UPM:n puupohjaista dieseliä testataan pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä

Lehdistötiedote 22.10.2015 11.30 EEST

(UPM, Helsinki, 22.10.2015 klo 10.30 EET) - UPM aloittaa kotimaisen puupohjaisen dieselin koeajot pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja VTT:n kanssa. Koeajoissa ovat mukana myös St1, Volvo ja Transdev Finland Oy. UPM BioVerno -dieselin koeajot alkavat lokakuussa 2015 ja ne kestävät vähintään vuoden ajan.

Uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä on aiemmin tutkittu useissa moottori- ja ajoneuvokokeissa useissa eri tutkimuslaitoksissa sekä liikennekoeajoissa hyvin tuloksin. UPM BioVernon on todettu toimivan parhaimpien diesellaatujen tavoin ja alentavan liikenteen lähipäästöjä merkittävästi. 

Nyt alkavissa raskaan liikenteen liikennekoeajoissa tutkitaan UPM:n uusiutuvan dieselin vaikutuksia bussin moottoriin sekä päästöjä ja kulutusta verrattuna tavalliseen fossiiliseen dieseliin. Liikennekoeajot ajetaan Transdev Finlandin liikennöiminä HSL:n Helsingin ja Keravan välisessä bussiliikenteessä.  Koeajoissa on käytössä neljä identtistä Volvon Euro VI -luokan bussia, joissa on päästötasoltaan alhainen ja tehokas moottori.

"Koeajot toteutetaan arvostettujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Meistä on erityisen hienoa, että olemme koeajoilla mukana Helsingin seudun liikenteen päästöttömään joukkoliikenteeseen tähtäävässä hankkeessa, jonka yhtenä merkittävänä tavoitteena on siirtyä käyttämään 100 prosenttisesti uusiutuvia biopolttoaineita dieselkalustossaan lähivuosina", sanoo UPM Biopolttoaineiden myynti- ja markkinointijohtaja Sari Mannonen.

Bussikoeajot ovat myös osa VTT:n koordinoimaa laajempaa "BioPilot" hanketta, jolla kannustetaan yrityksiä kaupallistamaan liikenteen uusiutuvan energian ratkaisuja.

"Edistykselliset, kestävän kehityksen mukaiset biopolttoaineet ovat Suomelle merkittävä mahdollisuus, sillä ne voivat toimia meille ohituskaistana vähähiilisyyteen.  Kun mietitään tieliikenteen päästöjen vähentämistä sekä teknologisesta että taloudellisesta näkökulmasta, Suomen kannattaisi seuraavien vuosien aikana panostaa kotimaiseen biopolttoainetuotantoon.  VTT on jo aiemmin testannut kotimaista UPM BioVerno -dieseliä sekä henkilöautoissa että bussin moottoreissa hyvin tuloksin. Nyt aloitettavat bussien liikennekoeajot ovat jatkoa pitkäaikaiselle testiyhteistyölle UPM:n kanssa ", sanoo VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund.

Sekä VTT että bussien valmistaja Volvo testaavat kaikki koeajobussit ennen testin alkua, testien puolivälissä ja koeajojen loputtua. Transdev Finland vastaa bussien liikennöinnin ohella bussien kulutuksen ja ajokilometrien seurannasta. St1 toimii tässäkin hankkeessa polttoainejakelijana - UPM BioVerno on jo keväästä 2015 lähtien ollut myynnissä St1-asemilla osana Diesel Plus -polttoainetta.

Kotimainen uusiutuva diesel

UPM:n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineiseen verrattuna. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että UPM BioVerno laskee myös autoilun lähipäästöjä merkittävästi. Korkealaatuinen polttoaine valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä eikä tuotannossa käytetä ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita. UPM BioVerno -diesel soveltuu erinomaisesti kaikkiin dieselmoottoreihin.

UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Lappeenrannassa valmistettava UPM BioVerno on suomalainen Avainlipputuote.

Lisätietoja antavat
Sari Mannonen, myynti- ja markkinointijohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045-265 1345
Nils-Olof Nylund, liikenteen energiankäytön tutkimusprofessori, VTT, puh. 0400-703 715

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. www.vtt.fi

HSL (Helsingin seudun liikenne) on kuntayhtymä, joka suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä. Kuntayhtymä hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut. HSL vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän ja lippujen hinnat sekä järjestää lippujen myynnin ja matkalippujen tarkastuksen. Kuntayhtymä vastaa myös joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta. www.hsl.fi