GoodFuels Marine ja Boskalis ovat onnistuneesti testanneet UPM:n puupohjaista biopolttoainetta meriliikenteessä

Lehdistötiedote 8.9.2016 15.00 EEST

(UPM Biopolttoaineet, Helsinki, 08.09.2016 klo 14.00 EET) - Boskalis, kansainvälinen ruoppausyhtiö ja merenkulun asiantuntija sekä GoodFuels Marine, johtava merenkulun biopolttoaineiden toimittaja kaupallisille aluksille, ovat tänään kertoneet onnistuneista testeistä puupohjaisella biopolttoaineella UPM BioVernolla.Testit tehtiin aluksella, joka on mukana rakentamassa Marker Waddenin ekosaaria Markermeer-järvellä Alankomaissa.

Testattu biopolttoaine on valmistettu UPM Lappeenrannan biojalostamossa ja se on maailman ensimmäinen merenkulkuun sopiva puupohjaisesta tähteestä tehty kaupallinen biopolttoaine.

Boskaliksen ruoppausalus nimeltä EDAX, kantavuudeltaan 1696 tonnia, on onnistuneesti käyttänyt jopa 50 prosenttia biopolttoainetta sisältävää polttoaineseosta Marker Waddenin ekologisen rannikon kehitystyössä tämän vuoden alkupuoliskolla. Testien aikana päästiin 600 Mt alhaisempiin hiilidioksidipäästöihin. Tässä 33 miljoonan euron projektissa rakennetaan saari ja maisemoidaan järvenpohjaa, jotta Markermeerin herkkä ekosysteemi saataisiin entisöityä.

Marker Waddenin ekosaaria Markermeer-järvellä Alankomaissa. Kuva: Straystone / Boskalis

Polttoaineen testaus on tärkeä etappi merenkulun biopolttoaineiden kehittämisessä yhteistyössä GoodFuelsn Marinen, Boskaliksen ja Wärtsilän, kansainvälisesti johtavan merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittajan, välillä. Yhtymä perustettiin tekemään kaksivuotista kärkihanketta, jolla halutaan nopeuttaa todella kestävien, laajassa mittakaavassa valmistettavien ja kohtuuhintaisten merenkulun biopolttoaineiden valmistusta. Kaikkia Boskaliksen aluksissa testattavia polttoaineita, myös UPM BioVernoa, testattiin ensin perusteellisesti Wärtsilän Vaasan laboratoriossa. 

Kestävän kehityksen mukaiset merenkulun biopolttoaineet tarjoavat laivaoperaattoreille mahdollisuuden vähentää alusten hiilidioksidipäästöjä jopa 80-90 prosenttia. Niiden avulla päästään eroon rikkioksidipäästöistä, vähennetään typenoksidipäästöjä noin 10 prosentilla sekä pienhiukkaspäästöjä noin 50 prosentilla. Nykyennusteiden mukaan merenkulun biopolttoaineita voisi olla noin 5-10 prosenttia koko merenkulun polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Niillä olisi merkittävä vaikutus merenkulun hiilijalanjäljen pienentämisessä.

"Olemme erittäin ylpeitä siitä, että UPM Biopolttoaineet tuli mukaan uutena kumppanina tähän uraauurtavaan testiohjelmaan Boskaliksen ja Wärtsilän kanssa. Tämä yhteistyö auttaa lisäämään aidosti kestävän biopolttoaineen käyttöä kansainvälisessä meriliikenteessä",  lisää GoodFuelsin toimitusjohtaja Dirk Kronemeijer.  

