UPM on kestävien vähähiilisten polttoaineiden asialla yhdessä kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa

Lehdistötiedote 12.10.2016 13.30 EEST

(UPM, Helsinki, 12.10.2016 klo 12.30 EET) - Ympäristöalan kansalaisjärjestöt, asiantuntijat ja biopolttoaineteollisuus eli Biofrontiers -ryhmä on tehnyt yhteistyötä eurooppalaisen polttoainepolitiikan määrittämiseksi. Tavoitteena oli löytää rajat, joilla sekä vaalitaan kestävää kehitystä että kannustetaan investoimaan aidosti kestäviin kehittyneisiin biopolttoaineisiin.

Pariisin ilmastokokouksen jälkeen liikenteen päästöjen vähentämisestä on tullut entistä kiireellisempi urakka, sillä liikenteestä uhkaa tulla EU:n suurin hiilidioksidipäästöjen lähde.

Biofrontiers -ryhmän yhteistyön aihe on erittäin ajankohtainen, sillä Euroopan komissio on juuri valmistelemassa uusiutuvan energian poliittisia tavoitteita vuoteen 2030 saakka. Yhteistyötä johti International Council on Clean Transportation (ICCT) ja tukena oli European Climate Foundation (ECF) ja loppuraportti julkaistiin tällä viikolla Brysselissä. Raportti osoittaa, että kestävyyskriteerien mukaiset kehittyneet  biopolttoaineet voivat olla houkutteleva vaihtoehto, kun halutaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä ripeasti.

"Meillä on vakuuttavat perusteet asettaa investointivarmuutta antavat kannusteet vuoden 2030 politiikkaan niille projekteille, jotka todistetusti ovat ilmasto- ja ympäristöystävällisiä eivätkä aiheuta isoja maankäytön muutoksia", sanoo ICCT:tä edustava Chris Malins.

"Eurooppa on vaarassa menettää kilpailuasemansa innovatiivisissa vähähiilisissä liikenteen polttoaineissa ellei komissio käytä tilaisuutta hyväkseen ja ehdota määrätietoisia ja hyvin suunniteltuja hiilivähennystavoitteita energiapoliittisessa ehdotuksessaan joulukuussa."

Yhteinen näkemys kestävyysvaatimuksista

UPM on useiden vuosien ajan käynyt keskusteluja ICCT:n, ECF:n ja muiden kumppaneiden kanssa biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä, tarvittavasta politiikasta ja kehittyneiden biopolttoaineiden mahdollisuuksista. 

"Biofrontiers -ryhmä on ollut erittäin kätevä keino koota yhteen ympäristöjärjestöjä ja biopolttoaineteollisuutta. On selkeästi ollut tarvetta varmistaa yhteinen näkemys korkeista kestävyysvaatimuksista. Päivänselvää on, että korkealuokkaisia kehittyneitä biopolttoaineita täytyy saada markkinoille. UPM on valmistanut uusiutuvaa dieseliä tähteestä jo vuoden 2015 alusta, ja olemme nähneet kuinka suuri kysyntä kestäville korkealuokkaisille kehittyneille biopolttoaineille on", sanoo sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Marko Janhunen UPM Biorefining -liiketoiminnasta.

UPM Biopolttoaineet on valmistanut puupohjaista UPM BioVerno -dieseliä Lappeenrannassa tammikuusta 2015 saakka. UPM BioVerno on uusiutuva diesel, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 80% ja sopii sellaisenaan kaikkiin nykyisiin dieselautoihin.

Biofrontiers -raportin voi ladata täältä.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Marko Janhunen, Sidosryhmäsuhteet, UPM Biorefining, puh.040 590 0047

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

 

UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | Facebook | LinkedIn