden bensiinillä, dieselillä tai vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien polttomoottorien voimansiirtolaitteistojen ajoneuvointegrointiin, kalibrointiin ja luokitteluun. FEV:n toimialaan sisältyy myös innovatiivisten ajoneuvokonseptien suunnittelu, kehitys ja prototyyppien valmistus, voimansiirron sähköiset hallintajärjestelmät sekä sähköhybridimoottorikonseptien kehittäminen tulevaisuuden päästörajoitusten ja polttoainetalouden vaatimusten mukaisesti. FEV:n Test Systems -divisioona on globaali testisolujen, -laitteiston ja -välineistön toimittaja. FEV Group työllistää yli 4 000 taitavaa ammattilaista kehittyneissä teknisissä keskuksissaan kolmella mantereella. www.fev.com