"On erittäin rohkaisevaa nähdä GoodFuels Marinen johtavan kehitystä - yhdessä Boskaliksen kanssa - kohti kestävämpien kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä hollantilaisissa aluksissa. Tämä projekti on todellinen hyvä esimerkki sekä meri- että biopolttoaineteollisuudelle jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden käytöstä", sanoo projektijohtaja Maarten van Biezen, joka vastaa liikkuvuuteen liittyvistä toimintaperiaaatteista hollantilaisessa luontojärjestössä "Natuur & Milieu",

"Meistä on hienoa tehdä yhteistyötä GoodFuelsin, Boskaliksen ja Wärtsilän kanssa tässä hankkeessa. Uusiutuva UPM BioVerno -diesel on erinomainen tuote myös meriteollisuuden käyttöön - se on kestävän kehityksen mukainen ja kilpailukykyinen tuote, jolla on monia etuja. Sen raaka-aine on puupohjainen tähde ja se vähentää sekä kasvihuonekaasu- että pakokaasupäästöjä merkittävästi. Alankomaat on avainmarkkina hiilidioksidipäästöjen vähentämisen edistämisessä Euroopassa ja siksi UPM Biopolttoaineille onkin merkittävää olla mukana tässä hankkeessa", sanoo UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja Sari Mannonen

Lisätietoja antavat:
Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345, sähköposti sari.mannonen@upm.com

Rhys Thomas, Senior Account Executive, BLUE Communications, puh. +44 1865 514 214, sähköposti: rhys.thomas@blue-comms.com

 

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

 

GoodFuels Marine
GoodFuels Marine on alankomaalainen kestävän kehityksen mukaisten meripolttoaineiden maailmanlaajuinen edelläkävijä. Yritys tarjoaa merenkulkualan toimijoille täyden palvelun polttoaineratkaisuja, joihin se on integroinut kestävien meripolttoaineiden koko toimitusketjun. GoodFuels Marinen tarjonta kattaa kaiken aina kestävän kehityksen mukaisten raaka-aineiden hankinnasta ja todennuksesta polttoaineen tuotantoon ja jalostukseen, maailmanlaajuiseen jakeluun, laadunvarmistukseen ja markkinointiin satamille, viranomaisille ja loppukäyttäjille. GoodFuels Marinen toiminta on RSB-sertifioitu.

GoodFuels Marine on osa GoodNRG-konsernia, johon kuuluu eri brändejä ja yrityksiä. Konserni toimii aktiivisesti kestävän kehityksen mukaisten polttoaineiden myynnissä, markkinoinnissa, kaupankäynnissä, tutkimuksessa ja kehityksessä sekä tuotannossa. Se keskittyy niihin kuljetussegmentteihin, joille biopolttoaineet ovat paras tai yksi lupaavimmista vaihtoehdoista pitkällä tähtäimellä. Lue lisää GoodFuelsista osoitteessa www.goodfuels.com.

Boskalis
Royal Boskalis Westminster N.V. on johtava maailmanlaajuisten ruoppaus-, meriliikenneinfrastruktuuri- ja merenkulkupalveluiden tarjoaja. Yritys tarjoaa monipuolisia, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja meriliikenteen, rannikoiden ja suistoalueiden infrastruktuurihaasteisiin, mukaan lukien satamien ja vesistöjen rakennus ja ylläpito, maan käyttöönotto sekä rannikkoalueiden ja jokitörmien suojelu. Lisäksi Boskalis tarjoaa laajan valikoiman merenkulku- ja urakointipalveluita merienergiasektorille, mukaan lukien vedenalainen toiminta, raskaat kuljetukset, nostaminen ja asennus (Boskalis-, Dockwise- ja Fairmount-nimikkeiden alla) sekä hinaus- ja pelastuspalvelut (SMIT-nimikkeen alla). Satamahinaus- ja terminaalipalveluissa Boskalis tekee yhteistyötä useiden strategisten kumppaneiden kanssa (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage ja Smit Lamnalco).
Boskalisilla on monipuolinen 1 000 aluksen laivasto ja toimintaa noin 75 maassa 6 mantereella. Boskalisilla on noin 8 500 työntekijää kumppanuussuhteet pois lukien. www.boskalis.com

UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja pakokaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | Facebook | LinkedIn

Wärtsilä
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.