UPM Biopolttoaineet sai ISCC PLUS sertifikaatin biopohjaisille materiaaleille

Lehdistötiedote 18.4.2016 14.00 EEST

(UPM, Helsinki, 18.04.2016 klo 13.00 EET) - UPM Biopolttoaineille myönnettiin aiempaa laajempi ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) kestävyyssertifikaatti, joka kattaa kaikki Lappeenrannan biojalostamolta saatavat tuote- ja tähdevirrat. UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Puupohjainen uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on päätuote. Lisäksi prosessissa tuotetaan jonkin verran uusiutuvaa naftaa, jota voidaan käyttää bensiinin biokomponenttina.

Aiemmin hankitut biopolttoaineiden kestävyyssertifikaatit mahdollistavat uusiutuvien polttoaineiden käytön liikenteessä. Uusi ISCC PLUS sertifiointi mahdollistaa puupohjaisten polttoaineiden käytön sertifioituna raaka-aineena erimerkiksi biomuovien tuotannossa. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa tärpättiä, pikeä ja natriumbisulfiittia, jotka syntyvät biopolttoainetuotannon tähteinä. Päätuotteiden tavoin myös tähdevirroilla on monia sovelluskohteita kemianteollisuudessa.

ISCC PLUS on järjestelmä biopohjaisten materiaalien, kuten kemikaalien, elintarvikkeiden, eläinrehujen sekä energiasovellusten kestävyyssertifiointiin. Nestemäisille biopolttoaineille suunnattuun ISCC EU järjestelmään pohjautuen se sisältää vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle. UPM Biopolttoaineiden sertifikaatti sisältää myös vapaaehtoisen kasvihuonekaasupäästöjen laskennan.

"Uusi ISCC PLUS sertifikaatti täydentää UPM:n biopolttoaineiden kestävän tuotannon sertifiointeja ja avaa meille uusia potentiaalisia biopohjaisten tuotteiden markkina-alueita. Sertifioitujen polttoaineiden ja kemikaalien kysyntä kasvaa esimerkiksi biokemikaali- ja biomuoviteollisuudessa, koska fossiilisia raaka-aineita ja lopputuotteita halutaan korvata uusiutuvilla", sanoo UPM Biopolttoaineiden myynti- ja markkinointijohtaja Sari Mannonen.

"UPM:n uusiutuvaa tärpättiä voidaan esimerkiksi käyttää aromakemikaalina hajusteteollisuudessa ja natriumbisulfiittia kemianteollisuudessa valkaisuaineena."

UPM:lle jo aiemmin myönnetyt, biopolttoaineille suunnatut ISCC EU:n ja Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sertifikaatit osoittavat toiminnan täyttävän uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerivaatimukset. ISCC EU ja ISCC PLUS yhdessä mahdollistavat pääsyn useille tärkeille biopohjaisten materiaalien markkinoille ja vastaavat näiden markkinoiden kestävyysvaatimuksiin.
  
Innovatiivinen uusiutuva diesel Suomesta

UPM:n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että UPM BioVerno laskee myös autoilun lähipäästöjä merkittävästi. Korkealaatuinen polttoaine valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä eikä tuotannossa käytetä ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita. UPM BioVerno -diesel soveltuu erinomaisesti kaikkiin dieselmoottoreihin.

UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Uusi sertifikaatti mahdollistaa polttoainemarkkinoiden lisäksi pääsyn uusille markkinoille kaikilla UPM Lappeenrannassa tuotettavilla tuotteilla ja tähteillä.

Lisätietoja antaa:
Sari Mannonen, myynti- ja markkinointijohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 2651 345

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | Facebook | LinkedIn

ISCC on johtava kansainvälinen, koko tuotantoketjun kattava sertifiointijärjestelmä kaiken tyyppisille bioperäisille raaka-aineille ja uusiutuville tuotteille. Riippumattoman kolmannen osapuolen toteuttamalla sertifioinnilla taataan toiminnan korkeat ekologiset ja sosiaaliset kestävyysvaatimukset sekä varmistetaan kasvihuonekaasupäästövähenemä ja jäljitettävyys läpi tuotantoketjun. ISCC-järjestelmää voidaan soveltaa lukuisilla sektoreilla, kuten bioenergia-, elintarvike- ja rehu- sekä kemianteollisuudessa ympäri maailman. ISCC:n toiminta käynnistyi vuonna 2010 ja he ovat myöntäneet yhteensä yli 10 000 sertifikaattia sataan eri maahan. www.iscc-system.org