UPM Biopolttoaineet malliesimerkki YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta

Uutinen 19.8.2016 16.15 EESTMaailman suurin yritysvastuuhanke, YK:n Global Compact -aloite, julkaisi vuonna 2015 uraauurtavat maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet. UPM Biopolttoaineet valittiin tänä kesänä malliesimerkiksi ilmastonmuutosta käsittelevään tavoitteeseen numero 13, jolla pyritään kiireellisesti ehkäisemään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia.

Lue UPM Biopolttoaineiden tapausesimerkki YK:n Global Compact -sivuilta

Lue YK:n Global Compactin julkaisu "Making Global Goals Local Business" (kesäkuu 2016)

 Global Compact antaa yrityksille nykyaikaisen viitekehyksen, jonka avulla ne voivat ohjata strategisia tavoitteitaan ja toimintaansa yhteiskunnan hyväksi – se on siis erinomainen mahdollisuus edistää kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Yritysten, sijoittajien ja kansalaisyhteiskunnan merkitys kestävän kehityksen positiivisena voimana kasvaa jatkuvasti, ja niiden odotetaan olevan tärkeässä roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17. Lisäksi niille on määritetty 169 alatavoitetta, jotka käsittelevät nykyajan tärkeimpiä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja hallinnollisia haasteita.

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista

 UPM Biopolttoaineet – malliesimerkki lyhyesti:

UPM Biopolttoaineet on kehittänyt uuden innovatiivisen tuotantoprosessin, jolla sen oman selluntuotannon tähteenä syntyvästä raakamäntyöljystä voidaan valmistaa ainutlaatuista edistynyttä biopolttoainetta, UPM BioVernoa. UPM BioVernoa voi käyttää kaikissa dieselmoottoreissa – autoissa, busseissa tai rekoissa. Se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % verrattuna fossiiliseen dieseliin, eikä kilpaile ruoantuotannon kanssa. Onnistuneen pilottituotannon ja testausten jälkeen UPM Biopolttoaineet aloitti uusiutuvan dieselin kaupallisen tuotannon vuonna 2015.

Global Compact LEAD:

LEAD on YK:n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuullisinta yritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. Global Compact -aloitteessa on mukana noin 8 000 yritysjäsentä. UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen.